حالت آزمایشی
FDAX
15509.7
قیمت
‪-2.41%‬
Changing (1m)
HK50
24829.8
قیمت
‪-2.69%‬
Changing (1m)
NQ
15296.9
قیمت
‪3.05%‬
Changing (1m)
CAC
6572.7
قیمت
‪-1.97%‬
Changing (1m)
FTSE
6980.0
قیمت
‪-1.93%‬
Changing (1m)
YM
34504.7
قیمت
‪-1.23%‬
Changing (1m)
SX5E
4133.1
قیمت
‪-0.46%‬
Changing (1m)
ASX200
7327.8
قیمت
‪-1.51%‬
Changing (1m)
IBEX35
8766.20
قیمت
‪-0.72%‬
Changing (1m)
NI225
30259.00
قیمت
‪10.51%‬
Changing (1m)
SPX
4418.1
قیمت
‪0.53%‬
Changing (1m)