حالت آزمایشی
BTCUSD
10041.90
قیمت
-1.06%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00729
قیمت
-8.88%
Changing (1m)
ETHUSD
211.60
قیمت
14.84%
Changing (1m)
LTCUSD
72.62
قیمت
-1.45%
Changing (1m)
XRPUSD
0.27969
قیمت
5.42%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02116
قیمت
15.82%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00445
قیمت
-9.00%
Changing (1m)
EOSUSD
3.8958
قیمت
10.92%
Changing (1m)
XMRUSD
73.39
قیمت
-9.27%
Changing (1m)
OMGUSD
1.0695
قیمت
-9.03%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00720
قیمت
-0.55%
Changing (1m)
SANUSD
0.4345
قیمت
-8.83%
Changing (1m)
ETPUSD
0.7810
قیمت
-7.30%
Changing (1m)
ZECUSD
45.88
قیمت
-7.87%
Changing (1m)
EDOUSD
0.3650
قیمت
-11.04%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00092
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.3086
قیمت
28.64%
Changing (1m)
NEOUSD
9.02
قیمت
-4.45%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)