Chế độ demo
BTCUSD
10082.90
Báo giá
5.42%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
72.21
Báo giá
-9.33%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
181.53
Báo giá
-10.70%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00800
Báo giá
1.65%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26109
Báo giá
-12.32%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
80.76
Báo giá
6.32%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01811
Báo giá
-14.82%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00449
Báo giá
-37.29%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00713
Báo giá
-14.71%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4957
Báo giá
-49.36%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5038
Báo giá
-4.34%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-14.68%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1111
Báo giá
-19.15%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
46.44
Báo giá
-32.69%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4045
Báo giá
-43.39%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.26
Báo giá
-12.06%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8480
Báo giá
-37.57%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-10.16%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)