Chế độ demo
YM
YM
26569.0
Báo giá
2.64%
Thay đổi (1 m)
NQ
NQ
7693.2
Báo giá
4.70%
Thay đổi (1 m)
FDAX
FDAX
12240.7
Báo giá
4.36%
Thay đổi (1 m)
SPX
SPX
2906.8
Báo giá
2.65%
Thay đổi (1 m)
FTSE
FTSE
7483.4
Báo giá
2.72%
Thay đổi (1 m)
ASX200
ASX200
6285.7
Báo giá
1.77%
Thay đổi (1 m)
HK50
HK50
30060.2
Báo giá
2.40%
Thay đổi (1 m)
SX5E
SX5E
3504.7
Báo giá
3.31%
Thay đổi (1 m)
NI225
NI225
22161.00
Báo giá
3.37%
Thay đổi (1 m)
CAC
CAC
5584.6
Báo giá
3.40%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
IBEX35
9594.20
Báo giá
1.32%
Thay đổi (1 m)