حالت آزمایشی
LTCUSD
41.50
قیمت
‪-11.55%‬
Changing (1m)
BTCUSD
9069.60
قیمت
‪-5.21%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0870
قیمت
‪-15.53%‬
Changing (1m)
XMRUSD
63.23
قیمت
‪-5.17%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.17532
قیمت
‪-13.12%‬
Changing (1m)
ZECUSD
49.86
قیمت
‪-1.95%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00695
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
NEOUSD
9.57
قیمت
‪-20.45%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.4751
قیمت
‪-11.67%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.6359
قیمت
‪60.54%‬
Changing (1m)
ETHUSD
224.64
قیمت
‪-6.38%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00539
قیمت
‪3.65%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.4456
قیمت
‪-8.27%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00455
قیمت
‪-6.57%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02487
قیمت
‪-1.15%‬
Changing (1m)
XBTUSD
6612.71
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)