حالت آزمایشی
LTCUSD
179.08
قیمت
‪3.65%‬
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
‪4.53%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2216
قیمت
‪-13.98%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1540
قیمت
‪5.48%‬
Changing (1m)
XMRUSD
268.29
قیمت
‪2.89%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
‪-6.82%‬
Changing (1m)
ZECUSD
133.35
قیمت
‪-5.61%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00553
قیمت
‪-3.99%‬
Changing (1m)
NEOUSD
49.53
قیمت
‪-6.93%‬
Changing (1m)
OMGUSD
8.4917
قیمت
‪58.14%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.1467
قیمت
‪-0.10%‬
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
‪9.98%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00287
قیمت
‪-12.23%‬
Changing (1m)
EOSUSD
5.1675
قیمت
‪0.74%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00374
قیمت
‪-2.35%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.07206
قیمت
‪5.66%‬
Changing (1m)