حالت آزمایشی
LTCUSD
179.08
قیمت
‪8.57%‬
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
‪5.53%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2140
قیمت
‪-15.35%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1540
قیمت
‪5.48%‬
Changing (1m)
XMRUSD
264.29
قیمت
‪5.96%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
‪-4.74%‬
Changing (1m)
ZECUSD
131.45
قیمت
‪-0.05%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00557
قیمت
‪-0.54%‬
Changing (1m)
NEOUSD
48.80
قیمت
‪-2.54%‬
Changing (1m)
OMGUSD
9.5668
قیمت
‪88.33%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.1143
قیمت
‪3.11%‬
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
‪12.31%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00289
قیمت
‪-6.47%‬
Changing (1m)
EOSUSD
5.0125
قیمت
‪4.55%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00373
قیمت
‪1.08%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.07067
قیمت
‪4.74%‬
Changing (1m)