Chế độ demo
21.10.2020 18:05:04
23.10.2020 17:55:56
Bán
0.04
0.71177
0.71026
Lợi nhuận
5.64 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149733507
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:05:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71177
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 17:55:56
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.71026
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
5.64 USD
23.10.2020 12:17:44
23.10.2020 17:55:55
Bán
0.04
0.71487
0.71026
Lợi nhuận
18.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149826123
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:17:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71487
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 17:55:55
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.71026
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
18.04 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 17:17:17
Mua
0.04
0.90296
0.90776
Lợi nhuận
24.23 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#149733984
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:06:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90296
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 17:17:17
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.90776
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
24.23 USD
23.10.2020 15:27:05
23.10.2020 16:34:14
Bán
0.08
1.31199
1.30697
Lợi nhuận
39.36 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149839184
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 15:27:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
40.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 16:34:14
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.30697
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
39.36 USD
23.10.2020 15:26:22
23.10.2020 16:34:14
Bán
0.04
1.30963
1.30697
Lợi nhuận
10.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149838899
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 15:26:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30963
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 16:34:14
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.30697
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
10.24 USD
23.10.2020 13:37:00
23.10.2020 16:34:13
Bán
0.04
1.30598
1.30698
Lợi nhuận
-4.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149830817
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 13:37:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 16:34:13
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.30698
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-4.40 USD
23.10.2020 09:03:00
23.10.2020 13:36:41
Bán
0.04
1.30527
1.30624
Lợi nhuận
-4.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149815356
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 09:03:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 13:36:41
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.30624
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-4.28 USD
23.10.2020 11:20:32
23.10.2020 13:36:41
Bán
0.08
1.31127
1.30624
Lợi nhuận
39.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149822615
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 11:20:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
40.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 13:36:41
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.30624
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
39.44 USD
23.10.2020 10:31:24
23.10.2020 13:36:41
Bán
0.04
1.30827
1.30623
Lợi nhuận
7.76 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149819043
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 10:31:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 13:36:41
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.30623
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
7.76 USD
22.10.2020 03:31:05
23.10.2020 12:35:21
Mua
0.04
1.18434
1.18536
Lợi nhuận
3.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149755980
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 03:31:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 12:35:21
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.18536
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
3.68 USD
22.10.2020 15:33:03
23.10.2020 12:35:21
Mua
0.08
1.18128
1.18536
Lợi nhuận
31.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149779462
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 15:33:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
32.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 12:35:21
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.18536
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
31.84 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 12:35:21
Mua
0.04
1.18735
1.18536
Lợi nhuận
-8.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149733887
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:06:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 12:35:21
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.18536
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-8.36 USD
22.10.2020 12:34:30
23.10.2020 11:16:20
Mua
0.08
1.30896
1.3109
Lợi nhuận
14.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149772057
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 12:34:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30896
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:16:20
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.3109
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
14.72 USD
22.10.2020 10:09:02
23.10.2020 11:16:20
Mua
0.04
1.31193
1.31095
Lợi nhuận
-4.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149765974
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 10:09:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31193
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:16:20
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.31095
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-4.32 USD
23.10.2020 03:32:42
23.10.2020 11:16:20
Mua
0.24
1.30596
1.31095
Lợi nhuận
117.36 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149806303
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 03:32:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30596
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
119.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:16:20
Khối lượng giao dịch
0.24
Thoát
1.31095
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
117.36 USD
21.10.2020 18:06:01
23.10.2020 11:16:20
Mua
0.04
1.31495
1.3109
Lợi nhuận
-16.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149733948
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:06:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31495
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:16:20
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.3109
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-16.60 USD
22.10.2020 19:57:28
23.10.2020 09:02:41
Bán
0.04
1.31028
1.30526
Lợi nhuận
19.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149793959
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 19:57:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31028
