Chế độ demo
YM
29126.0
Báo giá
-0.70%
Thay đổi (1 m)
NQ
9585.8
Báo giá
4.61%
Thay đổi (1 m)
HK50
27312.5
Báo giá
-3.77%
Thay đổi (1 m)
FDAX
13694.4
Báo giá
1.09%
Thay đổi (1 m)
SPX
3361.6
Báo giá
1.13%
Thay đổi (1 m)
SX5E
3839.0
Báo giá
1.57%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
9943.00
Báo giá
3.73%
Thay đổi (1 m)
NI225
23550.00
Báo giá
-1.67%
Thay đổi (1 m)
CAC
6086.1
Báo giá
0.75%
Thay đổi (1 m)
ASX200
7150.7
Báo giá
1.07%
Thay đổi (1 m)
FTSE
7435.4
Báo giá
-2.78%
Thay đổi (1 m)