حالت آزمایشی
#TSLA
676.51
قیمت
‪-2.17%‬
Changing (1m)
#AAPL
132.93
قیمت
‪9.04%‬
Changing (1m)
#FB
312.19
قیمت
‪14.12%‬
Changing (1m)
#INTC
68.28
قیمت
‪9.04%‬
Changing (1m)
#NVDA
575.07
قیمت
‪11.66%‬
Changing (1m)
#GOOG
2284.82
قیمت
‪9.15%‬
Changing (1m)
#MSFT
255.82
قیمت
‪8.56%‬
Changing (1m)
#SBUX
113.18
قیمت
‪5.15%‬
Changing (1m)
#PEP
142.52
قیمت
‪6.64%‬
Changing (1m)
#AMGN
248.58
قیمت
‪8.16%‬
Changing (1m)
#CSCO
52.07
قیمت
‪7.81%‬
Changing (1m)
#PYPL
266.52
قیمت
‪6.57%‬
Changing (1m)
#AMZN
3369.37
قیمت
‪8.90%‬
Changing (1m)
#EBAY
62.48
قیمت
‪12.27%‬
Changing (1m)
#NFLX
554.40
قیمت
‪7.25%‬
Changing (1m)