Chế độ demo
Mua
0.01
01.04.2020 23:28:02
1.09699
1.09372
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.53 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 23:28:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09699
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09372
Chốt lời
0.00000
Bán
1
01.04.2020 22:45:12
1.23941
1.23803
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
116.13 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 22:45:12
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.23941
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
116.13 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
1.23803
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
01.04.2020 20:27:58
1.09053
1.09372
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.29 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 20:27:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.09053
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.09372
Chốt lời
0.00000