حالت آزمایشی
#TSLA
759.89
قیمت
‪11.12%‬
Changing (1m)
#AAPL
146.11
قیمت
‪-2.47%‬
Changing (1m)
#FB
364.20
قیمت
‪1.55%‬
Changing (1m)
#INTC
54.27
قیمت
‪2.47%‬
Changing (1m)
#NVDA
219.01
قیمت
‪11.69%‬
Changing (1m)
#GOOG
2827.40
قیمت
‪2.85%‬
Changing (1m)
#MSFT
300.20
قیمت
‪2.05%‬
Changing (1m)
#SBUX
113.51
قیمت
‪-2.15%‬
Changing (1m)
#PEP
154.16
قیمت
‪-2.36%‬
Changing (1m)
#AMGN
219.44
قیمت
‪-4.40%‬
Changing (1m)
#CSCO
56.85
قیمت
‪1.55%‬
Changing (1m)
#PYPL
276.44
قیمت
‪1.85%‬
Changing (1m)
#ADP
198.68
قیمت
‪-6.77%‬
Changing (1m)
#AGNC
15.97
قیمت
‪-1.90%‬
Changing (1m)
#AMZN
3460.12
قیمت
‪6.91%‬
Changing (1m)
#AVGO
506.39
قیمت
‪6.37%‬
Changing (1m)
#DOCU
277.71
قیمت
‪-2.65%‬
Changing (1m)
#EBAY
74.09
قیمت
‪1.70%‬
Changing (1m)
#GILD
71.66
قیمت
‪-1.84%‬
Changing (1m)
#INO
8.12
قیمت
‪-1.93%‬
Changing (1m)
#LRCX
608.77
قیمت
‪4.15%‬
Changing (1m)
#MDLZ
60.97
قیمت
‪-4.38%‬
Changing (1m)
#MRNA
429.57
قیمت
‪9.67%‬
Changing (1m)
#NFLX
589.05
قیمت
‪12.68%‬
Changing (1m)
#OKTA
258.01
قیمت
‪11.97%‬
Changing (1m)
#PDD
100.81
قیمت
‪25.70%‬
Changing (1m)
#QCOM
133.61
قیمت
‪-7.58%‬
Changing (1m)
#ZM
287.40
قیمت
‪-16.11%‬
Changing (1m)