Chế độ demo
BTCUSD
5293.16
Báo giá
28.96%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
168.07
Báo giá
19.90%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
76.10
Báo giá
24.08%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01432
Báo giá
-3.89%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.32050
Báo giá
-0.92%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.03195
Báo giá
-7.01%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
68.63
Báo giá
23.99%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.01266
Báo giá
-13.11%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01294
Báo giá
-3.65%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
67.22
Báo giá
11.87%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00100
Báo giá
-56.52%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.02322
Báo giá
1.44%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
122.04
Báo giá
29.50%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.6388
Báo giá
-14.72%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
5.1760
Báo giá
36.76%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.5620
Báo giá
-20.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.3041
Báo giá
0.43%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.23
Báo giá
7.91%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.7973
Báo giá
14.73%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.6121
Báo giá
22.59%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)