Chế độ demo
YM
YM
25621.0
Báo giá
-3.01%
Thay đổi (1 m)
NQ
NQ
7306.0
Báo giá
-6.04%
Thay đổi (1 m)
FDAX
FDAX
12045.9
Báo giá
-1.82%
Thay đổi (1 m)
SPX
SPX
2830.8
Báo giá
-3.07%
Thay đổi (1 m)
ASX200
ASX200
6454.3
Báo giá
1.09%
Thay đổi (1 m)
HK50
HK50
27259.1
Báo giá
-7.70%
Thay đổi (1 m)
FTSE
FTSE
7290.4
Báo giá
-2.00%
Thay đổi (1 m)
SX5E
SX5E
3355.9
Báo giá
-3.90%
Thay đổi (1 m)
NI225
NI225
21028.00
Báo giá
-4.60%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
IBEX35
9185.40
Báo giá
-3.39%
Thay đổi (1 m)
CAC
CAC
5330.0
Báo giá
-4.21%
Thay đổi (1 m)