حالت آزمایشی
LTCUSD
179.08
قیمت
‪3.65%‬
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
‪4.53%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2162
قیمت
‪-16.07%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1540
قیمت
‪5.48%‬
Changing (1m)
XMRUSD
260.79
قیمت
‪0.02%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
‪-6.82%‬
Changing (1m)
ZECUSD
128.35
قیمت
‪-9.15%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00550
قیمت
‪-4.51%‬
Changing (1m)
NEOUSD
48.60
قیمت
‪-8.68%‬
Changing (1m)
OMGUSD
8.3209
قیمت
‪54.96%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.0798
قیمت
‪-5.93%‬
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
‪9.98%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00283
قیمت
‪-13.46%‬
Changing (1m)
EOSUSD
5.1715
قیمت
‪0.82%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00379
قیمت
‪-1.04%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.07186
قیمت
‪5.37%‬
Changing (1m)