Chế độ demo
NQ
8360.0
Báo giá
1.37%
Thay đổi (1 m)
YM
27911.5
Báo giá
0.89%
Thay đổi (1 m)
SX5E
3664.8
Báo giá
-0.59%
Thay đổi (1 m)
FDAX
13074.5
Báo giá
-1.27%
Thay đổi (1 m)
SPX
3134.1
Báo giá
1.45%
Thay đổi (1 m)
NI225
23246.00
Báo giá
-0.44%
Thay đổi (1 m)
FTSE
7227.8
Báo giá
-1.95%
Thay đổi (1 m)
ASX200
6721.4
Báo giá
-0.56%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
9344.40
Báo giá
-0.18%
Thay đổi (1 m)
CAC
5822.6
Báo giá
-0.68%
Thay đổi (1 m)
HK50
26422.1
Báo giá
-2.20%
Thay đổi (1 m)