Chế độ demo
24.11.2020 19:37:10
01.03.2021 17:25:28
Mua
1
220.58
226.29
Lợi nhuận
5.46 USD
#BA
Thỏa thuận
#152172066
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:37:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
220.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2021 17:25:28
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
226.29
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
5.46 USD
27.11.2020 16:46:59
23.02.2021 16:35:00
Mua
1
595.49
654.4
Lợi nhuận
58.66 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#152387397
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 16:46:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
595.49
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2021 16:35:00
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
654.4
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
58.66 USD
17.11.2020 21:08:42
10.02.2021 17:28:35
Mua
1
536.65
582.42
Lợi nhuận
45.52 USD
#NVDA
Thỏa thuận
#151685922
Ngày và giờ mở cửa
17.11.2020 21:08:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
536.65
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
45.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 17:28:35
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
582.42
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
45.52 USD
21.01.2021 17:10:35
02.02.2021 17:05:55
Mua
1
285.56
299.98
Lợi nhuận
14.17 USD
#SNOW
Thỏa thuận
#156042774
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2021 17:10:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
285.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2021 17:05:55
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
299.98
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
14.17 USD
24.11.2020 19:22:57
28.01.2021 18:17:49
Mua
1
60.71
65.8
Lợi nhuận
4.84 USD
#GILD
Thỏa thuận
#152171832
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:22:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
60.71
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2021 18:17:49
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
65.8
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
4.84 USD
18.11.2020 20:45:19
27.01.2021 20:42:13
Mua
1
45.5
54.58
Lợi nhuận
8.83 USD
#INTC
Thỏa thuận
#151791465
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 20:45:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
45.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.01.2021 20:42:13
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
54.58
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
8.83 USD
29.12.2020 17:34:30
27.01.2021 16:43:16
Mua
1
136.18
142.44
Lợi nhuận
6.01 USD
#AAPL
Thỏa thuận
#154634978
Ngày và giờ mở cửa
29.12.2020 17:34:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
136.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.01.2021 16:43:16
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
142.44
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
6.01 USD
20.01.2021 18:43:03
25.01.2021 16:47:49
Mua
1
848.26
878.25
Lợi nhuận
29.74 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#155990730
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 18:43:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
848.26
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.01.2021 16:47:49
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
878.25
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
29.74 USD
19.01.2021 20:59:45
22.01.2021 19:20:40
Mua
1
127.95
137.95
Lợi nhuận
9.75 USD
#AAPL
Thỏa thuận
#155936430
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2021 20:59:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
127.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2021 19:20:40
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
137.95
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
9.75 USD
19.01.2021 20:57:12
21.01.2021 22:49:08
Mua
1
519.61
559.28
Lợi nhuận
39.42 USD
#NVDA
Thỏa thuận
#155936410
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2021 20:57:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
519.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
39.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2021 22:49:08
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
559.28
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
39.42 USD
04.01.2021 17:54:26
12.01.2021 17:28:46
Mua
1
286.42
287.42
Lợi nhuận
0.75 USD
#SNOW
Thỏa thuận
#154922386
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2021 17:54:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
286.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.01.2021 17:28:46
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
287.42
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
18.11.2020 20:45:22
11.01.2021 21:30:43
Mua
1
45.5
51.77
Lợi nhuận
6.02 USD
#INTC
Thỏa thuận
#151791469
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 20:45:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
45.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2021 21:30:43
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
51.77
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
6.02 USD
24.11.2020 19:33:58
11.01.2021 21:30:12
Mua
1
60.77
63.01
Lợi nhuận
1.99 USD
#GILD
Thỏa thuận
#152172012
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:33:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
60.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2021 21:30:12
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
63.01
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
1.99 USD
28.12.2020 20:32:43
11.01.2021 16:41:09
Mua
1
517.88
552.59
Lợi nhuận
34.46 USD
#NVDA
Thỏa thuận
#154602141
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2020 20:32:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
517.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
34.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2021 16:41:09
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
552.59
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
34.46 USD
24.11.2020 22:24:17
11.01.2021 16:35:00
Mua
1
276.85
256.79
Lợi nhuận
-20.31 USD
#FB
Thỏa thuận
#152174006
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 22:24:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
276.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2021 16:35:00
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
256.79
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-20.31 USD
29.12.2020 17:32:26
31.12.2020 18:47:09
Mua
1
307.88
287.65
Lợi nhuận
-20.48 USD
#SNOW
Thỏa thuận
#154634884
Ngày và giờ mở cửa
29.12.2020 17:32:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
307.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-20.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.12.2020 18:47:09
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
287.65
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-20.48 USD
18.12.2020 16:40:31
31.12.2020 18:16:00
Mua
1
684.04
713.9
Lợi nhuận
29.61 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#154059141
