Chế độ demo
YM
YM
26552.5
Báo giá
3.64%
Thay đổi (1 m)
HK50
HK50
28113.5
Báo giá
3.15%
Thay đổi (1 m)
FDAX
FDAX
12185.0
Báo giá
1.18%
Thay đổi (1 m)
SPX
SPX
2918.1
Báo giá
3.08%
Thay đổi (1 m)
ASX200
ASX200
6628.5
Báo giá
2.70%
Thay đổi (1 m)
NQ
NQ
7588.7
Báo giá
3.85%
Thay đổi (1 m)
NI225
NI225
20984.00
Báo giá
-0.17%
Thay đổi (1 m)
CAC
CAC
5494.9
Báo giá
3.21%
Thay đổi (1 m)
FTSE
FTSE
7397.6
Báo giá
1.36%
Thay đổi (1 m)
IBEX35
IBEX35
9157.10
Báo giá
-0.81%
Thay đổi (1 m)
SX5E
SX5E
3432.2
Báo giá
2.20%
Thay đổi (1 m)