حالت آزمایشی
BTCUSD
41682.80
قیمت
‪20.63%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00352
قیمت
‪-13.09%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.76152
قیمت
‪10.85%‬
Changing (1m)
LTCUSD
147.46
قیمت
‪3.62%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06215
قیمت
‪-3.87%‬
Changing (1m)
NEOUSD
44.31
قیمت
‪25.10%‬
Changing (1m)
XMRUSD
246.54
قیمت
‪11.68%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00590
قیمت
‪-6.94%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2595.44
قیمت
‪15.88%‬
Changing (1m)
EOSUSD
4.0840
قیمت
‪1.51%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.7028
قیمت
‪5.51%‬
Changing (1m)
ZECUSD
111.55
قیمت
‪-12.20%‬
Changing (1m)
OMGUSD
4.5757
قیمت
‪7.03%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2397
قیمت
‪24.33%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00281
قیمت
‪-23.22%‬
Changing (1m)