Chế độ demo
27.11.2019 16:49:36
28.01.2020 13:49:14
Sao chép
270.17%
369.8%
Lợi nhuận
-98.69 USD
Markus
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 16:49:36
Điểm vào lệnh
270.17%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 13:49:14
Thoát
369.8%
Lợi nhuận
-98.69 USD
25.06.2019 15:58:54
25.06.2019 16:08:10
Sao chép
67.93%
67.93%
Lợi nhuận
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 15:58:54
Điểm vào lệnh
67.93%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 16:08:10
Thoát
67.93%
Lợi nhuận
-1.10 USD
13.05.2019 11:03:37
15.05.2019 16:22:11
Sao chép
828.8%
799.29%
Lợi nhuận
-79.82 USD
Markus
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 11:03:37
Điểm vào lệnh
828.8%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 16:22:11
Thoát
799.29%
Lợi nhuận
-79.82 USD
30.04.2019 12:38:34
30.04.2019 12:50:46
Sao chép
860.89%
860.89%
Lợi nhuận
-5.67 USD
WF_Trade
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 12:38:34
Điểm vào lệnh
860.89%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 12:50:46
Thoát
860.89%
Lợi nhuận
-5.67 USD
30.04.2019 12:39:41
30.04.2019 12:50:10
Sao chép
4045.16%
4045.16%
Lợi nhuận
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 12:39:41
Điểm vào lệnh
4045.16%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 12:50:10
Thoát
4045.16%
Lợi nhuận
-3.29 USD