Chế độ demo
BTCUSD
9873.01
Báo giá
14.41%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
78.52
Báo giá
35.61%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3390
Báo giá
-2.31%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
269.37
Báo giá
62.43%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
61.37
Báo giá
22.20%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.27955
Báo giá
19.46%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02737
Báo giá
41.67%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
84.32
Báo giá
30.51%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2170
Báo giá
23.51%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00609
Báo giá
6.47%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
13.90
Báo giá
27.41%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.1674
Báo giá
-36.78%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
4.2901
Báo giá
18.70%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00792
Báo giá
18.56%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.0885
Báo giá
40.72%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2747
Báo giá
-17.93%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00850
Báo giá
13.79%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00100
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)