Chế độ demo
03.08.2020 16:36:58
03.08.2020 16:37:11
Mua
1
13.16
12.93
Lợi nhuận
-0.48 USD
#AA
Thỏa thuận
#142709609
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:36:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
13.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 16:37:11
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
12.93
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-0.48 USD
30.07.2020 17:03:41
03.08.2020 12:29:29
Mua
0.01
1.64968
1.6534
Lợi nhuận
2.45 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#142364724
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 17:03:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.64968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 12:29:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.6534
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.45 USD
31.07.2020 12:22:41
03.08.2020 12:29:25
Mua
0.01
1.6485
1.65355
Lợi nhuận
3.39 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#142513120
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2020 12:22:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.6485
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 12:29:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.65355
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.39 USD
03.08.2020 03:08:01
03.08.2020 12:29:21
Mua
0.01
1.64955
1.65316
Lợi nhuận
2.37 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#142610312
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 03:08:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.64955
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 12:29:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.65316
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.37 USD
31.07.2020 19:39:37
03.08.2020 12:29:18
Mua
0.01
1.83318
1.83837
Lợi nhuận
3.49 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#142566908
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2020 19:39:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.83318
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 12:29:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.83837
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.49 USD
03.08.2020 11:18:47
03.08.2020 12:29:14
Mua
0.01
1.83839
1.83848
Lợi nhuận
-0.13 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#142665115
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 11:18:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.83839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.08.2020 12:29:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.83848
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.13 USD
29.07.2020 19:29:44
31.07.2020 21:21:22
Mua
0.01
1.6426
1.65008
Lợi nhuận
5.14 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#142249744
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 19:29:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.6426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 21:21:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.65008
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.14 USD
30.07.2020 14:47:33
31.07.2020 21:21:14
Mua
0.01
1.82248
1.83456
Lợi nhuận
8.43 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#142344881
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 14:47:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.82248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 21:21:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.83456
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.43 USD
31.07.2020 08:42:55
31.07.2020 12:02:52
Mua
0.03
1.82041
1.82464
Lợi nhuận
8.52 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#142475217
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2020 08:42:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.82041
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 12:02:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.82464
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
8.52 USD
31.07.2020 04:05:05
31.07.2020 11:32:06
Mua
0.03
1.64714
1.65022
Lợi nhuận
6.04 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#142419796
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2020 04:05:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.64714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 11:32:06
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.65022
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
6.04 USD
30.07.2020 05:01:07
31.07.2020 04:50:14
Mua
0.01
1960.98
1966.49
Lợi nhuận
5.31 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142288770
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 05:01:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1960.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 04:50:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1966.49
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.31 USD
30.07.2020 17:05:12
31.07.2020 02:26:29
Mua
0.01
1956.52
1958.14
Lợi nhuận
1.42 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142365078
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 17:05:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1956.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2020 02:26:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1958.14
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.42 USD
28.07.2020 22:20:32
30.07.2020 23:31:21
Mua
1
10583.1
10885.5
Lợi nhuận
29.74 USD
NQ
Thỏa thuận
#142155677
Ngày và giờ mở cửa
28.07.2020 22:20:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
10583.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 23:31:21
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
10885.5
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
29.74 USD
27.07.2020 18:16:09
30.07.2020 19:34:21
Bán
0.1
43.094
43.328
Lợi nhuận
-0.28 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#141954423
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 18:16:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
43.094
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 19:34:21
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
43.328
Phí hoa hồng
-0.05 USD
Lợi nhuận
-0.28 USD
30.07.2020 17:46:51
30.07.2020 19:17:29
Mua
0.01
1945.24
1949.82
Lợi nhuận
4.38 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142372358
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 17:46:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1945.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 19:17:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1949.82
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.38 USD
29.07.2020 22:36:47
30.07.2020 17:41:32
Mua
0.01
24.317
23.187
Lợi nhuận
-56.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#142278415
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 22:36:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
24.317
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-56.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 17:41:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
23.187
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-56.70 USD
30.07.2020 12:00:08
30.07.2020 17:31:12
Mua
0.01
23.319
23.199
Lợi nhuận
-6.20 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#142317612
