حالت آزمایشی
BTCUSD
49542.40
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
BTCUSD_v
49543.20
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.6581
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.7388
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03370
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
ETHUSD
1651.07
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
ETHUSD_v
1653.43
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.2150
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00370
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
LTCUSD
184.16
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
NEOUSD
38.17
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
OMGUSD
5.0664
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00421
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
XMRUSD
205.11
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.46058
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00230
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
ZECUSD
124.35
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)