حالت آزمایشی
LTCUSD
41.14
قیمت
‪-12.32%‬
Changing (1m)
BTCUSD
9045.23
قیمت
‪-5.46%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0870
قیمت
‪-15.53%‬
Changing (1m)
XMRUSD
62.45
قیمت
‪-6.34%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.17487
قیمت
‪-13.34%‬
Changing (1m)
ZECUSD
49.76
قیمت
‪-2.14%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00688
قیمت
‪-1.01%‬
Changing (1m)
NEOUSD
9.49
قیمت
‪-21.11%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.3985
قیمت
‪-16.26%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.6423
قیمت
‪62.16%‬
Changing (1m)
ETHUSD
223.44
قیمت
‪-6.88%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00539
قیمت
‪3.65%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.4051
قیمت
‪-9.79%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00453
قیمت
‪-6.98%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02480
قیمت
‪-1.43%‬
Changing (1m)
XBTUSD
6612.71
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)