حالت آزمایشی
BTCUSD
8297.75
قیمت
15.18%
Changing (1m)
LTCUSD
53.12
قیمت
32.40%
Changing (1m)
XMRUSD
60.33
قیمت
31.78%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00556
قیمت
56.18%
Changing (1m)
NEOUSD
10.02
قیمت
20.29%
Changing (1m)
ZECUSD
46.96
قیمت
79.85%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01908
قیمت
9.66%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21643
قیمت
15.16%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5487
قیمت
43.32%
Changing (1m)
ETHUSD
157.31
قیمت
26.98%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1686
قیمت
-9.65%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00725
قیمت
14.35%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00123
قیمت
5.13%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3310
قیمت
-2.07%
Changing (1m)
SANUSD
0.2108
قیمت
16.02%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00637
قیمت
14.98%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7212
قیمت
25.14%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)