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 16:40:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
684.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.12.2020 18:16:00
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
713.9
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
29.61 USD
28.12.2020 16:31:09
31.12.2020 17:10:57
Mua
1
328.3
293.29
Lợi nhuận
-35.26 USD
#SNOW
Thỏa thuận
#154583935
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2020 16:31:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
328.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-35.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.12.2020 17:10:57
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
293.29
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-35.26 USD
28.12.2020 21:05:52
31.12.2020 16:32:52
Mua
1
313.16
295.15
Lợi nhuận
-18.26 USD
#SNOW
Thỏa thuận
#154602579
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2020 21:05:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
313.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.12.2020 16:32:52
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
295.15
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-18.26 USD
24.11.2020 19:47:37
28.12.2020 17:19:46
Mua
1
280
305.26
Lợi nhuận
25.01 USD
#SNOW
Thỏa thuận
#152172225
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:47:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
280
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 17:19:46
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
305.26
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
25.01 USD
01.12.2020 16:43:27
28.12.2020 17:17:22
Mua
1
533.02
512
Lợi nhuận
-21.27 USD
#NVDA
Thỏa thuận
#152597942
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 16:43:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
533.02
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-21.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 17:17:22
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
512
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-21.27 USD
15.12.2020 16:32:34
22.12.2020 19:43:13
Mua
1
308.09
343.5
Lợi nhuận
35.16 USD
#SNOW
Thỏa thuận
#153779431
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 16:32:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
308.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 19:43:13
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
343.5
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
35.16 USD
02.12.2020 16:58:21
22.12.2020 18:43:38
Mua
1
283.07
265.03
Lợi nhuận
-18.29 USD
#FB
Thỏa thuận
#152659908
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 16:58:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
283.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 18:43:38
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
265.03
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-18.29 USD
16.12.2020 17:03:56
17.12.2020 19:03:12
Mua
1
623.72
643.74
Lợi nhuận
19.77 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#153897245
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 17:03:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
623.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.12.2020 19:03:12
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
643.74
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
19.77 USD
15.12.2020 16:33:37
16.12.2020 19:36:40
Mua
1
308.98
334.04
Lợi nhuận
24.81 USD
#SNOW
Thỏa thuận
#153779758
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 16:33:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
308.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 19:36:40
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
334.04
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
24.81 USD
24.11.2020 19:27:29
15.12.2020 16:36:10
Mua
1
480.98
516.38
Lợi nhuận
35.15 USD
#NFLX
Thỏa thuận
#152171916
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:27:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
480.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 16:36:10
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
516.38
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
35.15 USD
08.12.2020 16:46:18
14.12.2020 21:24:09
Mua
1
513.1
522.68
Lợi nhuận
9.33 USD
#NFLX
Thỏa thuận
#153227893
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 16:46:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
513.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.12.2020 21:24:09
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
522.68
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
9.33 USD
11.12.2020 20:34:52
11.12.2020 22:50:04
Mua
1
352.94
352.59
Lợi nhuận
-0.60 USD
#SNOW
Thỏa thuận
#153569933
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2020 20:34:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
352.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2020 22:50:04
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
352.59
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-0.60 USD
10.12.2020 16:49:11
10.12.2020 17:50:59
Mua
1
595.18
615.19
Lợi nhuận
19.76 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#153433578
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2020 16:49:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
595.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2020 17:50:59
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
615.19
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
19.76 USD
01.12.2020 16:39:12
07.12.2020 16:35:00
Mua
1
588
614.98
Lợi nhuận
26.73 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#152597284
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 16:39:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2020 16:35:00
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
614.98
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
26.73 USD
30.11.2020 21:56:01
03.12.2020 18:42:51
Mua
1
326.42
336.8
Lợi nhuận
10.13 USD
#SNOW
Thỏa thuận
#152498423
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 21:56:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
326.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 18:42:51
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
336.8
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
10.13 USD
01.12.2020 16:45:35
03.12.2020 17:41:35
Mua
1
319.13
329.29
Lợi nhuận
9.91 USD
#SNOW
Thỏa thuận
#152598269
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 16:45:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
319.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 17:41:35
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
329.29
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
9.91 USD
01.12.2020 17:53:31
03.12.2020 17:04:46
Mua
1
307.25
323.38
Lợi nhuận
15.88 USD
#SNOW
Thỏa thuận
#152608675
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 17:53:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
307.25
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 17:04:46
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
323.38
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