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 12:00:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
23.319
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 17:31:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
23.199
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.20 USD
29.07.2020 16:24:15
30.07.2020 11:50:18
Mua
0.03
1.80805
1.81909
Lợi nhuận
23.04 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#142236280
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 16:24:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80805
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 11:50:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.81909
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
23.04 USD
30.07.2020 10:35:57
30.07.2020 10:58:35
Mua
0.01
1949.27
1956.09
Lợi nhuận
6.62 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142310545
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2020 10:35:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1949.27
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 10:58:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1956.09
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.62 USD
22.07.2020 14:35:29
30.07.2020 10:25:52
Mua
1
7394.7
7072.8
Lợi nhuận
-38.35 USD
IBEX35
Thỏa thuận
#141359094
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 14:35:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
7394.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-37.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 10:25:52
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
7072.8
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-38.35 USD
29.07.2020 22:46:31
30.07.2020 03:30:45
Mua
0.02
24.243
24.264
Lợi nhuận
1.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#142279581
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 22:46:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
24.243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.07.2020 03:30:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
24.264
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
29.07.2020 22:47:37
29.07.2020 23:00:53
Mua
0.01
24.172
24.26
Lợi nhuận
4.20 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#142279733
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 22:47:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
24.172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 23:00:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
24.26
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.20 USD
29.07.2020 22:48:54
29.07.2020 22:55:50
Mua
0.01
1967.35
1967.85
Lợi nhuận
0.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142279896
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 22:48:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1967.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 22:55:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1967.85
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
29.07.2020 22:29:20
29.07.2020 22:35:44
Mua
0.01
24.16
24.297
Lợi nhuận
6.65 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#142277347
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 22:29:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
24.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 22:35:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
24.297
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.65 USD
29.07.2020 22:19:25
29.07.2020 22:26:23
Mua
0.01
1964.53
1966.36
Lợi nhuận
1.63 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142275834
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 22:19:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1964.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 22:26:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1966.36
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.63 USD
29.07.2020 22:13:50
29.07.2020 22:26:11
Mua
0.01
1966.64
1967.12
Lợi nhuận
0.28 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142275019
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 22:13:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1966.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 22:26:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1967.12
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
29.07.2020 22:01:01
29.07.2020 22:23:48
Mua
0.01
1961.69
1968.11
Lợi nhuận
6.22 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142272805
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 22:01:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1961.69
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 22:23:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1968.11
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.22 USD
29.07.2020 22:01:15
29.07.2020 22:13:50
Mua
0.05
1962.54
1966.2
Lợi nhuận
17.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142272885
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 22:01:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1962.54
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 22:13:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1966.2
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
17.30 USD
29.07.2020 18:06:20
29.07.2020 18:07:08
Mua
0.01
1955.5
1955.8
Lợi nhuận
0.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142245377
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 18:06:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1955.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 18:07:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1955.8
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
29.07.2020 17:16:35
29.07.2020 18:01:10
Mua
0.01
1945.48
1956.22
Lợi nhuận
10.54 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142241047
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 17:16:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1945.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 18:01:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1956.22
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.54 USD
29.07.2020 16:23:44
29.07.2020 17:34:12
Mua
0.01
1.80797
1.80883
Lợi nhuận
0.41 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#142236211
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2020 16:23:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80797
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 17:34:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.80883
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
28.07.2020 22:35:14
29.07.2020 10:41:18
Bán
1
10559.1
10610.9
Lợi nhuận
-5.68 USD
NQ
Thỏa thuận
#142155937
Ngày và giờ mở cửa
28.07.2020 22:35:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
10559.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 10:41:18
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
10610.9
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-5.68 USD
28.07.2020 20:28:50
29.07.2020 07:36:59
Mua
0.01
1949.41
1953.75
Lợi nhuận
4.14 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142153117
Ngày và giờ mở cửa
28.07.2020 20:28:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1949.41
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.07.2020 07:36:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1953.75
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.14 USD
