Chế độ demo
SPX
2490.5
Báo giá
-20.04%
Thay đổi (1 m)
NQ
7539.9
Báo giá
-15.23%
Thay đổi (1 m)
YM
21073.5
Báo giá
-21.90%
Thay đổi (1 m)
HK50
23018.7
Báo giá
-12.51%
Thay đổi (1 m)
FDAX
9530.1
Báo giá
-21.77%
Thay đổi (1 m)
NI225
17687.00
Báo giá
-17.47%
Thay đổi (1 m)
ASX200
5099.2
Báo giá
-20.71%
Thay đổi (1 m)
FTSE
5383.9
Báo giá
-20.97%
Thay đổi (1 m)
SX5E
2661.1
Báo giá
-22.61%
Thay đổi (1 m)
CAC
4143.4
Báo giá
-24.60%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
6547.80
Báo giá
-26.13%
Thay đổi (1 m)