Chế độ demo
01.04.2020 18:00:16
01.04.2020 18:37:23
Bán
0.01
0.61204
0.60998
Lợi nhuận
1.96 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#130534320
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 18:00:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.61204
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 18:37:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.60998
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.96 USD
01.04.2020 16:40:30
01.04.2020 17:56:36
Bán
0.01
2.10159
2.09111
Lợi nhuận
6.02 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#130527027
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2020 16:40:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.10159
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2020 17:56:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.09111
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.02 USD
23.03.2020 11:07:51
23.03.2020 15:46:19
Bán
0.01
1.5453
1.55642
Lợi nhuận
-7.90 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#129661254
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2020 11:07:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.5453
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2020 15:46:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.55642
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.90 USD
20.03.2020 17:25:03
20.03.2020 17:27:26
Bán
0.01
1.18363
1.1817
Lợi nhuận
1.83 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#129602970
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 17:25:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.18363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 17:27:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1817
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.83 USD
20.03.2020 11:22:26
20.03.2020 13:45:02
Bán
0.01
0.59303
0.58869
Lợi nhuận
4.24 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#129565549
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 11:22:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.59303
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 13:45:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.58869
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.24 USD
19.03.2020 15:50:46
19.03.2020 16:22:15
Bán
0.01
0.57477
0.58032
Lợi nhuận
-6.18 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129472390
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 15:50:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.57477
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 16:22:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.58032
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.18 USD
06.03.2020 12:28:39
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
1.21843
1.13374
Lợi nhuận
-87.12 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#128209314
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:28:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-86.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13374
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-87.12 USD
11.03.2020 22:33:36
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
0.62742
0.56984
Lợi nhuận
-54.33 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128735473
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 22:33:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62742
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-54.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.56984
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-54.33 USD
19.03.2020 11:55:13
19.03.2020 15:01:36
Bán
0.05
1.12481
1.13399
Lợi nhuận
-48.31 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#129449932
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 11:55:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12481
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-47.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.13399
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-48.31 USD
12.03.2020 11:50:14
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
1.12455
1.08127
Lợi nhuận
-42.86 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128808566
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 11:50:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-42.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08127
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-42.86 USD
19.03.2020 13:14:42
19.03.2020 15:01:36
Bán
0.01
0.56753
0.56997
Lợi nhuận
-5.94 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129455006
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 13:14:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.56753
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.56997
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.94 USD
19.03.2020 11:54:43
19.03.2020 15:01:36
Bán
0.05
0.5659
0.56997
Lợi nhuận
-37.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129449847
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 11:54:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.5659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-37.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.56997
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-37.70 USD
12.03.2020 11:44:45
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
1.12553
1.08127
Lợi nhuận
-43.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128807974
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 11:44:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12553
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-43.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08127
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-43.84 USD
19.03.2020 12:26:13
19.03.2020 15:01:36
Bán
0.05
0.56624
0.56997
Lợi nhuận
-36.15 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129452127
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 12:26:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.56624
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-35.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.56997
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-36.15 USD
11.03.2020 19:41:41
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
0.63001
0.56984
Lợi nhuận
-57.04 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128715961
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 19:41:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63001
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-56.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.56984
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-57.04 USD
11.03.2020 20:28:40
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
0.62906
0.56984
Lợi nhuận
-56.09 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128719540
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 20:28:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-55.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.56984
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-56.09 USD
19.03.2020 08:43:48
19.03.2020 15:01:36
Bán
0.05
0.56691
0.56997
Lợi nhuận
-32.65 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129433374
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 08:43:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.56691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-32.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.56997
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-32.65 USD
19.03.2020 12:21:05
19.03.2020 15:01:36
Bán
0.05
0.56654
0.56997
Lợi nhuận
-34.65 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129451710
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 12:21:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.56654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-34.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.56997
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-34.65 USD
11.03.2020 19:41:04
19.03.2020 15:01:36
Mua
0.01
0.62998
0.56984
Lợi nhuận
-57.01 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128715797
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 19:41:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62998
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-56.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 15:01:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.56984
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-57.01 USD
12.03.2020 11:50:25
19.03.2020 13:14:20
Mua
0.01
1.12441
1.07924
Lợi nhuận
-45.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128808651
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 11:50:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12441
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-45.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 13:14:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07924
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-45.27 USD
12.03.2020 12:11:05
19.03.2020 13:14:15
Mua
0.01
1.1232
1.07921
Lợi nhuận
-44.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128810287
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 12:11:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-43.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 13:14:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07921
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-44.09 USD
18.03.2020 10:09:30
19.03.2020 13:14:09
Bán
0.05
1.09734
1.07913
Lợi nhuận
90.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129286176
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 10:09:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09734
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
91.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 13:14:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.07913
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
90.55 USD
18.03.2020 17:57:39
19.03.2020 12:20:44
Bán
0.05
1.08325
1.0815
Lợi nhuận
8.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129356422
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 17:57:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08325
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 12:20:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.0815
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
8.25 USD
12.03.2020 12:03:07
19.03.2020 00:05:46
Mua
0.01
1.12399
1.09115
Lợi nhuận
-32.94 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128809804
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 12:03:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12399
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-32.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 00:05:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09115
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-32.94 USD
18.03.2020 10:21:01
19.03.2020 00:05:41
Bán
0.05
1.09903
1.09124
Lợi nhuận
38.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129288361
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 10:21:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 00:05:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09124
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
