Chế độ demo
27.11.2019 16:49:36
28.01.2020 13:49:14
Sao chép
270.17%
369.8%
Lợi nhuận
-98.69 USD
Markus
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 16:49:36
Điểm vào
270.17%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 13:49:14
Ngoài
369.8%
Lợi nhuận
-98.69 USD
12.07.2019 11:24:08
04.09.2019 11:42:40
Mua
0.01
75.855
72.014
Lợi nhuận
-34.83 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#105285747
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2019 11:24:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
75.855
Phí qua đêm
1.54 USD
Tổng cộng
-36.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2019 11:42:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
72.014
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-34.83 USD
03.06.2019 14:03:17
30.08.2019 18:37:08
Mua
0.1
1.11851
1.09851
Lợi nhuận
-347.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#100785839
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 14:03:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11851
Phí qua đêm
-146.70 USD
Tổng cộng
-200.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 18:37:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.09851
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-347.70 USD
25.06.2019 15:58:54
25.06.2019 16:08:10
Sao chép
67.93%
67.93%
Lợi nhuận
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 15:58:54
Điểm vào
67.93%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 16:08:10
Ngoài
67.93%
Lợi nhuận
-1.10 USD
15.05.2019 16:23:57
03.06.2019 12:39:45
Mua
0.04
0.7477
0.73957
Lợi nhuận
-31.26 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#99348693
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 16:23:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.7477
Phí qua đêm
2.09 USD
Tổng cộng
-32.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2019 12:39:45
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.73957
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-31.26 USD
15.05.2019 16:23:22
03.06.2019 12:39:42
Bán
0.03
1300.15
1314.13
Lợi nhuận
-40.26 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#99348672
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 16:23:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1300.15
Phí qua đêm
2.28 USD
Tổng cộng
-41.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2019 12:39:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1314.13
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-40.26 USD
15.05.2019 16:23:02
03.06.2019 12:39:40
Bán
0.03
0.69231
0.69491
Lợi nhuận
-9.59 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#99348653
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 16:23:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69231
Phí qua đêm
-1.49 USD
Tổng cộng
-7.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2019 12:39:40
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69491
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-9.59 USD
15.05.2019 16:22:33
03.06.2019 12:39:38
Mua
0.09
1.11874
1.11704
Lợi nhuận
-37.81 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#99348631
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 16:22:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11874
Phí qua đêm
-21.61 USD
Tổng cộng
-15.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2019 12:39:38
Khối lượng giao dịch
0.09
Ngoài
1.11704
Phí hoa hồng
-0.90 USD
Lợi nhuận
-37.81 USD
13.05.2019 11:03:37
15.05.2019 16:22:11
Sao chép
828.8%
799.29%
Lợi nhuận
-79.82 USD
Markus
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 11:03:37
Điểm vào
828.8%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 16:22:11
Ngoài
799.29%
Lợi nhuận
-79.82 USD
30.04.2019 12:38:34
30.04.2019 12:50:46
Sao chép
860.89%
860.89%
Lợi nhuận
-5.67 USD
WF_Trade
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 12:38:34
Điểm vào
860.89%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 12:50:46
Ngoài
860.89%
Lợi nhuận
-5.67 USD
30.04.2019 12:39:41
30.04.2019 12:50:10
Sao chép
4045.16%
4045.16%
Lợi nhuận
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 12:39:41
Điểm vào
4045.16%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 12:50:10
Ngoài
4045.16%
Lợi nhuận
-3.29 USD
24.12.2018 11:56:24
05.04.2019 15:49:27
Bán
0.01
0.95863
0.95267
Lợi nhuận
-1.92 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#91709503
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2018 11:56:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.95863
Phí qua đêm
-6.18 USD
Tổng cộng
4.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:49:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.95267
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.92 USD
24.12.2018 11:56:58
05.04.2019 15:49:24
Bán
0.01
0.95857
0.95267
Lợi nhuận
-1.98 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#91709510
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2018 11:56:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.95857
Phí qua đêm
-6.18 USD
Tổng cộng
4.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:49:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.95267
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.98 USD
04.02.2019 09:50:20
05.04.2019 15:49:22
Bán
0.01
0.94801
0.95269
Lợi nhuận
-7.39 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#94357104
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2019 09:50:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.94801
Phí qua đêm
-3.69 USD
Tổng cộng
-3.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:49:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.95269
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.39 USD
04.02.2019 09:52:40
05.04.2019 15:49:20
Bán
0.01
0.9482
0.95269
Lợi nhuận
-7.24 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#94357440
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2019 09:52:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9482
Phí qua đêm
-3.69 USD
Tổng cộng
-3.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:49:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.95269
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.24 USD
20.09.2018 17:23:09
24.12.2018 16:30:31
Mua
5
221.89
148.6
Lợi nhuận
-368.51 USD
#AAPL
Thỏa thuận
#85108371
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2018 17:23:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
221.89
Phí qua đêm
-0.81 USD
Tổng cộng
-366.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.12.2018 16:30:31
Khối lượng giao dịch
5
Ngoài
148.6
Phí hoa hồng
-1.25 USD
Lợi nhuận
-368.51 USD
12.06.2018 11:20:57
06.12.2018 09:31:00
Bán
0.75
0.76181
0.72251
Lợi nhuận
2 603.74 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#81373858
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2018 11:20:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.76181
Phí qua đêm
-336.26 USD
Tổng cộng
2 947.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2018 09:31:00
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
0.72251
Phí hoa hồng
-7.50 USD
Lợi nhuận
2 603.74 USD
05.12.2018 16:53:05
06.12.2018 09:30:55
Bán
0.01
0.7276
0.72245
Lợi nhuận
4.97 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#89946188
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2018 16:53:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.7276
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
5.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2018 09:30:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.72245
