Chế độ demo
20.07.2020 14:47:30
27.08.2020 14:07:34
Bán
0.01
3.42976
3.36113
Lợi nhuận
18.58 USD
USDILS
Thỏa thuận
#141035771
Ngày và giờ mở cửa
20.07.2020 14:47:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
3.42976
Phí qua đêm
-1.54 USD
Tổng cộng
20.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2020 14:07:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
3.36113
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
18.58 USD
27.11.2019 16:49:36
28.01.2020 13:49:14
Sao chép
270.17%
369.8%
Lợi nhuận
-98.69 USD
Markus
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 16:49:36
Điểm vào lệnh
270.17%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 13:49:14
Thoát
369.8%
Lợi nhuận
-98.69 USD
12.07.2019 11:24:08
04.09.2019 11:42:40
Mua
0.01
75.855
72.014
Lợi nhuận
-34.83 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#105285747
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2019 11:24:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
75.855
Phí qua đêm
1.54 USD
Tổng cộng
-36.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.09.2019 11:42:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
72.014
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-34.83 USD
03.06.2019 14:03:17
30.08.2019 18:37:08
Mua
0.1
1.11851
1.09851
Lợi nhuận
-347.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#100785839
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2019 14:03:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.11851
Phí qua đêm
-146.70 USD
Tổng cộng
-200.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 18:37:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.09851
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-347.70 USD
25.06.2019 15:58:54
25.06.2019 16:08:10
Sao chép
67.93%
67.93%
Lợi nhuận
-1.10 USD
RFWhiteSoldiers
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 15:58:54
Điểm vào lệnh
67.93%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2019 16:08:10
Thoát
67.93%
Lợi nhuận
-1.10 USD
13.05.2019 11:03:37
15.05.2019 16:22:11
Sao chép
828.8%
799.29%
Lợi nhuận
-79.82 USD
Markus
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 11:03:37
Điểm vào lệnh
828.8%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 16:22:11
Thoát
799.29%
Lợi nhuận
-79.82 USD
30.04.2019 12:38:34
30.04.2019 12:50:46
Sao chép
860.89%
860.89%
Lợi nhuận
-5.67 USD
WF_Trade
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 12:38:34
Điểm vào lệnh
860.89%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 12:50:46
Thoát
860.89%
Lợi nhuận
-5.67 USD
30.04.2019 12:39:41
30.04.2019 12:50:10
Sao chép
4045.16%
4045.16%
Lợi nhuận
-3.29 USD
MUJAHIDEEN
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 12:39:41
Điểm vào lệnh
4045.16%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2019 12:50:10
Thoát
4045.16%
Lợi nhuận
-3.29 USD