Chế độ demo
USCrude
56.180
Báo giá
0.07%
Thay đổi (1 m)
UKBrent
60.100
Báo giá
-4.94%
Thay đổi (1 m)