Chế độ demo
Bán
0.01
20.07.2020 14:47:30
3.42976
3.41450
3.49839
3.36113
Lợi nhuận
3.40 USD
USDILS
Ngày và giờ mở cửa
20.07.2020 14:47:30
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
3.42976
Dừng lỗ
3.49839
Lợi nhuận
3.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
3.41450
Chốt lời
3.36113