حالت آزمایشی
BTCUSD
6773.53
قیمت
‪-22.75%‬
Changing (1m)
LTCUSD
40.63
قیمت
‪-32.93%‬
Changing (1m)
ETHUSD
141.44
قیمت
‪-36.52%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02102
قیمت
‪-17.57%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00597
قیمت
‪-13.23%‬
Changing (1m)
ZECUSD
31.83
قیمت
‪-34.95%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.0838
قیمت
‪-54.06%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.17813
قیمت
‪-23.82%‬
Changing (1m)
NEOUSD
6.79
قیمت
‪-40.80%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0910
قیمت
‪-59.38%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00464
قیمت
‪-15.33%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00788
قیمت
‪4.79%‬
Changing (1m)
OMGUSD
0.5149
قیمت
‪-39.76%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.3306
قیمت
‪-35.00%‬
Changing (1m)
XMRUSD
53.57
قیمت
‪-18.98%‬
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
IOTUSD
0.2330
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
NEOBTC
0.00100
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)