Chế độ demo
BTCUSD
10059.90
Báo giá
4.25%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
72.29
Báo giá
-22.66%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
185.81
Báo giá
-13.11%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26902
Báo giá
-14.71%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00795
Báo giá
-3.52%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
80.15
Báo giá
0.53%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00716
Báo giá
-25.80%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4528
Báo giá
-44.85%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5392
Báo giá
-21.13%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01858
Báo giá
-16.53%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00094
Báo giá
-22.31%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8210
Báo giá
-8.66%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.2214
Báo giá
-26.67%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00473
Báo giá
-34.67%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
48.84
Báo giá
-30.37%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4178
Báo giá
-39.78%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.52
Báo giá
-18.28%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2546
Báo giá
-15.64%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
-3.73%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
-2.58%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)