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.97 USD
20.09.2018 17:34:06
06.12.2018 09:30:42
Mua
0.01
14.4339
13.9113
Lợi nhuận
-79.63 USD
USDZAR
Thỏa thuận
#85108791
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2018 17:34:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
14.4339
Phí qua đêm
-41.76 USD
Tổng cộng
-37.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2018 09:30:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
13.9113
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-79.63 USD
20.09.2018 17:22:35
19.11.2018 14:55:16
Bán
0.5
435.14
300.63
Lợi nhuận
52.37 USD
BCHUSD
Thỏa thuận
#85108362
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2018 17:22:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
435.14
Phí qua đêm
-9.89 USD
Tổng cộng
67.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.11.2018 14:55:16
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
300.63
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
52.37 USD
20.06.2018 17:24:29
13.09.2018 11:44:58
Mua
0.5
1.15753
1.16235
Lợi nhuận
-180.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#81697915
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2018 17:24:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.15753
Phí qua đêm
-416.60 USD
Tổng cộng
241.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2018 11:44:58
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.16235
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
-180.60 USD
19.06.2018 17:05:01
22.06.2018 10:01:13
Mua
0.5
1.31752
1.32942
Lợi nhuận
578.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#81651907
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2018 17:05:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31752
Phí qua đêm
-11.25 USD
Tổng cộng
595.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2018 10:01:13
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.32942
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
578.75 USD
19.06.2018 16:52:34
21.06.2018 12:14:45
Mua
0.5
1.15534
1.15129
Lợi nhuận
-226.65 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#81650725
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2018 16:52:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.15534
Phí qua đêm
-19.15 USD
Tổng cộng
-202.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2018 12:14:45
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.15129
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
-226.65 USD
20.06.2018 11:55:48
21.06.2018 11:50:39
Mua
0.5
1.15628
1.15219
Lợi nhuận
-223.86 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#81682879
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2018 11:55:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.15628
Phí qua đêm
-14.36 USD
Tổng cộng
-204.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2018 11:50:39
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.15219
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
-223.86 USD
20.06.2018 17:51:02
20.06.2018 18:51:35
Mua
0.01
0.73772
0.73809
Lợi nhuận
0.27 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#81699447
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2018 17:51:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.73772
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2018 18:51:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.73809
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
20.06.2018 17:51:54
20.06.2018 18:43:45
Bán
0.06
1.15824
1.15861
Lợi nhuận
-2.82 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#81699500
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2018 17:51:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.15824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2018 18:43:45
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.15861
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-2.82 USD
20.06.2018 17:52:52
20.06.2018 18:43:34
Bán
0.01
1.31805
1.32083
Lợi nhuận
-2.88 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#81699572
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2018 17:52:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31805
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2018 18:43:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32083
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.88 USD
20.06.2018 17:58:17
20.06.2018 18:43:30
Bán
0.01
1.31752
1.32083
Lợi nhuận
-3.41 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#81699938
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2018 17:58:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31752
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2018 18:43:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32083
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.41 USD
20.06.2018 18:32:36
20.06.2018 18:43:25
Bán
0.01
1.32019
1.3208
Lợi nhuận
-0.71 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#81700907
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2018 18:32:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32019
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.06.2018 18:43:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3208
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.71 USD
18.06.2018 15:53:37
18.06.2018 16:04:22
Bán
0.05
0.99459
0.99484
Lợi nhuận
-1.76 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#81594470
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2018 15:53:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99459
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2018 16:04:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99484
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.76 USD
18.06.2018 12:21:40
18.06.2018 15:03:11
Bán
0.5
6276.49
6608.27
Lợi nhuận
-170.89 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#81588704
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2018 12:21:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
6276.49
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-165.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2018 15:03:11
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
6608.27
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
-170.89 USD
13.06.2018 17:38:31
18.06.2018 14:50:54
Bán
0.01
0.75885
0.74422
Lợi nhuận
14.39 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#81431533
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2018 17:38:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.75885
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
14.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2018 14:50:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.74422
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
14.39 USD
13.06.2018 17:38:24
18.06.2018 14:50:47
Bán
0.01
0.75883
0.74421
Lợi nhuận
14.38 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#81431528
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2018 17:38:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.75883
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
14.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2018 14:50:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.74421
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
14.38 USD
15.06.2018 17:35:41
18.06.2018 04:00:33
Mua
0.5
1.16165
1.15759
Lợi nhuận
-212.79 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#81561718
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2018 17:35:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.16165
Phí qua đêm
-4.79 USD
