حالت آزمایشی
LTCUSD
46.44
قیمت
‪-0.04%‬
Changing (1m)
BTCUSD
9579.14
قیمت
‪7.02%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0990
قیمت
‪-1.00%‬
Changing (1m)
XMRUSD
67.19
قیمت
‪11.24%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.20075
قیمت
‪-6.69%‬
Changing (1m)
ZECUSD
50.99
قیمت
‪20.32%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00700
قیمت
‪4.01%‬
Changing (1m)
NEOUSD
11.33
قیمت
‪29.04%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.5979
قیمت
‪138.46%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.4446
قیمت
‪204.73%‬
Changing (1m)
ETHUSD
238.10
قیمت
‪16.96%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00521
قیمت
‪12.28%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.8115
قیمت
‪2.32%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00483
قیمت
‪-6.58%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02495
قیمت
‪9.24%‬
Changing (1m)