حالت آزمایشی
#TSLA
847.49
قیمت
‪33.97%‬
Changing (1m)
#AAPL
139.12
قیمت
‪5.44%‬
Changing (1m)
#FB
274.70
قیمت
‪2.64%‬
Changing (1m)
#INTC
56.70
قیمت
‪21.62%‬
Changing (1m)
#NVDA
548.67
قیمت
‪4.66%‬
Changing (1m)
#GOOG
1900.94
قیمت
‪9.81%‬
Changing (1m)
#MSFT
226.06
قیمت
‪1.44%‬
Changing (1m)
#SBUX
103.91
قیمت
‪1.64%‬
Changing (1m)
#PEP
138.61
قیمت
‪-4.37%‬
Changing (1m)
#AMGN
253.63
قیمت
‪14.44%‬
Changing (1m)
#CSCO
44.82
قیمت
‪0.58%‬
Changing (1m)
#PYPL
251.37
قیمت
‪4.78%‬
Changing (1m)
#AMZN
3293.27
قیمت
‪2.92%‬
Changing (1m)
#EBAY
56.48
قیمت
‪9.01%‬
Changing (1m)
#NFLX
565.22
قیمت
‪8.82%‬
Changing (1m)