Chế độ demo
#AA
7.26
Báo giá
-23.74%
Thay đổi (1 m)
#BA
146.77
Báo giá
-36.74%
Thay đổi (1 m)
#AAPL
265.54
Báo giá
-2.55%
Thay đổi (1 m)
#TSLA
548.32
Báo giá
-12.97%
Thay đổi (1 m)
#GE
7.30
Báo giá
-14.52%
Thay đổi (1 m)
#FB
174.28
Báo giá
3.03%
Thay đổi (1 m)
#BABA
195.54
Báo giá
-0.06%
Thay đổi (1 m)
#MSFT
165.06
Báo giá
6.61%
Thay đổi (1 m)
#PEP
132.50
Báo giá
0.46%
Thay đổi (1 m)
#V
174.83
Báo giá
-1.23%
Thay đổi (1 m)
#GOOG
1206.00
Báo giá
-1.44%
Thay đổi (1 m)
#AMZN
2039.50
Báo giá
13.31%
Thay đổi (1 m)
#HPQ
15.69
Báo giá
-21.39%
Thay đổi (1 m)
#SBUX
71.47
Báo giá
-1.71%
Thay đổi (1 m)
#JNJ
143.07
Báo giá
3.87%
Thay đổi (1 m)
#BAC
23.42
Báo giá
1.17%
Thay đổi (1 m)
#MCD
177.37
Báo giá
-7.64%
Thay đổi (1 m)
#WMT
121.76
Báo giá
5.35%
Thay đổi (1 m)
#IBM
119.17
Báo giá
-0.83%
Thay đổi (1 m)
#XOM
43.87
Báo giá
0.60%
Thay đổi (1 m)
#NVDA
266.60
Báo giá
6.22%
Thay đổi (1 m)
#JPM
94.18
Báo giá
-3.79%
Thay đổi (1 m)
#CAT
127.37
Báo giá
14.70%
Thay đổi (1 m)
#DIS
100.94
Báo giá
-8.03%
Thay đổi (1 m)
#PG
115.04
Báo giá
-2.81%
Thay đổi (1 m)
#HD
194.50
Báo giá
-9.18%
Thay đổi (1 m)
#T
29.88
Báo giá
-15.62%
Thay đổi (1 m)
#MMM
148.84
Báo giá
0.47%
Thay đổi (1 m)
#PYPL
105.02
Báo giá
0.69%
Thay đổi (1 m)
#CSCO
41.72
Báo giá
9.47%
Thay đổi (1 m)
#LMT
361.07
Báo giá
0.77%
Thay đổi (1 m)
#VZ
57.72
Báo giá
4.08%
Thay đổi (1 m)
#INTC
58.93
Báo giá
13.24%
Thay đổi (1 m)
#AXP
91.95
Báo giá
-7.55%
Thay đổi (1 m)
#AMGN
219.09
Báo giá
11.93%
Thay đổi (1 m)
#PFE
34.60
Báo giá
2.43%
Thay đổi (1 m)
#EK
0.42
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
#MO
40.12
Báo giá
-0.17%
Thay đổi (1 m)
#NFLX
370.50
Báo giá
6.47%
Thay đổi (1 m)
#UTX
85.97
Báo giá
-26.23%
Thay đổi (1 m)