Chế độ demo
BTCUSD
10372.60
Báo giá
8.45%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
73.60
Báo giá
-7.58%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
184.01
Báo giá
-9.48%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00798
Báo giá
1.40%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26504
Báo giá
-11.00%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01783
Báo giá
-16.13%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00448
Báo giá
-37.43%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00706
Báo giá
-15.55%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.5072
Báo giá
-48.19%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5667
Báo giá
-2.62%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
82.91
Báo giá
9.15%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-14.68%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1356
Báo giá
-17.37%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
47.75
Báo giá
-30.79%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4001
Báo giá
-44.00%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.46
Báo giá
-10.16%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8500
Báo giá
-37.43%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-10.16%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)