حالت آزمایشی
BTCUSD
6698.81
قیمت
‪-23.61%‬
Changing (1m)
LTCUSD
39.99
قیمت
‪-33.99%‬
Changing (1m)
ETHUSD
139.60
قیمت
‪-37.35%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02100
قیمت
‪-17.65%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00595
قیمت
‪-13.52%‬
Changing (1m)
ZECUSD
30.87
قیمت
‪-36.91%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.0838
قیمت
‪-54.06%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.17548
قیمت
‪-24.95%‬
Changing (1m)
NEOUSD
6.64
قیمت
‪-42.11%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0910
قیمت
‪-59.38%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00456
قیمت
‪-16.79%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00786
قیمت
‪4.52%‬
Changing (1m)
OMGUSD
0.5006
قیمت
‪-41.44%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.3089
قیمت
‪-35.61%‬
Changing (1m)
XMRUSD
52.92
قیمت
‪-19.96%‬
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
IOTUSD
0.2330
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
NEOBTC
0.00100
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)