حالت آزمایشی
BTCUSD
10400.50
قیمت
7.65%
Changing (1m)
LTCUSD
75.99
قیمت
-16.08%
Changing (1m)
ETHUSD
188.22
قیمت
-10.64%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00804
قیمت
0.63%
Changing (1m)
XRPUSD
0.28080
قیمت
-10.99%
Changing (1m)
XMRUSD
83.96
قیمت
8.56%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01819
قیمت
-17.02%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00484
قیمت
-37.31%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00728
قیمت
-22.47%
Changing (1m)
SANUSD
0.5125
قیمت
-49.71%
Changing (1m)
EOSUSD
3.6195
قیمت
-7.86%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-16.22%
Changing (1m)
OMGUSD
1.2105
قیمت
-13.83%
Changing (1m)
ZECUSD
51.69
قیمت
-30.78%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4489
قیمت
-40.86%
Changing (1m)
NEOUSD
9.68
قیمت
-10.04%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8420
قیمت
-35.30%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-16.09%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)