حالت آزمایشی
BTCUSD
34579.60
قیمت
‪-0.56%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00366
قیمت
‪-5.43%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.60646
قیمت
‪-10.48%‬
Changing (1m)
LTCUSD
127.08
قیمت
‪-6.11%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06298
قیمت
‪9.57%‬
Changing (1m)
NEOUSD
30.79
قیمت
‪-11.11%‬
Changing (1m)
XMRUSD
209.12
قیمت
‪-4.70%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00604
قیمت
‪-3.97%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2181.50
قیمت
‪9.06%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.6123
قیمت
‪-6.85%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.6151
قیمت
‪-15.60%‬
Changing (1m)
ZECUSD
93.07
قیمت
‪-17.57%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.7157
قیمت
‪-3.89%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2086
قیمت
‪18.05%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00286
قیمت
‪-5.92%‬
Changing (1m)