Chế độ demo
BTCUSD
9303.04
Báo giá
14.72%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
274.88
Báo giá
16.46%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.42139
Báo giá
-2.34%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
137.50
Báo giá
37.58%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
96.54
Báo giá
5.32%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02965
Báo giá
1.37%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00150
Báo giá
1.35%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00992
Báo giá
5.98%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01474
Báo giá
19.74%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01035
Báo giá
-8.41%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
93.41
Báo giá
23.15%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01798
Báo giá
-2.07%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
151.99
Báo giá
1.99%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
1.0000
Báo giá
51.33%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
7.1382
Báo giá
13.88%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
1.8080
Báo giá
111.71%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.4231
Báo giá
-0.84%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
14.16
Báo giá
17.61%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
2.1558
Báo giá
1.97%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
1.0761
Báo giá
13.06%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)