Chế độ demo

@Signed

-76.77 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

Tóm lược

Nga
Quốc gia
996 ngày
Trong bảng xếp hạng
~8 100 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
1 rủi ro
0%
Th 2 2020
0.2%
Th 3 2020
-67.7%
Th 4 2020
0%
Tháng 5 2020
-0%
Th 6 2020
0.1%
Th 7 2020
-0.1%
Th 8 2020
0%
Th 9 2020
0.2%
Th 10 2020
0%
Th 11 2020
0%
Th 12 2020
0%
Th 1 2021
rủi ro1
Th 2 2020
rủi ro1
Th 3 2020
rủi ro4
Th 4 2020
rủi ro5
Tháng 5 2020
rủi ro1
Th 6 2020
rủi ro1
Th 7 2020
rủi ro1
Th 8 2020
rủi ro1
Th 9 2020
rủi ro1
Th 10 2020
rủi ro1
Th 11 2020
rủi ro1
Th 12 2020
rủi ro1
Th 1 2021
1
Th 2 2020
1
Th 3 2020
1
Th 4 2020
1
Tháng 5 2020
0
Th 6 2020
0
Th 7 2020
0
Th 8 2020
0
Th 9 2020
0
Th 10 2020
0
Th 11 2020
0
Th 12 2020
0
Th 1 2021