حالت آزمایشی
LTCUSD
151.17
قیمت
‪-14.54%‬
Changing (1m)
BTCUSD
42959.95
قیمت
‪-11.13%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.1852
قیمت
‪-21.59%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1240
قیمت
‪-51.75%‬
Changing (1m)
XMRUSD
234.49
قیمت
‪-25.20%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.94646
قیمت
‪-19.91%‬
Changing (1m)
ZECUSD
105.55
قیمت
‪-30.90%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00545
قیمت
‪-15.63%‬
Changing (1m)
NEOUSD
39.93
قیمت
‪-29.87%‬
Changing (1m)
OMGUSD
9.1218
قیمت
‪41.65%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.8669
قیمت
‪-24.54%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2944.33
قیمت
‪-8.47%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00259
قیمت
‪-20.31%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.9945
قیمت
‪-21.89%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00354
قیمت
‪-2.75%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06866
قیمت
‪3.26%‬
Changing (1m)