حالت آزمایشی
BTCUSD
10330.60
قیمت
8.01%
Changing (1m)
LTCUSD
73.67
قیمت
-7.50%
Changing (1m)
ETHUSD
183.05
قیمت
-9.95%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00798
قیمت
1.40%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26386
قیمت
-11.39%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01782
قیمت
-16.18%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00450
قیمت
-37.15%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00710
قیمت
-15.07%
Changing (1m)
SANUSD
0.5072
قیمت
-48.19%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5473
قیمت
-3.15%
Changing (1m)
XMRUSD
82.67
قیمت
8.83%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-14.68%
Changing (1m)
OMGUSD
1.1194
قیمت
-18.55%
Changing (1m)
ZECUSD
47.70
قیمت
-30.86%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4086
قیمت
-42.81%
Changing (1m)
NEOUSD
9.49
قیمت
-9.88%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8410
قیمت
-38.09%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-10.16%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)