Chế độ demo
NQ
7953.0
Báo giá
1.65%
Thay đổi (1 m)
YM
27076.0
Báo giá
0.05%
Thay đổi (1 m)
ASX200
6712.4
Báo giá
1.00%
Thay đổi (1 m)
FDAX
12652.4
Báo giá
1.96%
Thay đổi (1 m)
NI225
22449.00
Báo giá
2.97%
Thay đổi (1 m)
HK50
26594.6
Báo giá
-1.86%
Thay đổi (1 m)
SPX
2999.0
Báo giá
0.36%
Thay đổi (1 m)
FTSE
7210.9
Báo giá
-1.10%
Thay đổi (1 m)
CAC
5712.4
Báo giá
1.60%
Thay đổi (1 m)
SX5E
3606.5
Báo giá
2.29%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
9369.90
Báo giá
3.02%
Thay đổi (1 m)