Chế độ demo
BTCUSD
10112.90
Báo giá
4.67%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
72.30
Báo giá
-20.15%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
182.64
Báo giá
-13.28%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00808
Báo giá
1.13%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26366
Báo giá
-16.42%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
81.96
Báo giá
5.97%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01815
Báo giá
-17.20%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00474
Báo giá
-38.60%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00711
Báo giá
-24.28%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4961
Báo giá
-51.32%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5235
Báo giá
-10.30%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-16.22%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1573
Báo giá
-17.61%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
49.29
Báo giá
-34.00%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4055
Báo giá
-46.58%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.33
Báo giá
-13.29%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8530
Báo giá
-34.45%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-16.09%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)