Chế độ demo
Mua
1.02
12.02.2020 07:02:56
1.32814
1.41047
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
5 943.60 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 07:02:56
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.32814
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
5 943.60 USD
Khối lượng giao dịch
1.02
Giá hiện tại
1.41047
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
03.02.2020 17:00:16
108.722
107.706
0.000
0.000
Lợi nhuận
9.33 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 17:00:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
108.722
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
9.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
107.706
Chốt lời
0.000
Mua
0.02
29.05.2019 06:30:55
1.00598
0.96173
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-92.22 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2019 06:30:55
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.00598
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-92.22 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.96173
Chốt lời
0.00000
Bán
0.03
13.03.2019 12:11:02
1.13005
1.10248
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
82.41 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 12:11:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.13005
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
82.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.10248
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
07.01.2019 06:05:47
1.14297
1.10248
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
80.78 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 06:05:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.14297
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
80.78 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.10248
Chốt lời
0.00000
Bán
1.1
07.01.2019 04:02:35
0.71324
0.61281
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
11 036.30 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 04:02:35
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71324
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
11 036.30 USD
Khối lượng giao dịch
1.1
Giá hiện tại
0.61281
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
07.01.2019 02:06:43
0.71257
0.61276
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-199.82 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 02:06:43
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.71257
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-199.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.61276
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
07.01.2019 02:00:02
1.14105
1.10246
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-77.38 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 02:00:02
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.14105
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-77.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.10246
Chốt lời
0.00000
Mua
0.16
07.01.2019 01:53:32
1.33712
1.41047
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
830.46 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 01:53:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.33712
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
830.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.41047
Chốt lời
0.00000
Bán
0.4
07.01.2019 00:52:13
1.05685
1.02965
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
639.59 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 00:52:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.05685
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
639.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.4
Giá hiện tại
1.02965
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
07.01.2019 00:12:45
1.05758
1.02942
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-33.92 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 00:12:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.05758
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-33.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.02942
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
07.01.2019 00:01:05
1.13925
1.10248
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
73.34 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 00:01:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.13925
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
73.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.10248
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
04.01.2019 23:56:25
1.33741
1.41058
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-103.94 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 23:56:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.33741
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-103.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.41058
Chốt lời
0.00000
Mua
0.06
04.01.2019 21:23:05
0.89475
0.89039
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-33.59 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 21:23:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89475
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-33.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
0.89039
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
04.01.2019 18:46:54
0.67465
0.59521
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
317.36 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 18:46:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67465
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
317.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.59521
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
04.01.2019 18:43:40
1.27302
1.23816
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
139.04 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 18:43:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.27302
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
139.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.23816
Chốt lời
0.00000
Bán
0.16
04.01.2019 18:00:30
1.25437
1.19102
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1 050.64 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 18:00:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.25437
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1 050.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.19102
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
04.01.2019 18:00:04
0.67398
0.59516
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-157.84 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 18:00:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.67398
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-157.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.59516
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
04.01.2019 18:00:03
1.27233
1.23810
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-68.66 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 18:00:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.27233
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-68.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.23810
Chốt lời
0.00000
Bán
0.66
04.01.2019 18:00:01
0.71045
0.61281
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
6 437.64 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 18:00:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.71045
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
6 437.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.66
Giá hiện tại
0.61281
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
04.01.2019 17:50:38
1.26947
1.23816
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
62.42 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 17:50:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.26947
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
62.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.23816
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
04.01.2019 17:26:49
0.67161
0.59521
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
152.60 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 17:26:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67161
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
152.60 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.59521
Chốt lời
0.00000
Bán
0.4
04.01.2019 17:25:31
0.70768
0.61281
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
3 790.80 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 17:25:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70768
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
3 790.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.4
Giá hiện tại
0.61281
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
04.01.2019 17:24:59
1.26586
1.23816
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
55.20 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 17:24:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.26586
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
55.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.23816
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
04.01.2019 17:24:10
1.34184
1.41047
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
485.58 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 17:24:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.34184
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
485.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.41047
Chốt lời
0.00000
Bán
0.24
04.01.2019 16:33:25
1.05438
1.02965
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
348.47 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 16:33:25
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.05438
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
348.47 USD
Khối lượng giao dịch
0.24
Giá hiện tại
1.02965
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
04.01.2019 16:30:07
1.26228
1.23816
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
96.08 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 16:30:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.26228
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
96.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.23816
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
04.01.2019 12:20:24
0.89846
0.89039
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-40.76 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 12:20:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89846
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-40.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.89039
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
04.01.2019 12:14:37
1.25226
1.19073
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-128.35 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 12:14:37
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.25226
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-128.35 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.19073
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
04.01.2019 12:14:27
0.89922
0.89048
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
21.25 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 12:14:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89922
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
21.25 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.89048
Chốt lời
0.00000
Bán
0.16
04.01.2019 11:23:13
1.05177
1.02965
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
207.45 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 11:23:13
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.05177
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
207.45 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
1.02965
Chốt lời
0.00000
Bán
0.24
04.01.2019 11:22:49
0.70508
0.61281
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
2 212.08 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 11:22:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70508
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
2 212.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.24
Giá hiện tại
0.61281
Chốt lời
0.00000
Mua
0.06
04.01.2019 09:09:32
1.34661
1.41047
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
271.05 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 09:09:32
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.34661
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
271.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.41047
Chốt lời
0.00000
Bán
0.16
04.01.2019 04:40:31
0.70224
0.61281
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
1 429.28 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2019 04:40:31
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70224
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
1 429.28 USD
Khối lượng giao dịch
0.16
Giá hiện tại
0.61281
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
03.01.2019 19:56:55
1.25093
1.19102
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
620.89 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 19:56:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.25093
