حالت آزمایشی
BTCUSD
10414.50
قیمت
7.79%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00811
قیمت
1.50%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00485
قیمت
-37.18%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00738
قیمت
-21.41%
Changing (1m)
LTCUSD
77.24
قیمت
-14.70%
Changing (1m)
ETHUSD
195.59
قیمت
-7.14%
Changing (1m)
XRPUSD
0.28774
قیمت
-8.79%
Changing (1m)
XMRUSD
84.78
قیمت
9.62%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01887
قیمت
-13.91%
Changing (1m)
SANUSD
0.5156
قیمت
-49.41%
Changing (1m)
EOSUSD
3.7220
قیمت
-5.25%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-16.22%
Changing (1m)
OMGUSD
1.2024
قیمت
-14.40%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8620
قیمت
-33.76%
Changing (1m)
ZECUSD
51.83
قیمت
-30.60%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4566
قیمت
-39.85%
Changing (1m)
NEOUSD
9.82
قیمت
-8.74%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-16.09%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)