Chế độ demo
ETHUSD
136.74
Báo giá
-9.49%
Thay đổi (1 m)
BTCUSD
4029.95
Báo giá
-0.29%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00229
Báo giá
7.01%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
59.89
Báo giá
19.45%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.03416
Báo giá
-7.85%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01324
Báo giá
3.20%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01480
Báo giá
20.13%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.01379
Báo giá
3.22%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.31521
Báo giá
-3.67%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
53.57
Báo giá
3.84%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
55.85
Báo giá
3.68%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.02262
Báo giá
7.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
91.45
Báo giá
11.39%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.7074
Báo giá
-10.34%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.6662
Báo giá
-6.71%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.6821
Báo giá
9.66%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.3115
Báo giá
7.34%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.27
Báo giá
7.42%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.6255
Báo giá
26.16%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4764
Báo giá
-8.82%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)