حالت آزمایشی
LTCUSD
151.17
قیمت
‪-14.54%‬
Changing (1m)
BTCUSD
42959.95
قیمت
‪-11.13%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.1841
قیمت
‪-22.06%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1250
قیمت
‪-51.36%‬
Changing (1m)
XMRUSD
236.29
قیمت
‪-24.62%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.94646
قیمت
‪-19.91%‬
Changing (1m)
ZECUSD
105.55
قیمت
‪-30.90%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00554
قیمت
‪-14.24%‬
Changing (1m)
NEOUSD
39.97
قیمت
‪-29.80%‬
Changing (1m)
OMGUSD
8.9835
قیمت
‪39.50%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.8847
قیمت
‪-22.99%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2944.33
قیمت
‪-8.47%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00261
قیمت
‪-19.69%‬
Changing (1m)
EOSUSD
4.0145
قیمت
‪-21.50%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00359
قیمت
‪-1.37%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06845
قیمت
‪2.95%‬
Changing (1m)