حالت آزمایشی
BTCUSD
10084.90
قیمت
4.51%
Changing (1m)
LTCUSD
73.23
قیمت
-21.65%
Changing (1m)
ETHUSD
187.97
قیمت
-12.10%
Changing (1m)
XRPUSD
0.27269
قیمت
-13.55%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00794
قیمت
-3.64%
Changing (1m)
XMRUSD
80.41
قیمت
0.85%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00723
قیمت
-25.08%
Changing (1m)
SANUSD
0.4604
قیمت
-43.93%
Changing (1m)
EOSUSD
3.6187
قیمت
-19.36%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01875
قیمت
-15.77%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00094
قیمت
-22.31%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8300
قیمت
-7.65%
Changing (1m)
OMGUSD
1.2441
قیمت
-25.31%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00472
قیمت
-34.81%
Changing (1m)
ZECUSD
48.92
قیمت
-30.25%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4172
قیمت
-39.87%
Changing (1m)
NEOUSD
9.66
قیمت
-17.08%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2546
قیمت
-15.64%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
-3.73%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
-2.58%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)