حالت آزمایشی
LTCUSD
179.08
قیمت
‪8.57%‬
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
‪5.53%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2170
قیمت
‪-14.16%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1550
قیمت
‪6.16%‬
Changing (1m)
XMRUSD
273.34
قیمت
‪9.59%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
‪-4.74%‬
Changing (1m)
ZECUSD
134.95
قیمت
‪2.62%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00567
قیمت
‪1.25%‬
Changing (1m)
NEOUSD
49.88
قیمت
‪-0.38%‬
Changing (1m)
OMGUSD
9.5285
قیمت
‪87.58%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.1302
قیمت
‪4.58%‬
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
‪12.31%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00292
قیمت
‪-5.50%‬
Changing (1m)
EOSUSD
5.1815
قیمت
‪8.08%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00374
قیمت
‪1.36%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.07096
قیمت
‪5.17%‬
Changing (1m)