Chế độ demo
#BABA
219.12
Báo giá
2.33%
Thay đổi (1 m)
#V
206.50
Báo giá
10.96%
Thay đổi (1 m)
#BA
317.72
Báo giá
-5.47%
Thay đổi (1 m)
#LMT
428.73
Báo giá
9.75%
Thay đổi (1 m)
#AAPL
319.31
Báo giá
12.20%
Thay đổi (1 m)
#TSLA
571.90
Báo giá
36.73%
Thay đổi (1 m)
#AA
16.29
Báo giá
-25.51%
Thay đổi (1 m)
#XOM
66.79
Báo giá
-4.91%
Thay đổi (1 m)
#FB
219.48
Báo giá
6.32%
Thay đổi (1 m)
#DIS
142.16
Báo giá
-1.63%
Thay đổi (1 m)
#GE
11.78
Báo giá
6.13%
Thay đổi (1 m)
#PEP
143.65
Báo giá
4.85%
Thay đổi (1 m)
#WMT
115.83
Báo giá
-2.84%
Thay đổi (1 m)
#SBUX
93.73
Báo giá
6.31%
Thay đổi (1 m)
#NVDA
252.66
Báo giá
6.07%
Thay đổi (1 m)
#CSCO
48.99
Báo giá
2.32%
Thay đổi (1 m)
#MSFT
166.67
Báo giá
5.88%
Thay đổi (1 m)
#JPM
136.55
Báo giá
-0.34%
Thay đổi (1 m)
#INTC
63.39
Báo giá
7.01%
Thay đổi (1 m)
#PYPL
117.88
Báo giá
8.65%
Thay đổi (1 m)
#GOOG
1484.38
Báo giá
10.28%
Thay đổi (1 m)
#AMZN
1884.67
Báo giá
5.10%
Thay đổi (1 m)
#IBM
142.85
Báo giá
5.78%
Thay đổi (1 m)
#MCD
213.39
Báo giá
8.98%
Thay đổi (1 m)
#HD
233.64
Báo giá
5.97%
Thay đổi (1 m)
#PG
124.96
Báo giá
0.22%
Thay đổi (1 m)
#HPQ
22.11
Báo giá
7.02%
Thay đổi (1 m)
#JNJ
148.48
Báo giá
1.89%
Thay đổi (1 m)
#PFE
40.71
Báo giá
3.64%
Thay đổi (1 m)
#CAT
142.71
Báo giá
-3.91%
Thay đổi (1 m)
#BAC
34.12
Báo giá
-3.07%
Thay đổi (1 m)
#AXP
131.34
Báo giá
5.37%
Thay đổi (1 m)
#AMGN
234.87
Báo giá
-3.03%
Thay đổi (1 m)
#T
38.63
Báo giá
-1.20%
Thay đổi (1 m)
#MMM
177.72
Báo giá
0.12%
Thay đổi (1 m)
#UTX
153.80
Báo giá
2.73%
Thay đổi (1 m)
#VZ
60.50
Báo giá
-1.39%
Thay đổi (1 m)
#EK
0.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
#MO
50.56
Báo giá
-0.30%
Thay đổi (1 m)
#NFLX
348.91
Báo giá
5.89%
Thay đổi (1 m)