Chế độ demo
#BABA
251.91
Báo giá
-2.73%
Thay đổi (1 m)
#TSLA
1452.22
Báo giá
4.43%
Thay đổi (1 m)
#AAPL
444.14
Báo giá
15.61%
Thay đổi (1 m)
#MCD
204.45
Báo giá
9.99%
Thay đổi (1 m)
#AA
14.56
Báo giá
33.82%
Thay đổi (1 m)
#FB
268.37
Báo giá
9.45%
Thay đổi (1 m)
#INTC
47.89
Báo giá
-17.66%
Thay đổi (1 m)
#NVDA
447.70
Báo giá
7.95%
Thay đổi (1 m)
#GOOG
1493.66
Báo giá
-1.20%
Thay đổi (1 m)
#MSFT
212.17
Báo giá
-1.61%
Thay đổi (1 m)
#SBUX
75.67
Báo giá
2.88%
Thay đổi (1 m)
#PEP
136.51
Báo giá
2.03%
Thay đổi (1 m)
#AMGN
240.35
Báo giá
-5.05%
Thay đổi (1 m)
#CSCO
47.31
Báo giá
1.92%
Thay đổi (1 m)
#PYPL
198.56
Báo giá
8.30%
Thay đổi (1 m)
#CAT
134.76
Báo giá
5.61%
Thay đổi (1 m)
#JPM
99.27
Báo giá
6.33%
Thay đổi (1 m)
#BA
169.78
Báo giá
-5.17%
Thay đổi (1 m)
#IBM
124.72
Báo giá
6.32%
Thay đổi (1 m)
#PFE
38.33
Báo giá
14.04%
Thay đổi (1 m)
#UTX
61.04
Báo giá
5.57%
Thay đổi (1 m)
#AMZN
3166.31
Báo giá
1.75%
Thay đổi (1 m)
#AXP
99.07
Báo giá
7.04%
Thay đổi (1 m)
#BAC
26.01
Báo giá
13.83%
Thay đổi (1 m)
#DIS
129.76
Báo giá
11.64%
Thay đổi (1 m)
#EBAY
55.12
Báo giá
-5.45%
Thay đổi (1 m)
#FPP
31.72
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
#GE
6.28
Báo giá
-6.27%
Thay đổi (1 m)
#HD
271.31
Báo giá
8.78%
Thay đổi (1 m)
#HPQ
18.35
Báo giá
10.81%
Thay đổi (1 m)
#JNJ
148.30
Báo giá
3.77%
Thay đổi (1 m)
#LMT
385.05
Báo giá
10.54%
Thay đổi (1 m)
#LRLCY
53.11
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
#MMM
158.05
Báo giá
2.72%
Thay đổi (1 m)
#MO
42.06
Báo giá
6.53%
Thay đổi (1 m)
#NFLX
494.58
Báo giá
-2.61%
Thay đổi (1 m)
#NIKE
101.66
Báo giá
3.09%
Thay đổi (1 m)
#PG
133.34
Báo giá
8.93%
Thay đổi (1 m)
#T
29.89
Báo giá
0.61%
Thay đổi (1 m)
#V
196.05
Báo giá
0.62%
Thay đổi (1 m)
#VZ
58.37
Báo giá
7.28%
Thay đổi (1 m)
#WMT
129.72
Báo giá
3.35%
Thay đổi (1 m)
#XOM
43.29
Báo giá
1.36%
Thay đổi (1 m)