حالت آزمایشی
LTCUSD
179.08
قیمت
‪8.57%‬
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
‪5.53%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2123
قیمت
‪-16.02%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1550
قیمت
‪6.16%‬
Changing (1m)
XMRUSD
266.69
قیمت
‪6.92%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
‪-4.74%‬
Changing (1m)
ZECUSD
131.15
قیمت
‪-0.27%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00558
قیمت
‪-0.36%‬
Changing (1m)
NEOUSD
49.06
قیمت
‪-2.02%‬
Changing (1m)
OMGUSD
9.9286
قیمت
‪95.46%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.0999
قیمت
‪1.78%‬
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
‪12.31%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00287
قیمت
‪-7.12%‬
Changing (1m)
EOSUSD
5.0445
قیمت
‪5.22%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00372
قیمت
‪0.81%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.07057
قیمت
‪4.59%‬
Changing (1m)