حالت آزمایشی
BTCUSD
7573.05
قیمت
-18.76%
Changing (1m)
LTCUSD
46.01
قیمت
-27.15%
Changing (1m)
XRPUSD
0.22588
قیمت
-27.05%
Changing (1m)
NEOUSD
8.82
قیمت
-18.18%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01969
قیمت
-3.34%
Changing (1m)
EOSUSD
2.7365
قیمت
-23.69%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2290
قیمت
-24.25%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00604
قیمت
-10.52%
Changing (1m)
ETHUSD
148.05
قیمت
-21.74%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7194
قیمت
-27.60%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3960
قیمت
-5.26%
Changing (1m)
SANUSD
0.2273
قیمت
-17.76%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00368
قیمت
-5.88%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00114
قیمت
1.79%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00713
قیمت
4.24%
Changing (1m)
XMRUSD
54.25
قیمت
-15.39%
Changing (1m)
ZECUSD
28.46
قیمت
-24.09%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)