حالت آزمایشی
BTCUSD
34513.80
قیمت
‪-0.75%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00363
قیمت
‪-6.20%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.60530
قیمت
‪-10.65%‬
Changing (1m)
LTCUSD
125.64
قیمت
‪-7.17%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06278
قیمت
‪9.22%‬
Changing (1m)
NEOUSD
30.61
قیمت
‪-11.63%‬
Changing (1m)
XMRUSD
209.77
قیمت
‪-4.41%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00607
قیمت
‪-3.50%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2170.78
قیمت
‪8.52%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.5982
قیمت
‪-7.21%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.6270
قیمت
‪-13.97%‬
Changing (1m)
ZECUSD
93.26
قیمت
‪-17.40%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.7057
قیمت
‪-4.15%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2027
قیمت
‪14.71%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00287
قیمت
‪-5.59%‬
Changing (1m)