حالت آزمایشی
LTCUSD
151.17
قیمت
‪-14.62%‬
Changing (1m)
BTCUSD
42959.95
قیمت
‪-11.81%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.1852
قیمت
‪-20.58%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1240
قیمت
‪-46.55%‬
Changing (1m)
XMRUSD
232.99
قیمت
‪-24.75%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.94646
قیمت
‪-18.31%‬
Changing (1m)
ZECUSD
102.65
قیمت
‪-34.46%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00548
قیمت
‪-13.70%‬
Changing (1m)
NEOUSD
38.15
قیمت
‪-31.86%‬
Changing (1m)
OMGUSD
8.6418
قیمت
‪27.47%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.8232
قیمت
‪-29.70%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2944.33
قیمت
‪-8.35%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00255
قیمت
‪-23.42%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.8815
قیمت
‪-23.91%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00347
قیمت
‪-4.14%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06788
قیمت
‪3.00%‬
Changing (1m)