Chế độ demo
USCrude
58.960
Báo giá
5.10%
Thay đổi (1 m)
UKBrent
64.880
Báo giá
8.71%
Thay đổi (1 m)