Chế độ demo
Mua
1
12.02.2021 17:28:48
788.98
719.56
0.00
0.00
Lợi nhuận
-69.67 USD
#TSLA
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2021 17:28:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
788.98
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-69.67 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
719.56
Chốt lời
0.00
Mua
1
05.01.2021 18:12:14
130.14
131.97
0.00
0.00
Lợi nhuận
1.58 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 18:12:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
130.14
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
1.58 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
131.97
Chốt lời
0.00
Mua
1
18.12.2020 16:42:14
342.45
231.28
0.00
0.00
Lợi nhuận
-111.42 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 16:42:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
342.45
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-111.42 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
231.28
Chốt lời
0.00
Mua
1
09.12.2020 17:19:11
380.00
231.28
0.00
0.00
Lợi nhuận
-148.97 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 17:19:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
380.00
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-148.97 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
231.28
Chốt lời
0.00
Mua
1
01.12.2020 16:44:08
121.61
131.97
0.00
0.00
Lợi nhuận
10.11 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 16:44:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
121.61
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
10.11 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
131.97
Chốt lời
0.00
Mua
1
27.11.2020 16:47:58
322.78
231.28
0.00
0.00
Lợi nhuận
-91.75 USD
#SNOW
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 16:47:58
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
322.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-91.75 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
231.28
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 20:38:16
115.35
131.97
0.00
0.00
Lợi nhuận
16.37 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 20:38:16
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
115.35
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
16.37 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
131.97
Chốt lời
0.00
Mua
1
24.11.2020 19:25:15
15.78
17.37
0.00
0.00
Lợi nhuận
1.34 USD
#AGNC
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:25:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
15.78
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
1.34 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
17.37
Chốt lời
0.00
Mua
1
10.11.2020 17:25:46
39.51
38.64
0.00
0.00
Lợi nhuận
-1.12 USD
#PFE
Ngày và giờ mở cửa
10.11.2020 17:25:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
39.51
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-1.12 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
38.64
Chốt lời
0.00
Mua
1
31.08.2020 19:13:56
129.05
131.97
0.00
0.00
Lợi nhuận
2.67 USD
#AAPL
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2020 19:13:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
129.05
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
2.67 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
131.97
Chốt lời
0.00