Chế độ demo
USCrude
58.860
Báo giá
3.55%
Thay đổi (1 m)
UKBrent
64.380
Báo giá
3.39%
Thay đổi (1 m)