Chế độ demo
BTCUSD
10386.50
Báo giá
7.50%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
76.60
Báo giá
-15.41%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
191.06
Báo giá
-9.29%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00807
Báo giá
1.00%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.28013
Báo giá
-11.20%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
84.14
Báo giá
8.79%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01847
Báo giá
-15.74%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00485
Báo giá
-37.18%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00735
Báo giá
-21.73%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.5142
Báo giá
-49.54%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.6932
Báo giá
-5.98%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-16.22%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.2088
Báo giá
-13.95%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
51.73
Báo giá
-30.73%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4493
Báo giá
-40.81%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.73
Báo giá
-9.57%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8800
Báo giá
-32.38%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-16.09%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)