Chế độ demo
#TSLA
699.86
Báo giá
3.05%
Thay đổi (1m)
#AAPL
131.10
Báo giá
9.55%
Thay đổi (1m)
#FB
310.15
Báo giá
16.01%
Thay đổi (1m)
#INTC
65.10
Báo giá
3.28%
Thay đổi (1m)
#NVDA
610.74
Báo giá
18.99%
Thay đổi (1m)
#GOOG
2244.86
Báo giá
8.45%
Thay đổi (1m)
#MSFT
256.08
Báo giá
8.93%
Thay đổi (1m)
#SBUX
113.31
Báo giá
5.31%
Thay đổi (1m)
#PEP
142.82
Báo giá
6.97%
Thay đổi (1m)
#AMGN
248.92
Báo giá
8.37%
Thay đổi (1m)
#CSCO
51.59
Báo giá
5.61%
Thay đổi (1m)
#PYPL
267.84
Báo giá
7.57%
Thay đổi (1m)
#AMZN
3376.65
Báo giá
10.18%
Thay đổi (1m)
#EBAY
62.37
Báo giá
11.87%
Thay đổi (1m)
#NFLX
553.21
Báo giá
8.10%
Thay đổi (1m)