Chế độ demo

@DL-GREEN

168.91 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 50%

Investment trading strategy with built-in risk hedging.

1. With an investor Deposit of $ 100-500, the optimal type of copying is 10% of the trader's volume. The potential profit of 60% per month.

2. When an investor deposits $ 1000-3000, the optimal type of copying is 20%-40% of the trader's volume. The potential profit of 40-50% per month.

3. When an investor deposits $ 5000-10000, the optimal type of copying is 50% or 60% of the trader's volume. Potential profit 15%-20% per month

Tóm lược

Nga
Quốc gia
58 ngày
Xếp hạng
~56 000 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
0%
Tháng 4 2019
0%
Tháng Năm 2019
0%
Tháng 6 2019
0%
Tháng 7 2019
0%
Tháng 8 2019
0%
Tháng 9 2019
0%
Tháng 10 2019
0%
Tháng 11 2019
0%
Tháng 12 2019
19.2%
Tháng 1 2020
13.8%
Tháng 2 2020
97.9%
Tháng 3 2020
rủi ro0
Tháng 4 2019
rủi ro0
Tháng Năm 2019
rủi ro0
Tháng 6 2019
rủi ro0
Tháng 7 2019
rủi ro0
Tháng 8 2019
rủi ro0
Tháng 9 2019
rủi ro0
Tháng 10 2019
rủi ro0
Tháng 11 2019
rủi ro0
Tháng 12 2019
rủi ro2
Tháng 1 2020
rủi ro2
Tháng 2 2020
rủi ro2
Tháng 3 2020
0
Tháng 4 2019
0
Tháng Năm 2019
0
Tháng 6 2019
0
Tháng 7 2019
0
Tháng 8 2019
0
Tháng 9 2019
0
Tháng 10 2019
0
Tháng 11 2019
0
Tháng 12 2019
0
Tháng 1 2020
0
Tháng 2 2020
0
Tháng 3 2020

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
319
giao dịch
85.3%
Có lợi nhuận
GBPUSD
Great Britan vs US Dollar
47
giao dịch
78.7%
Có lợi nhuận
GBPAUD
Great Britan Pound vs Australian Dollar
20
giao dịch
60%
Có lợi nhuận
USDCAD
US Dollar vs Canadian
7
giao dịch
28.6%
Có lợi nhuận
GBPNZD
Great Britan Pound vs New Zealand Dollar
6
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
EURNZD
Euro vs New Zealand Dollar
6
giao dịch
0%
Có lợi nhuận
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
3
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
GBPCHF
Great Britan vs Swiss Franc
3
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
GBPCAD
Great Britan Pound vs Canadian Dollar
2
giao dịch
50%
Có lợi nhuận
EURCHF
Euro vs Swiss Franc
1
giao dịch
0%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

422
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