حالت آزمایشی
BTCUSD
10029.90
قیمت
3.94%
Changing (1m)
LTCUSD
71.18
قیمت
-23.85%
Changing (1m)
ETHUSD
183.24
قیمت
-14.31%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26866
قیمت
-14.83%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00793
قیمت
-3.76%
Changing (1m)
XMRUSD
79.86
قیمت
0.16%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00706
قیمت
-26.84%
Changing (1m)
SANUSD
0.4528
قیمت
-44.85%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5064
قیمت
-21.86%
Changing (1m)
NEOUSD
9.37
قیمت
-19.57%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01836
قیمت
-17.52%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00094
قیمت
-22.31%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8120
قیمت
-9.66%
Changing (1m)
OMGUSD
1.2161
قیمت
-26.99%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00471
قیمت
-34.94%
Changing (1m)
ZECUSD
48.54
قیمت
-30.80%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4140
قیمت
-40.33%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2546
قیمت
-15.64%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
-3.73%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
-2.58%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)