Chế độ demo
#TSLA
349.48
Báo giá
35.10%
Thay đổi (1 m)
#XOM
69.17
Báo giá
-0.23%
Thay đổi (1 m)
#BABA
185.40
Báo giá
6.02%
Thay đổi (1 m)
#DIS
144.62
Báo giá
11.20%
Thay đổi (1 m)
#MCD
193.97
Báo giá
-6.52%
Thay đổi (1 m)
#AAPL
265.51
Báo giá
13.20%
Thay đổi (1 m)
#LMT
393.52
Báo giá
3.32%
Thay đổi (1 m)
#FB
194.95
Báo giá
3.63%
Thay đổi (1 m)
#IBM
134.31
Báo giá
-5.37%
Thay đổi (1 m)
#SBUX
84.20
Báo giá
-2.74%
Thay đổi (1 m)
#JPM
129.49
Báo giá
8.15%
Thay đổi (1 m)
#MSFT
149.84
Báo giá
7.31%
Thay đổi (1 m)
#GOOG
1332.48
Báo giá
6.91%
Thay đổi (1 m)
#CSCO
45.08
Báo giá
-3.26%
Thay đổi (1 m)
#PFE
37.27
Báo giá
1.91%
Thay đổi (1 m)
#INTC
57.91
Báo giá
10.56%
Thay đổi (1 m)
#MMM
171.88
Báo giá
5.75%
Thay đổi (1 m)
#V
179.71
Báo giá
1.80%
Thay đổi (1 m)
#BA
371.49
Báo giá
0.30%
Thay đổi (1 m)
#NVDA
204.01
Báo giá
3.59%
Thay đổi (1 m)
#AMZN
1737.16
Báo giá
-2.35%
Thay đổi (1 m)
#HPQ
20.16
Báo giá
19.36%
Thay đổi (1 m)
#PYPL
104.15
Báo giá
2.08%
Thay đổi (1 m)
#UTX
149.36
Báo giá
9.77%
Thay đổi (1 m)
#JNJ
134.89
Báo giá
-0.74%
Thay đổi (1 m)
#CAT
145.28
Báo giá
10.05%
Thay đổi (1 m)
#GE
11.51
Báo giá
28.17%
Thay đổi (1 m)
#VZ
59.49
Báo giá
-1.06%
Thay đổi (1 m)
#PEP
133.84
Báo giá
-1.63%
Thay đổi (1 m)
#AXP
120.74
Báo giá
2.99%
Thay đổi (1 m)
#T
39.49
Báo giá
3.98%
Thay đổi (1 m)
#HD
237.27
Báo giá
1.30%
Thay đổi (1 m)
#AA
20.88
Báo giá
6.75%
Thay đổi (1 m)
#PG
120.47
Báo giá
3.03%
Thay đổi (1 m)
#AMGN
220.65
Báo giá
8.21%
Thay đổi (1 m)
#WMT
118.86
Báo giá
-0.74%
Thay đổi (1 m)
#BAC
32.91
Báo giá
8.61%
Thay đổi (1 m)
#EK
0.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
#MO
47.96
Báo giá
10.38%
Thay đổi (1 m)
#NFLX
294.44
Báo giá
4.26%
Thay đổi (1 m)