Chế độ demo
BTCUSD
9281.67
Báo giá
14.46%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
274.57
Báo giá
16.33%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.42056
Báo giá
-2.53%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
137.46
Báo giá
37.54%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
96.44
Báo giá
5.21%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02965
Báo giá
1.37%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00150
Báo giá
1.35%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00991
Báo giá
5.88%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01475
Báo giá
19.82%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01037
Báo giá
-8.23%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
93.15
Báo giá
22.81%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01798
Báo giá
-2.07%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
151.99
Báo giá
1.99%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.9967
Báo giá
50.83%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
7.1210
Báo giá
13.61%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
1.8100
Báo giá
111.94%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.4231
Báo giá
-0.84%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
14.09
Báo giá
17.03%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
2.1785
Báo giá
3.04%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
1.0761
Báo giá
13.06%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)