15.88 USD
24.11.2020 19:37:29
02.12.2020 21:34:28
Mua
1
220.75
223.86
Lợi nhuận
2.86 USD
#BA
Thỏa thuận
#152172073
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:37:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
220.75
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 21:34:28
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
223.86
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
2.86 USD
30.11.2020 21:52:55
02.12.2020 16:58:40
Mua
1
276.11
283.17
Lợi nhuận
6.81 USD
#FB
Thỏa thuận
#152498396
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 21:52:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
276.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 16:58:40
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
283.17
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
6.81 USD
24.11.2020 19:56:53
24.11.2020 20:40:04
Mua
0.01
1805.43
1807.64
Lợi nhuận
2.01 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#152172363
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 19:56:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1805.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 20:40:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1807.64
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.01 USD
18.11.2020 22:13:35
19.11.2020 22:38:08
Mua
1
491.39
495.79
Lợi nhuận
4.15 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#151792511
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 22:13:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
491.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.11.2020 22:38:08
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
495.79
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
4.15 USD
31.08.2020 21:56:08
19.11.2020 17:13:13
Mua
1
495.05
505.95
Lợi nhuận
10.65 USD
#TSLA
Thỏa thuận
#145518994
Ngày và giờ mở cửa
31.08.2020 21:56:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
495.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.11.2020 17:13:13
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
505.95
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
10.65 USD
11.11.2020 20:27:32
11.11.2020 22:44:45
Mua
0.01
1863.1
1863.25
Lợi nhuận
-0.05 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#151346695
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2020 20:27:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1863.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2020 22:44:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1863.25
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
06.10.2020 21:47:05
11.11.2020 20:59:50
Mua
1
7.24
8.35
Lợi nhuận
0.86 USD
#F
Thỏa thuận
#148630939
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 21:47:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
7.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2020 20:59:50
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
8.35
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
06.10.2020 21:47:14
11.11.2020 20:59:28
Mua
1
7.24
8.35
Lợi nhuận
0.86 USD
#F
Thỏa thuận
#148630956
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 21:47:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
7.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2020 20:59:28
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
8.35
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
06.10.2020 21:47:30
11.11.2020 20:59:24
Mua
1
7.24
8.35
Lợi nhuận
0.86 USD
#F
Thỏa thuận
#148630974
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 21:47:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
7.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2020 20:59:24
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
8.35
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
06.10.2020 21:48:18
11.11.2020 20:59:17
Mua
1
7.24
8.35
Lợi nhuận
0.86 USD
#F
Thỏa thuận
#148630996
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 21:48:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
7.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2020 20:59:17
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
8.35
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
06.10.2020 21:48:38
11.11.2020 20:59:15
Mua
1
7.24
8.35
Lợi nhuận
0.86 USD
#F
Thỏa thuận
#148631012
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 21:48:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
7.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2020 20:59:15
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
8.35
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
05.08.2020 22:19:00
11.11.2020 20:35:10
Mua
1
25.5
27.47
Lợi nhuận
1.72 USD
#BAC
Thỏa thuận
#143129518
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 22:19:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
25.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2020 20:35:10
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
27.47
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
1.72 USD
03.08.2020 16:39:34
11.11.2020 20:35:09
Mua
1
6.16
8.91
Lợi nhuận
2.50 USD
#GE
Thỏa thuận
#142710095
Ngày và giờ mở cửa
03.08.2020 16:39:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
6.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2020 20:35:09
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
8.91
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
2.50 USD
11.11.2020 10:49:31
11.11.2020 15:40:51
Mua
0.01
1879.01
1863.86
Lợi nhuận
-15.35 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#151311064
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2020 10:49:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1879.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2020 15:40:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1863.86
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-15.35 USD
09.11.2020 20:08:12
10.11.2020 17:37:23
Mua
0.01
1859.99
1880.31
Lợi nhuận
20.12 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#151194875
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 20:08:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1859.99
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.11.2020 17:37:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1880.31
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
20.12 USD
21.10.2020 20:07:37
06.11.2020 21:08:29
Mua
1
117.23
119
Lợi nhuận
1.52 USD
#AAPL
Thỏa thuận
#149746448
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 20:07:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
117.23
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2020 21:08:29
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
119
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
1.52 USD
21.10.2020 20:06:25
06.11.2020 21:00:54
Mua
1
280.61
292.56
Lợi nhuận
11.70 USD
#FB
Thỏa thuận
#149746421
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 20:06:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
280.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2020 21:00:54
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
292.56
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
11.70 USD