Chế độ demo
BTCUSD
9973.20
Báo giá
-6.95%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00729
Báo giá
-8.65%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
214.47
Báo giá
9.78%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
73.03
Báo giá
-2.80%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.28749
Báo giá
4.85%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02159
Báo giá
17.85%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
72.77
Báo giá
-14.13%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00453
Báo giá
-6.21%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.9934
Báo giá
8.85%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.0725
Báo giá
-11.82%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00730
Báo giá
4.29%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4395
Báo giá
-15.74%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8290
Báo giá
-3.97%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
46.38
Báo giá
-10.82%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.3645
Báo giá
-13.03%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00092
Báo giá
1.10%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.3086
Báo giá
24.14%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.15
Báo giá
-6.73%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)