حالت آزمایشی
LTCUSD
151.17
قیمت
‪-14.54%‬
Changing (1m)
BTCUSD
42959.95
قیمت
‪-11.13%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.1902
قیمت
‪-19.48%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1300
قیمت
‪-49.42%‬
Changing (1m)
XMRUSD
236.59
قیمت
‪-24.53%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.94646
قیمت
‪-19.91%‬
Changing (1m)
ZECUSD
103.75
قیمت
‪-32.08%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00557
قیمت
‪-13.78%‬
Changing (1m)
NEOUSD
39.01
قیمت
‪-31.49%‬
Changing (1m)
OMGUSD
8.7605
قیمت
‪36.04%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.8562
قیمت
‪-25.47%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2944.33
قیمت
‪-8.47%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00258
قیمت
‪-20.62%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.9315
قیمت
‪-23.12%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00354
قیمت
‪-2.75%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06839
قیمت
‪2.86%‬
Changing (1m)