Chế độ demo
23.10.2020 11:09:13
04.11.2020 09:40:26
Mua
2
1.18343
1.16341
Lợi nhuận
-4 172.59 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149821651
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 11:09:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18343
Phí qua đêm
-148.59 USD
Tổng cộng
-4 004.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2020 09:40:26
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.16341
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-4 172.59 USD
21.10.2020 22:37:29
23.10.2020 11:09:08
Mua
1
1.18617
1.18337
Lợi nhuận
-319.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149747839
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 22:37:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18617
Phí qua đêm
-29.71 USD
Tổng cộng
-280.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:09:08
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18337
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-319.71 USD
15.10.2020 10:58:52
21.10.2020 10:41:56
Mua
1
1.17357
1.18567
Lợi nhuận
1 170.28 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149235844
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 10:58:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17357
Phí qua đêm
-29.72 USD
Tổng cộng
1 210.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 10:41:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18567
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
1 170.28 USD
14.10.2020 16:37:29
15.10.2020 10:58:42
Bán
6
1.17549
1.17356
Lợi nhuận
1 121.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149145563
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2020 16:37:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17549
Phí qua đêm
23.18 USD
Tổng cộng
1 158.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 10:58:42
Khối lượng giao dịch
6
Thoát
1.17356
Phí hoa hồng
-60.00 USD
Lợi nhuận
1 121.18 USD
13.10.2020 11:38:41
14.10.2020 16:07:46
Mua
4
1.17974
1.17594
Lợi nhuận
-1 589.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149025640
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 11:38:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17974
Phí qua đêm
-29.71 USD
Tổng cộng
-1 520.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2020 16:07:46
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.17594
Phí hoa hồng
-40.00 USD
Lợi nhuận
-1 589.71 USD
09.10.2020 11:11:13
13.10.2020 11:38:33
Bán
1
1.17915
1.17973
Lợi nhuận
-65.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148843528
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 11:11:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17915
Phí qua đêm
2.58 USD
Tổng cộng
-58.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 11:38:33
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.17973
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-65.42 USD
09.10.2020 11:11:20
13.10.2020 11:38:31
Bán
1
1.17916
1.1797
Lợi nhuận
-61.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148843532
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 11:11:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17916
Phí qua đêm
2.58 USD
Tổng cộng
-54.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 11:38:31
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.1797
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-61.42 USD
08.10.2020 03:34:29
09.10.2020 11:10:58
Bán
1
1.17666
1.17922
Lợi nhuận
-264.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148733426
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 03:34:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17666
Phí qua đêm
1.29 USD
Tổng cộng
-256.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 11:10:58
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.17922
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-264.71 USD
02.10.2020 09:09:17
05.10.2020 21:03:55
Mua
4
1.17261
1.17762
Lợi nhuận
1 934.29 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148305276
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2020 09:09:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17261
Phí qua đêm
-29.71 USD
Tổng cộng
2 004.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.10.2020 21:03:55
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.17762
Phí hoa hồng
-40.00 USD
Lợi nhuận
1 934.29 USD
01.10.2020 23:43:47
02.10.2020 09:09:04
Mua
2
1.17454
1.17251
Lợi nhuận
-440.86 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148276610
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2020 23:43:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17454
Phí qua đêm
-14.86 USD
Tổng cộng
-406.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2020 09:09:04
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.17251
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-440.86 USD
30.09.2020 19:12:06
01.10.2020 23:43:36
Bán
1
1.17146
1.17454
Lợi nhuận
-314.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148120372
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2020 19:12:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17146
Phí qua đêm
3.86 USD
Tổng cộng
-308.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2020 23:43:36
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.17454
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-314.14 USD
29.09.2020 14:07:29
30.09.2020 19:11:49
Mua
6
1.17045
1.17143
Lợi nhuận
483.43 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147950993
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2020 14:07:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17045
Phí qua đêm
-44.57 USD
Tổng cộng
588.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2020 19:11:49
Khối lượng giao dịch
6
Thoát
1.17143
Phí hoa hồng
-60.00 USD
Lợi nhuận
483.43 USD
28.09.2020 12:04:07
29.09.2020 14:07:15
Bán
4
1.16431
1.1704
Lợi nhuận
-2 470.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147814871
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 12:04:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16431
Phí qua đêm
5.15 USD
Tổng cộng
-2 436.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2020 14:07:15
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.1704
Phí hoa hồng
-40.00 USD
Lợi nhuận
-2 470.85 USD
25.09.2020 18:11:12
28.09.2020 12:03:53
Bán
2
1.16158
1.16433
Lợi nhuận
-567.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147747581
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 18:11:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16158
Phí qua đêm
2.58 USD
Tổng cộng
-550.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 12:03:53
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.16433
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-567.42 USD
22.09.2020 21:28:16
25.09.2020 18:10:56
Mua
1
1.1715
1.16145
Lợi nhuận
-1 052.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147459469
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 21:28:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.1715
Phí qua đêm
-37.14 USD
Tổng cộng
-1 005.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 18:10:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.16145
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-1 052.14 USD
22.09.2020 01:52:36
22.09.2020 21:28:02
Bán
4
1.17654
1.17149
Lợi nhuận
1 980.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147343142
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 01:52:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 020.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 21:28:02
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.17149
Phí hoa hồng
-40.00 USD
Lợi nhuận
1 980.00 USD
17.09.2020 12:04:59
