حالت آزمایشی
LTCUSD
43.99
قیمت
‪-5.58%‬
Changing (1m)
BTCUSD
9223.53
قیمت
‪-6.40%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0970
قیمت
‪-8.49%‬
Changing (1m)
XMRUSD
67.05
قیمت
‪-3.05%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.19638
قیمت
‪-2.51%‬
Changing (1m)
ZECUSD
54.42
قیمت
‪2.58%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00725
قیمت
‪3.72%‬
Changing (1m)
NEOUSD
10.12
قیمت
‪-13.58%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.5079
قیمت
‪-6.45%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.6734
قیمت
‪30.08%‬
Changing (1m)
ETHUSD
237.80
قیمت
‪-3.42%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00580
قیمت
‪10.06%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.5923
قیمت
‪-5.43%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00475
قیمت
‪1.28%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02588
قیمت
‪3.23%‬
Changing (1m)
XBTUSD
6612.71
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)