Chế độ demo
USCrude
27.15
Báo giá
-40.98%
Thay đổi (1 m)
UKBrent
31.37
Báo giá
-37.89%
Thay đổi (1 m)