Chế độ demo
FDAX
12539.6
Báo giá
3.88%
Thay đổi (1 m)
HK50
25253.4
Báo giá
3.91%
Thay đổi (1 m)
NQ
10340.5
Báo giá
7.07%
Thay đổi (1 m)
CAC
5012.1
Báo giá
1.75%
Thay đổi (1 m)
FTSE
6170.1
Báo giá
-1.06%
Thay đổi (1 m)
YM
25756.0
Báo giá
0.10%
Thay đổi (1 m)
SX5E
3298.1
Báo giá
3.13%
Thay đổi (1 m)
ASX200
6016.2
Báo giá
2.26%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
7416.70
Báo giá
-0.75%
Thay đổi (1 m)
NI225
22221.00
Báo giá
-1.75%
Thay đổi (1 m)
SPX
3124.5
Báo giá
1.40%
Thay đổi (1 m)