Chế độ demo
BTCUSD
8316.83
Báo giá
15.45%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
53.23
Báo giá
32.68%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
61.20
Báo giá
33.68%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00556
Báo giá
56.18%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.03
Báo giá
20.41%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
47.05
Báo giá
80.20%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.21765
Báo giá
15.81%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01919
Báo giá
10.29%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5465
Báo giá
43.24%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
158.45
Báo giá
27.90%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.1762
Báo giá
-5.57%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00734
Báo giá
15.77%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00123
Báo giá
5.13%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3330
Báo giá
-1.48%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2115
Báo giá
16.40%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00637
Báo giá
14.98%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.7189
Báo giá
24.74%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)