Chế độ demo
USCrude
52.15
Báo giá
-10.95%
Thay đổi (1 m)
UKBrent
57.56
Báo giá
-11.51%
Thay đổi (1 m)