Chế độ demo
FDAX
13104.8
Báo giá
1.80%
Thay đổi (1m)
HK50
24162.9
Báo giá
-3.14%
Thay đổi (1m)
NQ
10934.4
Báo giá
-4.88%
Thay đổi (1m)
FTSE
5975.9
Báo giá
-0.75%
Thay đổi (1m)
YM
27655.5
Báo giá
-0.43%
Thay đổi (1m)
ASX200
5827.2
Báo giá
-5.20%
Thay đổi (1m)
CAC
4973.2
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
IBEX35
6907.30
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
NI225
23276.00
Báo giá
1.19%
Thay đổi (1m)
SPX
3319.9
Báo giá
-2.08%
Thay đổi (1m)
SX5E
3280.0
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)