Chế độ demo
BTCUSD
9888.10
Báo giá
14.59%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
78.73
Báo giá
35.98%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3260
Báo giá
-6.05%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
269.44
Báo giá
62.47%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
61.53
Báo giá
22.52%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.28027
Báo giá
19.77%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02734
Báo giá
41.51%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
84.03
Báo giá
30.06%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2188
Báo giá
24.53%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00610
Báo giá
6.64%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
13.99
Báo giá
28.23%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.1696
Báo giá
-35.95%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
4.2996
Báo giá
18.97%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00794
Báo giá
18.86%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1000
Báo giá
42.21%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2749
Báo giá
-17.87%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00847
Báo giá
13.39%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00100
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)