Chế độ demo
NQ
7734.9
Báo giá
-1.01%
Thay đổi (1 m)
YM
26233.5
Báo giá
-3.27%
Thay đổi (1 m)
SPX
2926.2
Báo giá
-1.55%
Thay đổi (1 m)
FDAX
11799.6
Báo giá
-3.49%
Thay đổi (1 m)
HK50
25926.4
Báo giá
-9.37%
Thay đổi (1 m)
NI225
20514.00
Báo giá
-3.24%
Thay đổi (1 m)
ASX200
6507.6
Báo giá
-2.76%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
8740.90
Báo giá
-4.72%
Thay đổi (1 m)
FTSE
7160.5
Báo giá
-4.44%
Thay đổi (1 m)
CAC
5414.8
Báo giá
-2.47%
Thay đổi (1 m)
SX5E
3388.9
Báo giá
-2.52%
Thay đổi (1 m)