Chế độ demo
LTCUSD
46.47
Báo giá
0.02%
Thay đổi (1 m)
BTCUSD
9574.24
Báo giá
6.96%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.0990
Báo giá
-1.00%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
67.22
Báo giá
11.29%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.20076
Báo giá
-6.68%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
50.95
Báo giá
20.22%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00700
Báo giá
4.01%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
11.32
Báo giá
28.93%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.5865
Báo giá
136.76%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4446
Báo giá
204.73%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
238.18
Báo giá
17.00%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00521
Báo giá
12.28%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.8122
Báo giá
2.34%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00483
Báo giá
-6.58%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02496
Báo giá
9.28%
Thay đổi (1 m)