حالت آزمایشی
LTCUSD
44.29
قیمت
‪-4.94%‬
Changing (1m)
BTCUSD
9209.14
قیمت
‪-6.55%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0980
قیمت
‪-7.55%‬
Changing (1m)
XMRUSD
67.83
قیمت
‪-1.92%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.19820
قیمت
‪-1.60%‬
Changing (1m)
ZECUSD
54.02
قیمت
‪1.83%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00735
قیمت
‪5.15%‬
Changing (1m)
NEOUSD
10.53
قیمت
‪-10.08%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.4918
قیمت
‪-7.45%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.6881
قیمت
‪32.91%‬
Changing (1m)
ETHUSD
237.25
قیمت
‪-3.65%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00576
قیمت
‪9.30%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.5955
قیمت
‪-5.31%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00478
قیمت
‪1.92%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02585
قیمت
‪3.11%‬
Changing (1m)
XBTUSD
6612.71
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)