Chế độ demo
03.04.2020 14:43:10
03.04.2020 16:06:33
Bán
2
1.22931
1.22442
Lợi nhuận
958.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#130741046
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 14:43:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
978.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 16:06:33
Khối lượng giao dịch
2
Ngoài
1.22442
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
958.00 USD
03.04.2020 14:21:04
03.04.2020 16:00:34
Bán
0.01
1.07849
1.07785
Lợi nhuận
0.54 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130739444
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 14:21:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07849
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 16:00:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07785
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
03.04.2020 14:13:21
03.04.2020 14:42:38
Mua
2
1.22662
1.22904
Lợi nhuận
464.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#130738818
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 14:13:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22662
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
484.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 14:42:38
Khối lượng giao dịch
2
Ngoài
1.22904
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
464.00 USD
03.04.2020 10:54:44
03.04.2020 14:21:04
Bán
0.01
1.07952
1.0785
Lợi nhuận
0.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130719735
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 10:54:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07952
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 14:21:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0785
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
03.04.2020 10:17:09
03.04.2020 10:54:41
Bán
0.01
1.08057
1.07961
Lợi nhuận
0.86 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130716754
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 10:17:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08057
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 10:54:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07961
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
03.04.2020 10:09:57
03.04.2020 10:17:08
Bán
0.01
1.08171
1.08073
Lợi nhuận
0.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130715813
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 10:09:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 10:17:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08073
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
02.04.2020 21:33:39
03.04.2020 10:09:56
Bán
0.01
1.08276
1.08176
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130677427
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 21:33:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08276
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 10:09:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08176
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
02.04.2020 23:33:01
03.04.2020 10:09:07
Mua
1
1.24116
1.23617
Lợi nhuận
-514.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#130687728
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 23:33:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24116
Phí qua đêm
-5.08 USD
Tổng cộng
-499.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 10:09:07
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.23617
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-514.08 USD
02.04.2020 22:22:09
02.04.2020 23:25:57
Mua
8
1.23878
1.24156
Lợi nhuận
2 144.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#130682769
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 22:22:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 224.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 23:25:57
Khối lượng giao dịch
8
Ngoài
1.24156
Phí hoa hồng
-80.00 USD
Lợi nhuận
2 144.00 USD
02.04.2020 18:49:23
02.04.2020 22:22:00
Bán
4
1.23736
1.2388
Lợi nhuận
-616.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#130660817
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 18:49:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23736
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-576.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 22:22:00
Khối lượng giao dịch
4
Ngoài
1.2388
Phí hoa hồng
-40.00 USD
Lợi nhuận
-616.00 USD
02.04.2020 20:38:49
02.04.2020 21:23:09
Bán
0.01
1.08314
1.08209
Lợi nhuận
0.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130671272
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 20:38:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 21:23:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08209
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
02.04.2020 16:55:09
02.04.2020 20:38:29
Bán
0.01
1.08416
1.08315
Lợi nhuận
0.91 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130640666
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 16:55:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 20:38:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08315
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
02.04.2020 16:47:23
02.04.2020 16:55:08
Bán
0.01
1.08525
1.08425
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130639499
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 16:47:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08525
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 16:55:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08425
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
02.04.2020 16:16:40
02.04.2020 16:46:43
Bán
0.01
1.08631
1.08533
Lợi nhuận
0.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130634045
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 16:16:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08631
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 16:46:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08533
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
02.04.2020 16:13:45
02.04.2020 16:15:11
Bán
0.01
1.08628
1.08527
Lợi nhuận
0.91 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130633308
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 16:13:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08628
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 16:15:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08527
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
02.04.2020 15:55:55
02.04.2020 16:14:17
Mua
2
1.24091
1.23727
Lợi nhuận
-748.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#130630616
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 15:55:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24091
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-728.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 16:14:17
Khối lượng giao dịch
2
Ngoài
1.23727
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-748.00 USD
02.04.2020 16:02:50
02.04.2020 16:13:45
Bán
0.01
1.08729
1.08632
Lợi nhuận
0.87 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130631605
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 16:02:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08729
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 16:13:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08632
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
02.04.2020 15:56:58
02.04.2020 16:02:47
Bán
0.01
1.08837
1.08739
Lợi nhuận
0.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130630741
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 15:56:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 16:02:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08739
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
02.04.2020 15:21:47
02.04.2020 15:56:57
Bán
0.01
1.0895
1.08846
Lợi nhuận
0.94 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130625648
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 15:21:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 15:56:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08846
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.94 USD
01.04.2020 22:45:12
02.04.2020 15:55:37
Bán
1
1.23941
1.24097
Lợi nhuận
-177.87 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#130561400
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 22:45:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23941
Phí qua đêm
-11.87 USD
Tổng cộng
-156.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 15:55:37
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.24097
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-177.87 USD
01.04.2020 20:27:58
02.04.2020 15:19:43
Bán
0.01
1.09053
1.08955
Lợi nhuận
0.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130546726
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 20:27:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 15:19:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08955
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
01.04.2020 12:22:49
01.04.2020 23:28:02
Mua
0.02
1.09273
1.09682
Lợi nhuận
7.98 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130501470
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 12:22:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09273
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 23:28:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09682
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.98 USD
31.03.2020 23:45:43
01.04.2020 23:28:01
Mua
0.01
1.10347
1.09672
Lợi nhuận
-6.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130457605
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 23:45:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 23:28:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09672
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.85 USD
01.04.2020 12:20:49
01.04.2020 20:27:57
Bán
0.01
1.09261
1.09053
Lợi nhuận
1.98 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130501231
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 12:20:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09261
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 20:27:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09053
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.98 USD
01.04.2020 11:04:03
01.04.2020 15:51:52
Mua
1
1.23592
1.23933
Lợi nhuận
331.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#130491974
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 11:04:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23592
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
341.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 15:51:52
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.23933
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
331.00 USD