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
620.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.19102
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 18:22:19
0.66857
0.59521
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
146.52 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 18:22:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66857
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
146.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.59521
Chốt lời
0.00000
Bán
0.06
03.01.2019 18:21:59
1.24729
1.19102
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
349.82 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 18:21:59
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.24729
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
349.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.19102
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
03.01.2019 17:26:52
1.12601
1.06034
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-136.96 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 17:26:52
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.12601
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-136.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.06034
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
03.01.2019 17:20:37
0.69955
0.61281
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
866.40 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 17:20:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69955
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
866.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.61281
Chốt lời
0.00000
Mua
0.04
03.01.2019 17:20:03
1.35133
1.41047
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
167.32 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 17:20:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.35133
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
167.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.41047
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 16:28:58
1.12451
1.06037
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
132.97 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 16:28:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.12451
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
132.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.06037
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
03.01.2019 15:26:57
1.24379
1.19102
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
218.67 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 15:26:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.24379
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
218.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.19102
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
03.01.2019 15:15:14
0.90200
0.89039
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-29.15 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 15:15:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90200
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-29.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.89039
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
03.01.2019 15:14:19
1.35610
1.41047
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
76.89 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 15:14:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.35610
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
76.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.41047
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
03.01.2019 12:33:21
1.04917
1.02965
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
114.18 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 12:33:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04917
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
114.18 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.02965
Chốt lời
0.00000
Bán
0.06
03.01.2019 10:14:34
0.69689
0.61281
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
503.88 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 10:14:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69689
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
503.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
0.61281
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
03.01.2019 08:54:11
0.98481
0.96173
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-48.20 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 08:54:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.98481
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-48.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.96173
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
03.01.2019 04:37:24
0.69417
0.61281
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
325.04 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 04:37:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69417
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
325.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
0.61281
Chốt lời
0.00000
Bán
0.06
03.01.2019 02:55:44
1.04655
1.02965
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
59.15 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 02:55:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04655
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
59.15 USD
Khối lượng giao dịch
0.06
Giá hiện tại
1.02965
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 02:22:33
1.24022
1.19102
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
101.91 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 02:22:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.24022
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
101.91 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.19102
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:31:01
0.69146
0.61281
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
157.10 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:31:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.69146
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
157.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.61281
Chốt lời
0.00000
Bán
0.04
03.01.2019 01:30:58
1.04424
1.02965
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
33.94 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:30:58
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04424
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
33.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.02965
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:20:16
1.04150
1.02965
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
13.70 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:20:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.04150
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
13.70 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.02965
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:09:56
1.03891
1.02965
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
10.62 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:09:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.03891
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
10.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.02965
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:06:45
1.03630
1.02965
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
7.51 USD
AUDNZD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:06:45
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.03630
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
7.51 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.02965
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:02:23
0.68874
0.61281
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
151.66 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:02:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68874
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
151.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.61281
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
03.01.2019 01:02:15
0.90588
0.89039
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-38.76 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:02:15
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90588
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-38.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.89039
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:01:56
1.23659
1.19102
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
94.36 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:01:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.23659
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
94.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.19102
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
03.01.2019 01:00:05
0.90950
0.89039
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-47.72 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:00:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90950
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-47.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.89039
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:00:04
1.23279
1.19102
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
86.46 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:00:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.23279
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
86.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.19102
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:00:03
0.68584
0.61281
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
145.86 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:00:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68584
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
145.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.61281
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
03.01.2019 01:00:02
1.12102
1.06037
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
125.71 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 01:00:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.12102
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
125.71 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.06037
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
02.01.2019 23:46:28
0.66526
0.59521
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
139.90 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2019 23:46:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.66526
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
139.90 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.59521
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
02.01.2019 16:20:51
0.98931
0.96179
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
57.03 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2019 16:20:51
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98931
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
57.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.96179
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
02.01.2019 15:57:12
0.98847
0.96173
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-55.81 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2019 15:57:12
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.98847
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-55.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.96173
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
28.12.2018 21:15:09
0.98559
0.96179
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
49.29 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2018 21:15:09
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98559
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
49.29 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.96179
Chốt lời
0.00000
Bán
0.02
28.12.2018 13:00:02
0.98205
0.96179
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
41.93 USD
USDCHF
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2018 13:00:02
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.98205
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
41.93 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.96179
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
28.12.2018 09:47:21
1.36080
1.41047
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
70.23 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2018 09:47:21
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.36080
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
70.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.41047
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
27.12.2018 16:09:48
1.36548
1.41047
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
63.59 USD
USDCAD
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2018 16:09:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.36548
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
63.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.41047
Chốt lời
0.00000