Chế độ demo
BTCUSD
7602.71
Báo giá
-18.44%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
46.09
Báo giá
-27.03%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.22664
Báo giá
-26.80%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.85
Báo giá
-17.90%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01964
Báo giá
-3.58%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.7453
Báo giá
-23.44%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2290
Báo giá
-24.25%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00603
Báo giá
-10.67%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
148.36
Báo giá
-21.57%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.7219
Báo giá
-27.35%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3940
Báo giá
-5.74%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2250
Báo giá
-18.60%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00371
Báo giá
-5.12%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00114
Báo giá
1.79%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00713
Báo giá
4.24%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
54.27
Báo giá
-15.36%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
28.81
Báo giá
-23.15%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)