Chế độ demo
FDAX
15216.2
Báo giá
-0.13%
Thay đổi (1m)
HK50
27946.0
Báo giá
-1.82%
Thay đổi (1m)
NQ
13235.6
Báo giá
-4.21%
Thay đổi (1m)
CAC
6347.2
Báo giá
2.99%
Thay đổi (1m)
FTSE
7035.3
Báo giá
1.52%
Thay đổi (1m)
YM
34657.2
Báo giá
2.67%
Thay đổi (1m)
SX5E
3998.5
Báo giá
0.70%
Thay đổi (1m)
ASX200
7089.0
Báo giá
1.49%
Thay đổi (1m)
IBEX35
9130.90
Báo giá
6.78%
Thay đổi (1m)
NI225
28632.00
Báo giá
-4.30%
Thay đổi (1m)
SPX
4166.0
Báo giá
1.08%
Thay đổi (1m)