Chế độ demo
FDAX
13336.8
Báo giá
15.31%
Thay đổi (1m)
HK50
26304.3
Báo giá
8.45%
Thay đổi (1m)
NQ
12340.1
Báo giá
11.59%
Thay đổi (1m)
CAC
5497.9
Báo giá
19.57%
Thay đổi (1m)
FTSE
6275.1
Báo giá
13.56%
Thay đổi (1m)
YM
29746.5
Báo giá
12.38%
Thay đổi (1m)
SX5E
3478.4
Báo giá
17.54%
Thay đổi (1m)
ASX200
6541.9
Báo giá
10.50%
Thay đổi (1m)
IBEX35
8075.20
Báo giá
25.97%
Thay đổi (1m)
NI225
26605.00
Báo giá
15.04%
Thay đổi (1m)
SPX
3639.8
Báo giá
11.29%
Thay đổi (1m)