38.45 USD
11.03.2020 19:37:18
19.03.2020 00:05:27
Mua
0.01
0.63017
0.57445
Lợi nhuận
-55.82 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#128715450
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 19:37:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63017
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-55.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 00:05:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.57445
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-55.82 USD
18.03.2020 12:03:44
19.03.2020 00:05:19
Bán
0.05
0.58723
0.57458
Lợi nhuận
62.75 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129306454
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 12:03:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.58723
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
63.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 00:05:19
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.57458
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
62.75 USD
17.03.2020 12:57:57
18.03.2020 12:01:26
Bán
0.05
0.595
0.58744
Lợi nhuận
37.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129149063
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 12:57:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
37.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 12:01:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.58744
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
37.30 USD
18.03.2020 07:59:45
18.03.2020 09:01:16
Bán
0.05
1.10393
1.10056
Lợi nhuận
16.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129264158
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 07:59:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 09:01:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10056
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
16.35 USD
17.03.2020 12:57:31
17.03.2020 17:13:09
Bán
0.05
1.10362
1.09773
Lợi nhuận
28.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129148950
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 12:57:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10362
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 17:13:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09773
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
28.95 USD
11.03.2020 22:33:57
13.03.2020 14:33:09
Mua
0.01
65.61
66.079
Lợi nhuận
4.17 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#128735571
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 22:33:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
65.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:33:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
66.079
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.17 USD
11.03.2020 20:28:41
13.03.2020 14:33:07
Mua
0.01
65.851
66.081
Lợi nhuận
1.94 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#128719552
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 20:28:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
65.851
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:33:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
66.081
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.94 USD
11.03.2020 19:44:17
13.03.2020 14:33:04
Mua
0.01
65.949
66.081
Lợi nhuận
1.03 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#128716114
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 19:44:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
65.949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:33:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
66.081
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
11.03.2020 19:41:02
13.03.2020 14:33:03
Mua
0.01
65.978
66.087
Lợi nhuận
0.81 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#128715762
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 19:41:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
65.978
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:33:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
66.087
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
11.03.2020 19:39:57
13.03.2020 14:33:00
Mua
0.01
65.989
66.093
Lợi nhuận
0.77 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#128715640
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2020 19:39:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
65.989
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:33:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
66.093
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
12.03.2020 23:00:01
13.03.2020 09:38:39
Bán
0.04
1.25652
1.25918
Lợi nhuận
-11.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128882922
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 23:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25652
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:39
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.25918
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-11.04 USD
13.03.2020 09:05:21
13.03.2020 09:38:38
Mua
0.04
1.25787
1.25912
Lợi nhuận
4.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128905602
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 09:05:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25787
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:38
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.25912
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.60 USD
12.03.2020 04:08:48
13.03.2020 09:38:29
Bán
0.04
1.05617
1.05642
Lợi nhuận
-1.86 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#128760418
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 04:08:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05617
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:29
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.05642
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-1.86 USD
09.03.2020 12:32:02
13.03.2020 09:38:28
Mua
0.04
1.05875
1.05636
Lợi nhuận
-10.92 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#128384768
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 12:32:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:28
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.05636
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-10.92 USD
09.03.2020 12:22:11
13.03.2020 09:38:28
Mua
0.04
1.06221
1.05635
Lợi nhuận
-25.62 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#128382531
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 12:22:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-24.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:28
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.05635
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-25.62 USD
12.03.2020 10:27:57
13.03.2020 09:38:27
Mua
0.04
1.05515
1.05637
Lợi nhuận
4.37 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#128797705
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 10:27:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05515
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:27
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.05637
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
4.37 USD
12.03.2020 21:00:01
13.03.2020 09:38:14
Bán
0.04
0.94564
0.94415
Lợi nhuận
5.91 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128878431
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 21:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.94564
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:14
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.94415
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
5.91 USD
12.03.2020 19:29:36
13.03.2020 09:38:13
Mua
0.04
0.94676
0.94406
Lợi nhuận
-11.84 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128870257
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 19:29:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.94676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:13
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.94406
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-11.84 USD
12.03.2020 17:41:01
13.03.2020 09:38:13
Mua
0.04
0.95033
0.94406
Lợi nhuận
-26.97 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128852565
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 17:41:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.95033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-26.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:13
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.94406
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-26.97 USD
12.03.2020 22:14:41
13.03.2020 09:38:11
Mua
0.04
0.943
0.94406
Lợi nhuận
4.09 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#128880563
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:14:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.943
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:38:11
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.94406
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.09 USD
13.03.2020 09:24:57
13.03.2020 09:37:48
Bán
0.04
1.38533
1.38304
Lợi nhuận
6.22 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128907191
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 09:24:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.38533
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:48
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.38304
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
6.22 USD
12.03.2020 22:47:19
13.03.2020 09:37:46
Mua
0.04
1.39564
1.38293
Lợi nhuận
-37.16 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128882437
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:47:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.39564
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-36.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:46
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.38293
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-37.16 USD
13.03.2020 09:18:09
13.03.2020 09:37:45
Mua
0.04
1.38621
1.38289
Lợi nhuận
-10.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128906585
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 09:18:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.38621
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:45
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.38289
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-10.00 USD
13.03.2020 06:32:09
13.03.2020 09:37:45
Mua
0.04
1.39088
1.3829
Lợi nhuận
-23.48 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128897507
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 06:32:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.39088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:45
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.3829
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-23.48 USD
12.03.2020 22:38:40
13.03.2020 09:37:25
Bán
0.04
1.0225
1.02642
Lợi nhuận
-10.43 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#128881947
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 22:38:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0225
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 09:37:25
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.02642
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-10.43 USD