حالت آزمایشی
BTCUSD
10352.60
قیمت
2.36%
Changing (1m)
LTCUSD
74.44
قیمت
-19.77%
Changing (1m)
ETHUSD
191.69
قیمت
-11.25%
Changing (1m)
XRPUSD
0.27448
قیمت
-12.28%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00777
قیمت
-5.70%
Changing (1m)
XMRUSD
80.60
قیمت
-3.59%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00716
قیمت
-21.92%
Changing (1m)
SANUSD
0.4814
قیمت
-45.85%
Changing (1m)
EOSUSD
3.6445
قیمت
-13.95%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01860
قیمت
-13.37%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00094
قیمت
-17.54%
Changing (1m)
OMGUSD
1.2026
قیمت
-24.75%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8480
قیمت
-10.87%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00464
قیمت
-35.01%
Changing (1m)
ZECUSD
49.36
قیمت
-31.95%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4149
قیمت
-41.71%
Changing (1m)
NEOUSD
9.64
قیمت
-16.90%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2581
قیمت
-13.71%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)