27.07.2020 22:29:20
28.07.2020 16:51:42
Mua
1
10688.9
10589
Lợi nhuận
-10.49 USD
NQ
Thỏa thuận
#141965394
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 22:29:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
10688.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 16:51:42
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
10589
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-10.49 USD
28.07.2020 14:30:23
28.07.2020 16:36:18
Bán
1
10633
10620
Lợi nhuận
0.80 USD
NQ
Thỏa thuận
#142105285
Ngày và giờ mở cửa
28.07.2020 14:30:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
10633
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 16:36:18
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
10620
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
28.07.2020 10:54:51
28.07.2020 11:00:41
Mua
0.01
1910.74
1913.54
Lợi nhuận
2.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142062486
Ngày và giờ mở cửa
28.07.2020 10:54:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1910.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 11:00:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1913.54
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.60 USD
28.07.2020 10:40:23
28.07.2020 10:42:56
Mua
0.01
1910.61
1918.32
Lợi nhuận
7.51 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142059113
Ngày và giờ mở cửa
28.07.2020 10:40:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1910.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 10:42:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1918.32
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.51 USD
28.07.2020 09:48:16
28.07.2020 10:33:01
Mua
0.01
1940.01
1929.19
Lợi nhuận
-11.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142046550
Ngày và giờ mở cửa
28.07.2020 09:48:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1940.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 10:33:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1929.19
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-11.02 USD
28.07.2020 06:18:53
28.07.2020 06:35:47
Mua
0.01
1940.37
1947.8
Lợi nhuận
7.23 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#142020793
Ngày và giờ mở cửa
28.07.2020 06:18:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1940.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 06:35:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1947.8
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.23 USD
28.07.2020 03:25:59
28.07.2020 04:11:02
Mua
0.01
1966.01
1975.6
Lợi nhuận
9.39 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#141988875
Ngày và giờ mở cửa
28.07.2020 03:25:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1966.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 04:11:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1975.6
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.39 USD
28.07.2020 03:25:05
28.07.2020 03:25:44
Mua
0.1
1963.59
1964.63
Lợi nhuận
8.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#141988743
Ngày và giờ mở cửa
28.07.2020 03:25:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1963.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 03:25:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1964.63
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
8.40 USD
27.07.2020 19:01:45
28.07.2020 01:47:40
Bán
0.01
1938.43
1947.09
Lợi nhuận
-8.86 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#141958993
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 19:01:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1938.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.07.2020 01:47:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1947.09
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.86 USD
27.07.2020 18:17:04
27.07.2020 20:05:48
Bán
0.5
40.695
41.377
Lợi nhuận
-3.66 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#141954535
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 18:17:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
40.695
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.07.2020 20:05:48
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
41.377
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-3.66 USD
27.07.2020 18:24:12
27.07.2020 19:49:46
Bán
0.4
43.014
43.531
Lợi nhuận
-2.27 USD
UKBrent_n
Thỏa thuận
#141955214
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 18:24:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
43.014
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.07.2020 19:49:46
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
43.531
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.27 USD
27.07.2020 08:42:12
27.07.2020 09:05:28
Mua
0.01
24.143
24.239
Lợi nhuận
4.60 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#141863929
Ngày và giờ mở cửa
27.07.2020 08:42:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
24.143
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.07.2020 09:05:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
24.239
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.60 USD
23.07.2020 21:13:35
24.07.2020 17:27:25
Bán
0.02
1.17846
1.18149
Lợi nhuận
-6.96 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#141622173
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 21:13:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17846
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2020 17:27:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.18149
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-6.96 USD
23.07.2020 21:30:32
24.07.2020 12:24:37
Mua
0.01
1885.44
1894.26
Lợi nhuận
8.62 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#141625157
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 21:30:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1885.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2020 12:24:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1894.26
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.62 USD
23.07.2020 21:31:27
24.07.2020 03:58:08
Mua
0.01
22.531
22.744
Lợi nhuận
10.45 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#141625219
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 21:31:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
22.531
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.07.2020 03:58:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
22.744
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.45 USD
22.07.2020 11:19:03
23.07.2020 18:44:35
Bán
0.02
106.973
106.882
Lợi nhuận
1.50 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#141334566
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 11:19:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.973
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.07.2020 18:44:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
106.882
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.50 USD
23.07.2020 12:51:29
23.07.2020 18:44:29
Mua
0.01
22.856
23.035
Lợi nhuận
8.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#141536554
Ngày và giờ mở cửa
23.07.2020 12:51:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
22.856
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.07.2020 18:44:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
23.035
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.75 USD