Chế độ demo
YM
29280.5
Báo giá
2.83%
Thay đổi (1 m)
FDAX
13553.6
Báo giá
1.80%
Thay đổi (1 m)
NQ
9213.8
Báo giá
6.13%
Thay đổi (1 m)
SPX
3330.6
Báo giá
3.40%
Thay đổi (1 m)
NI225
23843.00
Báo giá
0.34%
Thay đổi (1 m)
HK50
28246.3
Báo giá
0.93%
Thay đổi (1 m)
SX5E
3780.2
Báo giá
0.35%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
9566.80
Báo giá
-0.81%
Thay đổi (1 m)
FTSE
7584.3
Báo giá
0.11%
Thay đổi (1 m)
CAC
6038.1
Báo giá
0.41%
Thay đổi (1 m)
ASX200
7120.3
Báo giá
4.62%
Thay đổi (1 m)