Chế độ demo
BTCUSD
10356.60
Báo giá
2.40%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
74.42
Báo giá
-19.79%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
190.83
Báo giá
-11.64%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.27272
Báo giá
-12.84%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00779
Báo giá
-5.46%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
80.86
Báo giá
-3.28%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00716
Báo giá
-21.92%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4815
Báo giá
-45.84%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.6391
Báo giá
-14.08%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01851
Báo giá
-13.79%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00094
Báo giá
-17.54%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1934
Báo giá
-25.33%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8390
Báo giá
-11.81%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00466
Báo giá
-34.73%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
49.42
Báo giá
-31.87%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4139
Báo giá
-41.85%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.62
Báo giá
-17.07%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2581
Báo giá
-13.71%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)