حالت آزمایشی
LTCUSD
151.17
قیمت
‪-14.62%‬
Changing (1m)
BTCUSD
42959.95
قیمت
‪-11.81%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.1874
قیمت
‪-19.64%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1300
قیمت
‪-43.97%‬
Changing (1m)
XMRUSD
237.59
قیمت
‪-23.27%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.94646
قیمت
‪-18.31%‬
Changing (1m)
ZECUSD
103.05
قیمت
‪-34.20%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00557
قیمت
‪-12.28%‬
Changing (1m)
NEOUSD
38.46
قیمت
‪-31.31%‬
Changing (1m)
OMGUSD
8.7368
قیمت
‪28.87%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.8309
قیمت
‪-29.04%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2944.33
قیمت
‪-8.35%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00255
قیمت
‪-23.42%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.9145
قیمت
‪-23.26%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00351
قیمت
‪-3.04%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06835
قیمت
‪3.72%‬
Changing (1m)