Chế độ demo
FDAX
13981.4
Báo giá
2.25%
Thay đổi (1m)
HK50
28973.8
Báo giá
-1.20%
Thay đổi (1m)
NQ
13197.2
Báo giá
-0.41%
Thay đổi (1m)
CAC
5780.4
Báo giá
5.13%
Thay đổi (1m)
FTSE
6573.9
Báo giá
1.34%
Thay đổi (1m)
YM
31403.0
Báo giá
3.90%
Thay đổi (1m)
SX5E
3696.8
Báo giá
3.99%
Thay đổi (1m)
ASX200
6764.4
Báo giá
1.00%
Thay đổi (1m)
IBEX35
8344.60
Báo giá
6.46%
Thay đổi (1m)
NI225
29423.00
Báo giá
3.98%
Thay đổi (1m)
SPX
3880.4
Báo giá
2.86%
Thay đổi (1m)