حالت آزمایشی
BTCUSD
10387.50
قیمت
8.61%
Changing (1m)
LTCUSD
73.52
قیمت
-7.68%
Changing (1m)
ETHUSD
183.89
قیمت
-9.54%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00797
قیمت
1.27%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26488
قیمت
-11.05%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01780
قیمت
-16.27%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00448
قیمت
-37.43%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00705
قیمت
-15.67%
Changing (1m)
SANUSD
0.5072
قیمت
-48.19%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5648
قیمت
-2.67%
Changing (1m)
XMRUSD
83.01
قیمت
9.28%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-14.68%
Changing (1m)
OMGUSD
1.1274
قیمت
-17.97%
Changing (1m)
ZECUSD
47.79
قیمت
-30.73%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4024
قیمت
-43.68%
Changing (1m)
NEOUSD
9.48
قیمت
-9.97%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8530
قیمت
-37.21%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-10.16%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)