Chế độ demo
BTCUSD
10390.50
Báo giá
7.54%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00812
Báo giá
1.63%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00484
Báo giá
-37.31%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00740
Báo giá
-21.19%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
77.18
Báo giá
-14.77%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
194.64
Báo giá
-7.59%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.28677
Báo giá
-9.09%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
84.55
Báo giá
9.32%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01882
Báo giá
-14.14%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.5162
Báo giá
-49.35%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.7096
Báo giá
-5.56%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00093
Báo giá
-16.22%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.2073
Báo giá
-14.05%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8620
Báo giá
-33.76%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
51.67
Báo giá
-30.81%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.4588
Báo giá
-39.56%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.76
Báo giá
-9.29%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-16.09%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)