حالت آزمایشی
#TSLA
620.77
قیمت
‪7.11%‬
Changing (1m)
#AAPL
132.25
قیمت
‪5.29%‬
Changing (1m)
#AMZN
3453.03
قیمت
‪7.40%‬
Changing (1m)
#PEP
146.56
قیمت
‪-0.39%‬
Changing (1m)
#MSFT
262.75
قیمت
‪6.06%‬
Changing (1m)
#FB
332.52
قیمت
‪4.48%‬
Changing (1m)
#PYPL
283.27
قیمت
‪12.24%‬
Changing (1m)
#NVDA
737.85
قیمت
‪20.78%‬
Changing (1m)
#GOOG
2531.66
قیمت
‪7.73%‬
Changing (1m)
#CSCO
53.21
قیمت
‪1.20%‬
Changing (1m)
#INTC
55.90
قیمت
‪-0.41%‬
Changing (1m)
#NFLX
497.31
قیمت
‪-0.36%‬
Changing (1m)
#AMGN
240.23
قیمت
‪-4.10%‬
Changing (1m)
#SBUX
110.93
قیمت
‪-0.49%‬
Changing (1m)