Chế độ demo
BTCUSD
10378.60
Báo giá
7.42%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
76.14
Báo giá
-15.91%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
188.26
Báo giá
-10.62%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00803
Báo giá
0.50%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.27897
Báo giá
-11.57%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
83.60
Báo giá
8.09%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01824
Báo giá
-16.79%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00480
Báo giá
-37.82%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00731
Báo giá
-22.15%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.5097
Báo giá
-49.99%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.6145
Báo giá
-7.99%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-16.22%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.2042
Báo giá
-14.27%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
51.09
Báo giá
-31.59%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4458
Báo giá
-41.27%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.70
Báo giá
-9.85%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8420
Báo giá
-35.30%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-16.09%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)