Tổng cộng
-203.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2018 04:00:33
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.15759
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
-212.79 USD
15.06.2018 17:11:40
18.06.2018 00:00:08
Mua
0.75
1.16119
1.15829
Lợi nhuận
-232.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#81560758
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2018 17:11:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.16119
Phí qua đêm
-7.18 USD
Tổng cộng
-217.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2018 00:00:08
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
1.15829
Phí hoa hồng
-7.50 USD
Lợi nhuận
-232.18 USD
13.06.2018 11:39:33
13.06.2018 18:40:06
Mua
0.5
1.17421
1.17821
Lợi nhuận
195.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#81416295
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2018 11:39:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17421
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
200.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.06.2018 18:40:06
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.17821
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
195.00 USD
12.06.2018 15:32:06
12.06.2018 20:11:19
Mua
0.75
1.17936
1.17566
Lợi nhuận
-285.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#81386988
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2018 15:32:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-277.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2018 20:11:19
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
1.17566
Phí hoa hồng
-7.50 USD
Lợi nhuận
-285.00 USD
11.06.2018 17:38:23
12.06.2018 11:20:11
Bán
0.75
902.34
957.74
Lợi nhuận
-54.22 USD
BCHUSD
Thỏa thuận
#81342712
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2018 17:38:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
902.34
Phí qua đêm
-0.49 USD
Tổng cộng
-41.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2018 11:20:11
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
957.74
Phí hoa hồng
-12.18 USD
Lợi nhuận
-54.22 USD
11.06.2018 17:21:04
12.06.2018 03:00:55
Mua
0.75
1.18045
1.17695
Lợi nhuận
-277.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#81342043
Ngày và giờ mở cửa
11.06.2018 17:21:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.18045
Phí qua đêm
-7.18 USD
Tổng cộng
-262.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2018 03:00:55
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
1.17695
Phí hoa hồng
-7.50 USD
Lợi nhuận
-277.18 USD
08.06.2018 14:16:01
08.06.2018 14:16:29
Bán
1
0.75601
0.75617
Lợi nhuận
-36.26 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#81291546
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2018 14:16:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.75601
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2018 14:16:29
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.75617
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-36.26 USD
08.06.2018 12:46:12
08.06.2018 14:15:22
Mua
0.5
1.17683
1.17299
Lợi nhuận
-197.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#81284259
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2018 12:46:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17683
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-192.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2018 14:15:22
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
1.17299
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
-197.00 USD
08.06.2018 12:41:07
08.06.2018 12:41:14
Mua
0.01
1131.31
1095.39
Lợi nhuận
-0.56 USD
BCHUSD
Thỏa thuận
#81283975
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2018 12:41:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1131.31
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2018 12:41:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1095.39
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.56 USD
08.06.2018 10:48:13
08.06.2018 10:49:38
Bán
0.01
83.102
83.105
Lợi nhuận
-0.22 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#81276347
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2018 10:48:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
83.102
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2018 10:49:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
83.105
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.22 USD
08.06.2018 10:48:01
08.06.2018 10:48:07
Mua
0.5
0.98743
0.98736
Lợi nhuận
-12.69 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#81276320
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2018 10:48:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98743
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2018 10:48:07
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.98736
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-12.69 USD
08.06.2018 10:44:21
08.06.2018 10:47:43
Mua
0.5
0.98711
0.98737
Lợi nhuận
-0.01 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#81276110
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2018 10:44:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98711
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2018 10:47:43
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.98737
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
08.06.2018 10:45:09
08.06.2018 10:45:21
Mua
0.5
0.98744
0.98729
Lợi nhuận
-15.77 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#81276174
Ngày và giờ mở cửa
08.06.2018 10:45:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2018 10:45:21
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
0.98729
Phí hoa hồng
-10.00 USD
Lợi nhuận
-15.77 USD
31.05.2018 13:03:26
01.06.2018 16:56:32
Bán
0.01
82.447
82.759
Lợi nhuận
-3.09 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#80931486
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2018 13:03:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
82.447
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-2.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.06.2018 16:56:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
82.759
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.09 USD
31.05.2018 15:33:29
31.05.2018 16:01:26
Mua
0.75
1.16921
1.1665
Lợi nhuận
-210.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#80936827
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2018 15:33:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.16921
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-203.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2018 16:01:26
Khối lượng giao dịch
0.75
Ngoài
1.1665
Phí hoa hồng
-7.50 USD
Lợi nhuận
-210.75 USD
31.05.2018 12:43:15
31.05.2018 12:43:21
Bán
0.01
0.75789
0.75794
Lợi nhuận
-0.15 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#80930895
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2018 12:43:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.75789
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2018 12:43:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.75794
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.15 USD
29.05.2018 19:04:56
31.05.2018 11:34:07
Mua
1
990.96
993.2
Lợi nhuận
-16.94 USD
BCHUSD
Thỏa thuận
#80753900
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2018 19:04:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
990.96
Phí qua đêm
-1.34 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.05.2018 11:34:07
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
993.2
Phí hoa hồng
-17.84 USD
Lợi nhuận
-16.94 USD