حالت آزمایشی
LTCUSD
151.17
قیمت
‪-14.62%‬
Changing (1m)
BTCUSD
42959.95
قیمت
‪-11.81%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.1799
قیمت
‪-22.86%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1280
قیمت
‪-44.83%‬
Changing (1m)
XMRUSD
231.19
قیمت
‪-25.33%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.94646
قیمت
‪-18.31%‬
Changing (1m)
ZECUSD
101.95
قیمت
‪-34.91%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00549
قیمت
‪-13.54%‬
Changing (1m)
NEOUSD
37.38
قیمت
‪-33.24%‬
Changing (1m)
OMGUSD
8.5582
قیمت
‪26.23%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.7884
قیمت
‪-32.67%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2944.33
قیمت
‪-8.35%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00256
قیمت
‪-23.12%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.8195
قیمت
‪-25.12%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00348
قیمت
‪-3.87%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06785
قیمت
‪2.96%‬
Changing (1m)