Chế độ demo

@WF_Trade

12.41 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 40%

Tóm lược

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
Quốc gia
1.907 ngày
Trong bảng xếp hạng
~15 000 USD
Tài sản cá nhân
~1 800 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
351
Số nhà giao dịch sao chép
2 rủi ro
13%
Th 2 2020
33.7%
Th 3 2020
79.8%
Th 4 2020
-4.8%
Tháng 5 2020
-8.6%
Th 6 2020
-12.3%
Th 7 2020
-16.7%
Th 8 2020
16.6%
Th 9 2020
-81.7%
Th 10 2020
2.1%
Th 11 2020
0.8%
Th 12 2020
1.5%
Th 1 2021
rủi ro2
Th 2 2020
rủi ro3
Th 3 2020
rủi ro4
Th 4 2020
rủi ro3
Tháng 5 2020
rủi ro4
Th 6 2020
rủi ro2
Th 7 2020
rủi ro3
Th 8 2020
rủi ro3
Th 9 2020
rủi ro3
Th 10 2020
rủi ro6
Th 11 2020
rủi ro2
Th 12 2020
rủi ro2
Th 1 2021
401
Th 2 2020
415
Th 3 2020
411
Th 4 2020
444
Tháng 5 2020
409
Th 6 2020
389
Th 7 2020
385
Th 8 2020
367
Th 9 2020
374
Th 10 2020
344
Th 11 2020
349
Th 12 2020
348
Th 1 2021

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
British Pound to US Dollar
208
giao dịch
70.2%
Có lợi nhuận
EURUSD
Euro to US Dollar
88
giao dịch
65.9%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
85
giao dịch
54.1%
Có lợi nhuận
EURGBP
Euro to British Pound
68
giao dịch
70.6%
Có lợi nhuận
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
60
giao dịch
61.7%
Có lợi nhuận
NQ
NASDAQ100 index of the American stock exchange
21
giao dịch
66.7%
Có lợi nhuận
#SNOW
Snowflake Inc
15
giao dịch
46.7%
Có lợi nhuận
#TSLA
Tesla
12
giao dịch
75%
Có lợi nhuận
#AAPL
APPLE INC
12
giao dịch
100%
Có lợi nhuận
AUDNZD
Australian Dollar to New Zealand Dollar
10
giao dịch
10%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

662
Tổng giá trị các giao dịch
82.5%
Tiền tệ
7.1%
Cổ phiếu NASDAQ
5.4%
Cổ phiếu NYSE
4.2%
Chỉ số chứng khoán
0.8%
Kim loại