21.09.2020 10:57:21
Bán
2
1.18036
1.18349
Lợi nhuận
-640.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#147123406
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 12:04:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18036
Phí qua đêm
5.16 USD
Tổng cộng
-626.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 10:57:21
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.18349
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-640.84 USD
15.09.2020 23:25:53
17.09.2020 12:05:09
Mua
1
1.18476
1.18034
Lợi nhuận
-481.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146975647
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 23:25:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18476
Phí qua đêm
-29.71 USD
Tổng cộng
-442.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 12:05:09
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18034
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-481.71 USD
14.09.2020 15:07:04
15.09.2020 23:25:27
Bán
1
1.18718
1.18476
Lợi nhuận
233.29 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146822257
Ngày và giờ mở cửa
14.09.2020 15:07:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18718
Phí qua đêm
1.29 USD
Tổng cộng
242.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.09.2020 23:25:27
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18476
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
233.29 USD
11.09.2020 11:46:59
14.09.2020 13:59:12
Mua
2
1.18549
1.18753
Lợi nhuận
373.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146698886
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2020 11:46:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18549
Phí qua đêm
-14.86 USD
Tổng cộng
408.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.09.2020 13:59:12
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.18753
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
373.14 USD
10.09.2020 23:28:19
11.09.2020 11:46:52
Bán
1
1.18117
1.18545
Lợi nhuận
-436.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146656445
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2020 23:28:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18117
Phí qua đêm
1.29 USD
Tổng cộng
-428.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2020 11:46:52
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18545
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-436.71 USD
08.09.2020 18:10:48
10.09.2020 23:28:09
Mua
2
1.17969
1.18117
Lợi nhuận
216.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146301370
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 18:10:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17969
Phí qua đêm
-59.43 USD
Tổng cộng
296.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2020 23:28:09
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.18117
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
216.57 USD
07.09.2020 17:18:02
08.09.2020 18:10:32
Mua
1
1.18223
1.17969
Lợi nhuận
-271.43 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146165746
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2020 17:18:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18223
Phí qua đêm
-7.43 USD
Tổng cộng
-254.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 18:10:32
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.17969
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-271.43 USD
04.09.2020 18:03:34
07.09.2020 16:23:54
Mua
1
1.17903
1.1823
Lợi nhuận
309.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146059971
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 18:03:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17903
Phí qua đêm
-7.43 USD
Tổng cộng
327.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 16:23:54
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.1823
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
309.57 USD
04.09.2020 14:52:23
04.09.2020 18:03:13
Bán
4
1.18479
1.17917
Lợi nhuận
2 208.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#146042800
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 14:52:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 248.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 18:03:13
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.17917
Phí hoa hồng
-40.00 USD
Lợi nhuận
2 208.00 USD
03.09.2020 17:21:59
04.09.2020 14:52:11
Bán
2
1.18282
1.18474
Lợi nhuận
-401.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#145919945
Ngày và giờ mở cửa
03.09.2020 17:21:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18282
Phí qua đêm
2.58 USD
Tổng cộng
-384.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 14:52:11
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.18474
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-401.42 USD
20.08.2020 18:01:40
31.08.2020 01:04:13
Bán
1
1.18429
1.19102
Lợi nhuận
-671.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#144629790
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2020 18:01:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18429
Phí qua đêm
11.60 USD
Tổng cộng
-673.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.08.2020 01:04:13
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.19102
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-671.40 USD
26.05.2020 21:58:53
20.08.2020 18:00:47
Mua
0.04
1.09935
1.18412
Lợi nhuận
317.34 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135756828
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 21:58:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.09935
Phí qua đêm
-21.34 USD
Tổng cộng
339.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2020 18:00:47
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.18412
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
317.34 USD
04.06.2020 18:12:46
05.06.2020 09:19:07
Mua
0.04
1.13346
1.13788
Lợi nhuận
17.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136716472
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 18:12:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.13346
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
17.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:19:07
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.13788
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
17.09 USD
27.05.2020 12:04:17
05.06.2020 09:19:07
Bán
0.04
1.0938
1.1379
Lợi nhuận
-177.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135823449
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 12:04:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0938
Phí qua đêm
-0.22 USD
Tổng cộng
-176.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:19:07
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.1379
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-177.02 USD
03.06.2020 18:35:09
05.06.2020 09:19:07
Bán
0.32
1.12377
1.1379
Lợi nhuận
-455.97 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136599127
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 18:35:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.12377
Phí qua đêm
-0.61 USD
Tổng cộng
-452.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:19:07
Khối lượng giao dịch
0.32
Thoát
1.1379
Phí hoa hồng
-3.20 USD
Lợi nhuận
-455.97 USD
29.05.2020 12:14:42
05.06.2020 09:19:07
Bán
0.16
1.11372
1.1379
Lợi nhuận
-389.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136177320
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 12:14:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.11372
Phí qua đêm
-0.55 USD
Tổng cộng
-386.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:19:07
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.1379
Phí hoa hồng
-1.60 USD
Lợi nhuận
-389.03 USD
28.05.2020 16:12:30
05.06.2020 09:19:07
Bán
0.08
