Chế độ demo
BTCUSD
7200.97
Báo giá
-17.93%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
44.12
Báo giá
-27.52%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.21732
Báo giá
-19.96%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.67
Báo giá
-31.84%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01984
Báo giá
-7.16%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.5981
Báo giá
-24.64%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00609
Báo giá
-11.87%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3680
Báo giá
-23.17%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2082
Báo giá
-23.51%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00720
Báo giá
-3.10%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00426
Báo giá
7.58%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2119
Báo giá
-26.01%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
141.82
Báo giá
-23.93%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00118
Báo giá
-18.06%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.6736
Báo giá
-29.20%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
31.15
Báo giá
-12.79%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
51.96
Báo giá
-20.53%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)