حالت آزمایشی
BTCUSD
9008.17
قیمت
11.08%
Changing (1m)
ETHUSD
270.50
قیمت
14.61%
Changing (1m)
XRPUSD
0.41840
قیمت
-3.03%
Changing (1m)
LTCUSD
136.49
قیمت
36.57%
Changing (1m)
XMRUSD
95.77
قیمت
4.48%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03010
قیمت
2.91%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00150
قیمت
1.35%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00999
قیمت
6.73%
Changing (1m)
LTCBTC
0.01510
قیمت
22.66%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01060
قیمت
-6.19%
Changing (1m)
ZECUSD
91.16
قیمت
20.18%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01798
قیمت
-2.07%
Changing (1m)
DSHUSD
151.99
قیمت
1.99%
Changing (1m)
EDOUSD
0.9648
قیمت
46.00%
Changing (1m)
EOSUSD
6.9962
قیمت
11.62%
Changing (1m)
ETPUSD
1.8090
قیمت
111.83%
Changing (1m)
IOTUSD
0.4231
قیمت
-0.84%
Changing (1m)
NEOUSD
13.74
قیمت
14.12%
Changing (1m)
OMGUSD
2.0702
قیمت
-2.08%
Changing (1m)
SANUSD
1.0616
قیمت
11.54%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)