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 09:02:41
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.30526
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
19.68 USD
22.10.2020 17:24:00
23.10.2020 09:02:41
Bán
0.04
1.30725
1.30526
Lợi nhuận
7.56 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149785423
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 17:24:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30725
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 09:02:41
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.30526
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
7.56 USD
22.10.2020 12:40:01
23.10.2020 03:32:54
Bán
0.04
1.18312
1.17913
Lợi nhuận
15.56 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149772324
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 12:40:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:32:54
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.17913
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
15.56 USD
22.10.2020 07:10:33
23.10.2020 01:38:03
Mua
0.04
0.70876
0.71364
Lợi nhuận
19.12 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149760686
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 07:10:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.70876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:03
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.71364
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
19.12 USD
21.10.2020 18:06:00
23.10.2020 01:38:02
Mua
0.04
0.7119
0.7134
Lợi nhuận
5.60 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149733903
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:06:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.7119
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:02
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.7134
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
5.60 USD
21.10.2020 18:06:01
22.10.2020 20:15:45
Mua
0.04
0.66671
0.6686
Lợi nhuận
7.16 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#149733936
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:06:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.66671
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 20:15:45
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.6686
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
7.16 USD
22.10.2020 03:13:54
22.10.2020 20:15:45
Mua
0.04
0.6637
0.6686
Lợi nhuận
19.20 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#149755551
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 03:13:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.6637
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 20:15:45
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.6686
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
19.20 USD
22.10.2020 05:49:01
22.10.2020 17:23:20
Bán
0.04
1.31255
1.30748
Lợi nhuận
19.88 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149758999
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 05:49:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 17:23:20
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.30748
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
19.88 USD
21.10.2020 18:05:04
22.10.2020 12:39:32
Bán
0.04
1.18722
1.18325
Lợi nhuận
15.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149733528
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:05:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18722
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 12:39:32
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.18325
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
15.48 USD
21.10.2020 18:05:04
22.10.2020 05:48:59
Bán
0.08
1.31454
1.31253
Lợi nhuận
15.28 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149733517
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 18:05:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31454
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 05:48:59
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.31253
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
15.28 USD
21.10.2020 19:26:09
22.10.2020 05:48:59
Bán
0.08
1.31766
1.31253
Lợi nhuận
40.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149745452
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 19:26:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31766
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
41.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 05:48:59
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.31253
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
40.24 USD
06.10.2020 21:51:11
21.10.2020 20:07:01
Mua
1
114.71
117.12
Lợi nhuận
2.16 USD
#AAPL
Thỏa thuận
#148631264
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 21:51:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
114.71
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 20:07:01
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
117.12
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
2.16 USD
03.08.2020 16:39:29
21.10.2020 20:03:51
Mua
1
6.16
7.37
Lợi nhuận
0.96 USD
#GE
Thỏa thuận
#142710063
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:39:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
6.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 20:03:51
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
7.37
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
06.10.2020 21:43:54
21.10.2020 20:03:48
Mua
1
265
280.09
Lợi nhuận
14.84 USD
#FB
Thỏa thuận
#148630870
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 21:43:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 20:03:48
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
280.09
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
14.84 USD
12.10.2020 17:57:31
14.10.2020 18:54:41
Mua
1
11980.4
11989.2
Lợi nhuận
0.38 USD
NQ
Thỏa thuận
#148959911
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 17:57:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
11980.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2020 18:54:41
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
11989.2
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
13.10.2020 08:24:09
13.10.2020 12:30:46
Mua
1
12100.8
12201.3
Lợi nhuận
9.55 USD
NQ
Thỏa thuận
#149011866
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 08:24:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
12100.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 12:30:46
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
12201.3
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
9.55 USD
24.08.2020 12:43:38
24.09.2020 09:43:33
Mua
1
3334
3134
Lợi nhuận
-23.81 USD
SX5E
Thỏa thuận
#144831054
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2020 12:43:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
3334
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 09:43:33
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
3134
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-23.81 USD
22.07.2020 14:31:23
22.09.2020 17:59:01
Mua
1
25228.5
23605.3
Lợi nhuận
-21.44 USD
HK50
Thỏa thuận
#141358842
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2020 14:31:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25228.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 17:59:01
