Chế độ demo

@Signed

-76.89 %
lợi nhuận
Phí hoa hồng 25%

Tóm lược

Nga
Quốc gia
823 ngày
Xếp hạng
~8 100 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Sao chép tài sản của nhà giao dịch
0
Số nhà giao dịch sao chép
1 rủi ro
0.3%
Tháng 9 2019
0.2%
Tháng 10 2019
0.2%
Tháng 11 2019
0.2%
Tháng 12 2019
0.2%
Tháng 1 2020
0.2%
Tháng 2 2020
0.2%
Tháng 3 2020
-67.7%
Tháng 4 2020
0%
Tháng Năm 2020
0%
Tháng 6 2020
0.1%
Tháng 7 2020
-0%
Tháng 8 2020
rủi ro2
Tháng 9 2019
rủi ro2
Tháng 10 2019
rủi ro2
Tháng 11 2019
rủi ro2
Tháng 12 2019
rủi ro1
Tháng 1 2020
rủi ro1
Tháng 2 2020
rủi ro1
Tháng 3 2020
rủi ro4
Tháng 4 2020
rủi ro5
Tháng Năm 2020
rủi ro1
Tháng 6 2020
rủi ro1
Tháng 7 2020
rủi ro1
Tháng 8 2020
1
Tháng 9 2019
1
Tháng 10 2019
1
Tháng 11 2019
1
Tháng 12 2019
1
Tháng 1 2020
1
Tháng 2 2020
1
Tháng 3 2020
1
Tháng 4 2020
1
Tháng Năm 2020
0
Tháng 6 2020
0
Tháng 7 2020
0
Tháng 8 2020

Các công cụ phổ biến

EURUSD
Euro vs US Dollar
1
giao dịch
0%
Có lợi nhuận
AUDJPY
Australian Dollar vs Japanise Yen
1
giao dịch
0%
Có lợi nhuận
USDILS
US Dollar vs Israel Shekel
1
giao dịch
100%
Có lợi nhuận

Sắp xếp theo công cụ

3
Giao dịch, tổng
100%
Tiền tệ