Chế độ demo
BTCUSD
10298.70
Báo giá
1.08%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
70.30
Báo giá
-8.83%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26104
Báo giá
-2.67%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
186.40
Báo giá
-0.42%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00722
Báo giá
-6.84%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00680
Báo giá
-9.93%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.0133
Báo giá
-14.46%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
4.0411
Báo giá
10.05%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01819
Báo giá
-1.57%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
74.72
Báo giá
-5.42%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.7240
Báo giá
-13.35%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
46.08
Báo giá
-10.66%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4161
Báo giá
-22.41%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00435
Báo giá
-13.86%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2762
Báo giá
-39.22%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00086
Báo giá
-6.52%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.83
Báo giá
-6.95%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2375
Báo giá
-0.63%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)