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
23605.3
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-21.44 USD
31.08.2020 19:10:59
21.09.2020 17:04:02
Mua
1
482.95
446.79
Lợi nhuận
-36.41 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#145510407
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2020 19:10:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
482.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-36.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 17:04:02
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
446.79
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-36.41 USD
15.09.2020 03:09:30
16.09.2020 20:40:45
Mua
1
11306
11326.2
Lợi nhuận
1.52 USD
NQ
Thỏa thuận
#146841866
Ngày và giờ mở cửa
15.09.2020 03:09:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
11306
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2020 20:40:45
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
11326.2
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.52 USD
07.09.2020 18:58:16
08.09.2020 16:43:56
Mua
1
11518.9
11118
Lợi nhuận
-40.59 USD
NQ
Thỏa thuận
#146169981
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2020 18:58:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
11518.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-40.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 16:43:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
11118
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-40.59 USD
07.09.2020 19:00:59
08.09.2020 14:42:48
Mua
1
11513.3
11215
Lợi nhuận
-30.33 USD
NQ
Thỏa thuận
#146170127
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2020 19:00:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
11513.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-29.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.09.2020 14:42:48
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
11215
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-30.33 USD
07.09.2020 06:59:33
07.09.2020 09:15:14
Mua
0.01
27.032
26.714
Lợi nhuận
-16.10 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#146105249
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2020 06:59:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
27.032
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 09:15:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.714
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-16.10 USD
07.09.2020 06:47:03
07.09.2020 06:48:53
Bán
0.02
1.32404
1.32406
Lợi nhuận
-0.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#146105038
Ngày và giờ mở cửa
07.09.2020 06:47:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32404
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.09.2020 06:48:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.32406
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.24 USD
24.08.2020 04:25:41
04.09.2020 04:31:16
Mua
1
25395.6
24532.1
Lợi nhuận
-11.64 USD
HK50
Thỏa thuận
#144786602
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2020 04:25:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25395.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2020 04:31:16
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
24532.1
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-11.64 USD
02.09.2020 08:41:01
03.09.2020 22:02:51
Mua
1
12390.6
11689.7
Lợi nhuận
-70.59 USD
NQ
Thỏa thuận
#145737390
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2020 08:41:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
12390.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-70.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 22:02:51
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
11689.7
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-70.59 USD
02.09.2020 20:32:15
03.09.2020 22:02:50
Mua
1
12395.3
11694.1
Lợi nhuận
-70.62 USD
NQ
Thỏa thuận
#145833209
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2020 20:32:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
12395.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-70.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 22:02:50
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
11694.1
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-70.62 USD
02.09.2020 11:42:49
03.09.2020 20:03:40
Mua
1
12438.8
11737
Lợi nhuận
-70.68 USD
NQ
Thỏa thuận
#145772006
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2020 11:42:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
12438.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-70.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 20:03:40
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
11737
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-70.68 USD
03.08.2020 16:41:15
03.09.2020 18:45:45
Mua
1
17.66
19.25
Lợi nhuận
1.34 USD
#HPQ
Thỏa thuận
#142710421
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:41:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
17.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 18:45:45
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
19.25
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
06.08.2020 21:19:13
03.09.2020 18:45:38
Mua
1
48.47
51.07
Lợi nhuận
2.35 USD
#INTC
Thỏa thuận
#143290164
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 21:19:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
48.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 18:45:38
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
51.07
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
03.08.2020 16:38:41
03.09.2020 18:05:41
Mua
1
13.14
14.21
Lợi nhuận
0.82 USD
#AA
Thỏa thuận
#142709872
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:38:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
13.14
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 18:05:41
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
14.21
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
03.08.2020 16:36:01
03.09.2020 18:05:21
Mua
1
13.17
14.22
Lợi nhuận
0.80 USD
#AA
Thỏa thuận
#142709455
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:36:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
13.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 18:05:21
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
14.22
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
06.08.2020 21:19:10
03.09.2020 18:05:18
Mua
1
48.47
51.44
Lợi nhuận
2.72 USD
#INTC
Thỏa thuận
#143290144
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 21:19:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
48.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 18:05:18
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
51.44
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
2.72 USD
03.08.2020 16:41:04
03.09.2020 18:05:15
Mua
1
17.65
19.41
Lợi nhuận
1.51 USD
#HPQ
Thỏa thuận
#142710374
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:41:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
17.65
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.09.2020 18:05:15
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
19.41
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
1.51 USD