حالت آزمایشی
BTCUSD
10130.80
قیمت
4.86%
Changing (1m)
LTCUSD
72.45
قیمت
-19.99%
Changing (1m)
ETHUSD
182.00
قیمت
-13.59%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00799
قیمت
0.00%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26122
قیمت
-17.19%
Changing (1m)
XMRUSD
81.28
قیمت
5.09%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01804
قیمت
-17.70%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00448
قیمت
-41.97%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00712
قیمت
-24.17%
Changing (1m)
SANUSD
0.4957
قیمت
-51.36%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5100
قیمت
-10.65%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-16.22%
Changing (1m)
OMGUSD
1.1141
قیمت
-20.69%
Changing (1m)
ZECUSD
46.65
قیمت
-37.53%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4049
قیمت
-46.66%
Changing (1m)
NEOUSD
9.32
قیمت
-13.38%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8500
قیمت
-34.68%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-16.09%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)