1.10383
1.1379
Lợi nhuận
-273.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136017749
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 16:12:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.10383
Phí qua đêm
-0.32 USD
Tổng cộng
-272.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:19:07
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.1379
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-273.68 USD
04.06.2020 17:47:18
04.06.2020 17:53:50
Mua
0.04
1.13308
1.13407
Lợi nhuận
3.56 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136711715
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:47:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.13308
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:53:50
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.13407
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.56 USD
04.06.2020 17:36:47
04.06.2020 17:47:16
Mua
0.04
1.13193
1.1329
Lợi nhuận
3.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136709569
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:36:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.13193
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:47:16
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.1329
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.48 USD
04.06.2020 17:32:29
04.06.2020 17:36:16
Mua
0.04
1.13145
1.13218
Lợi nhuận
2.52 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136708449
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:32:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.13145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:36:16
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.13218
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.52 USD
04.06.2020 17:29:44
04.06.2020 17:32:29
Mua
0.04
1.13003
1.13124
Lợi nhuận
4.44 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136707606
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:29:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.13003
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:32:29
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.13124
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.44 USD
04.06.2020 17:20:09
04.06.2020 17:29:44
Mua
0.04
1.12898
1.12996
Lợi nhuận
3.52 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136705700
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:20:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:29:44
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.12996
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.52 USD
04.06.2020 17:01:53
04.06.2020 17:19:58
Mua
0.04
1.12793
1.12893
Lợi nhuận
3.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136702752
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:01:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:19:58
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.12893
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
04.06.2020 14:55:46
04.06.2020 17:01:52
Mua
0.04
1.12687
1.12787
Lợi nhuận
3.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136680524
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 14:55:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:01:52
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.12787
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
03.06.2020 22:49:31
04.06.2020 14:55:46
Mua
0.04
1.12579
1.1268
Lợi nhuận
3.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136608091
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 22:49:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12579
Phí qua đêm
-0.57 USD
Tổng cộng
4.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 14:55:46
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.1268
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.07 USD
03.06.2020 18:38:56
03.06.2020 22:49:31
Mua
0.04
1.12449
1.12578
Lợi nhuận
4.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136599611
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 18:38:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12449
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 22:49:31
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.12578
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.76 USD
03.06.2020 17:26:54
03.06.2020 18:38:42
Mua
0.04
1.12356
1.12447
Lợi nhuận
3.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136590322
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 17:26:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 18:38:42
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.12447
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.24 USD
03.06.2020 10:25:58
03.06.2020 17:26:53
Mua
0.04
1.12241
1.12348
Lợi nhuận
3.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136540286
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 10:25:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12241
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 17:26:53
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.12348
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.88 USD
03.06.2020 10:04:12
03.06.2020 10:24:57
Mua
0.04
1.12158
1.12255
Lợi nhuận
3.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136538517
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 10:04:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 10:24:57
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.12255
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.48 USD
03.06.2020 09:04:23
03.06.2020 10:04:12
Mua
0.04
1.12056
1.12155
Lợi nhuận
3.56 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136535353
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 09:04:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12056
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 10:04:12
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.12155
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.56 USD
03.06.2020 06:17:48
03.06.2020 09:02:17
Mua
0.04
1.12032
1.12132
Lợi nhuận
3.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136528095
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 06:17:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12032
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 09:02:17
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.12132
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
02.06.2020 17:00:12
03.06.2020 06:17:45
Mua
0.04
1.11918
1.12017
Lợi nhuận
3.37 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136478379
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 17:00:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.11918
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 06:17:45
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.12017
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.37 USD
02.06.2020 12:10:27
02.06.2020 17:00:12
Mua
0.04
1.11815
1.11916
Lợi nhuận
3.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136440786
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 12:10:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.11815
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 17:00:12
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.11916
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.64 USD
02.06.2020 11:33:37
02.06.2020 12:10:27
Mua
0.04
1.11706
1.11815
Lợi nhuận
3.96 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136436908
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 11:33:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.11706
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 12:10:27
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.11815
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.96 USD