حالت آزمایشی
LTCUSD
184.90
قیمت
‪1.41%‬
Changing (1m)
BTCUSD
60813.29
قیمت
‪29.03%‬
Changing (1m)
XMRUSD
261.20
قیمت
‪0.37%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.13000
قیمت
‪5.52%‬
Changing (1m)
ZECUSD
130.10
قیمت
‪1.17%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00429
قیمت
‪-22.28%‬
Changing (1m)
NEOUSD
44.13
قیمت
‪-10.63%‬
Changing (1m)
OMGUSD
13.9600
قیمت
‪64.02%‬
Changing (1m)
ETHUSD
3849.37
قیمت
‪10.12%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00213
قیمت
‪-25.00%‬
Changing (1m)
EOSUSD
4.5280
قیمت
‪-6.48%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00304
قیمت
‪-20.83%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06329
قیمت
‪-14.54%‬
Changing (1m)
ADAUSD
2.16800
قیمت
‪-9.21%‬
Changing (1m)
BCHUSD
618.10
قیمت
‪-2.07%‬
Changing (1m)
BNBUSD
467.8000
قیمت
‪12.24%‬
Changing (1m)
MKRUSD
2593.00
قیمت
‪-11.50%‬
Changing (1m)
QTMUSD
12.609
قیمت
‪0.62%‬
Changing (1m)
TRXUSD
0.09996
قیمت
‪-11.99%‬
Changing (1m)
XLMUSD
0.38290
قیمت
‪18.15%‬
Changing (1m)
XTZUSD
6.8630
قیمت
‪5.28%‬
Changing (1m)
ZILUSD
0.09649
قیمت
‪-11.20%‬
Changing (1m)