Chế độ demo
BTCUSD
10125.80
Báo giá
4.80%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
72.85
Báo giá
-19.55%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
183.89
Báo giá
-12.69%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00805
Báo giá
0.75%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26695
Báo giá
-15.38%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
81.69
Báo giá
5.62%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01827
Báo giá
-16.65%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00477
Báo giá
-38.21%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00716
Báo giá
-23.75%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4964
Báo giá
-51.29%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5229
Báo giá
-10.32%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-16.22%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1678
Báo giá
-16.86%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
49.67
Báo giá
-33.49%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4307
Báo giá
-43.26%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.36
Báo giá
-13.01%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8460
Báo giá
-34.99%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-16.09%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)