01.04.2020 11:24:32
01.04.2020 12:20:21
Bán
0.01
1.09367
1.09268
Lợi nhuận
0.89 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130494430
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 11:24:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09367
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 12:20:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09268
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
01.04.2020 11:19:20
01.04.2020 11:24:31
Bán
0.01
1.09472
1.09367
Lợi nhuận
0.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130493665
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 11:19:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09472
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 11:24:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09367
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
01.04.2020 11:11:08
01.04.2020 11:19:20
Bán
0.01
1.09596
1.09474
Lợi nhuận
1.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130492739
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 11:11:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09596
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 11:19:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09474
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
01.04.2020 10:59:28
01.04.2020 11:11:03
Bán
0.01
1.09676
1.09594
Lợi nhuận
0.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130491239
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 10:59:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 11:11:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09594
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
01.04.2020 10:06:37
01.04.2020 10:59:28
Bán
0.01
1.09785
1.09678
Lợi nhuận
0.97 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130484957
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 10:06:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 10:59:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09678
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
31.03.2020 23:23:32
01.04.2020 10:43:53
Bán
1
1.24094
1.23574
Lợi nhuận
510.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#130456762
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 23:23:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24094
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
520.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 10:43:53
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.23574
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
510.00 USD
01.04.2020 09:47:42
01.04.2020 10:06:37
Bán
0.01
1.09889
1.09784
Lợi nhuận
0.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130482584
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 09:47:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 10:06:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09784
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
01.04.2020 09:39:21
01.04.2020 09:47:08
Bán
0.01
1.09956
1.09866
Lợi nhuận
0.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130481283
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 09:39:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 09:47:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09866
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
31.03.2020 23:45:44
01.04.2020 09:39:21
Bán
0.02
1.1035
1.09972
Lợi nhuận
7.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130457607
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 23:45:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1035
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 09:39:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09972
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.36 USD
31.03.2020 14:08:00
01.04.2020 09:39:20
Bán
0.01
1.0935
1.09979
Lợi nhuận
-6.39 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130401114
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 14:08:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0935
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 09:39:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09979
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.39 USD
31.03.2020 22:47:24
31.03.2020 23:45:34
Mua
0.01
1.10242
1.10341
Lợi nhuận
0.89 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130455081
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 22:47:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10242
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 23:45:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10341
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
31.03.2020 18:51:30
31.03.2020 22:47:23
Mua
0.01
1.10135
1.10239
Lợi nhuận
0.94 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130439157
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 18:51:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10135
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 22:47:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10239
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.94 USD
31.03.2020 20:14:22
31.03.2020 21:59:58
Bán
1
1.0973
1.10216
Lợi nhuận
-496.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130446244
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 20:14:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0973
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-486.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 21:59:58
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.10216
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-496.00 USD
31.03.2020 18:28:43
31.03.2020 18:51:30
Mua
0.01
1.10022
1.10133
Lợi nhuận
1.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130436240
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 18:28:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10022
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 18:51:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10133
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
30.03.2020 15:10:49
31.03.2020 18:28:41
Mua
0.02
1.10418
1.10014
Lợi nhuận
-8.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130237698
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 15:10:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10418
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
-8.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 18:28:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10014
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.42 USD
27.03.2020 22:15:22
31.03.2020 18:28:41
Mua
0.01
1.11418
1.10016
Lợi nhuận
-14.26 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130177340
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 22:15:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11418
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
-14.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 18:28:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10016
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-14.26 USD
31.03.2020 14:04:50
31.03.2020 18:28:41
Mua
0.04
1.09416
1.10014
Lợi nhuận
23.52 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130400634
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 14:04:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 18:28:41
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10014
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
23.52 USD
31.03.2020 14:00:24
31.03.2020 14:08:00
Bán
0.01
1.09455
1.09353
Lợi nhuận
0.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130399960
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 14:00:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 14:08:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09353
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
31.03.2020 13:56:15
31.03.2020 14:00:22
Bán
0.02
1.0956
1.09462
Lợi nhuận
1.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130399405
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 13:56:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 14:00:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09462
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
31.03.2020 11:22:57
31.03.2020 14:00:20
Bán
2
1.09957
1.09464
Lợi nhuận
966.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130383844
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 11:22:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09957
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
986.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 14:00:20
Khối lượng giao dịch
2
Ngoài
1.09464
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
966.00 USD
31.03.2020 13:23:47
31.03.2020 13:55:57
Bán
0.01
1.09644
1.09544
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130395966
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 13:23:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09644
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 13:55:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09544
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
31.03.2020 12:04:20
31.03.2020 13:23:30
Bán
0.01
1.09749
1.09652
Lợi nhuận
0.87 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130388123
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 12:04:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 13:23:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09652
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
31.03.2020 11:52:21
31.03.2020 12:03:49
Bán
0.01
1.09854
1.09756
Lợi nhuận
0.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130386696
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 11:52:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 12:03:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09756
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
31.03.2020 09:42:26
31.03.2020 11:52:20
Bán
0.01
1.09961
1.09859
Lợi nhuận
0.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130371255
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 09:42:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09961
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 11:52:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09859
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
30.03.2020 21:59:02
31.03.2020 11:22:38
Mua
1
1.10275
1.0997
Lợi nhuận
-321.81 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#130294436
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 21:59:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10275
Phí qua đêm
-6.81 USD
Tổng cộng
-305.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.03.2020 11:22:38
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.0997
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-321.81 USD