حالت آزمایشی
LTCUSD
179.08
قیمت
‪8.57%‬
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
‪5.53%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2165
قیمت
‪-14.36%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1540
قیمت
‪5.48%‬
Changing (1m)
XMRUSD
267.59
قیمت
‪7.28%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
‪-4.74%‬
Changing (1m)
ZECUSD
131.85
قیمت
‪0.26%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00558
قیمت
‪-0.36%‬
Changing (1m)
NEOUSD
48.95
قیمت
‪-2.24%‬
Changing (1m)
OMGUSD
8.5877
قیمت
‪69.06%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.0958
قیمت
‪1.40%‬
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
‪12.31%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00287
قیمت
‪-7.12%‬
Changing (1m)
EOSUSD
5.2385
قیمت
‪9.27%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00373
قیمت
‪1.08%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.07124
قیمت
‪5.59%‬
Changing (1m)