Chế độ demo
BTCUSD
6762.74
Báo giá
-22.88%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
40.21
Báo giá
-33.62%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
140.51
Báo giá
-36.94%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02095
Báo giá
-17.84%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00592
Báo giá
-13.95%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
31.26
Báo giá
-36.11%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.0838
Báo giá
-54.06%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.17757
Báo giá
-24.06%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
6.73
Báo giá
-41.33%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.0910
Báo giá
-59.38%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00456
Báo giá
-16.79%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00787
Báo giá
4.65%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.5077
Báo giá
-40.61%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.3205
Báo giá
-35.28%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
53.39
Báo giá
-19.25%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2330
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00100
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)