حالت آزمایشی
BTCUSD
10218.70
قیمت
5.77%
Changing (1m)
LTCUSD
73.00
قیمت
-19.38%
Changing (1m)
ETHUSD
184.44
قیمت
-12.43%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00804
قیمت
0.63%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26862
قیمت
-14.85%
Changing (1m)
XMRUSD
82.28
قیمت
6.39%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01816
قیمت
-17.15%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00478
قیمت
-38.08%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00711
قیمت
-24.28%
Changing (1m)
SANUSD
0.4965
قیمت
-51.28%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5309
قیمت
-10.11%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-16.22%
Changing (1m)
OMGUSD
1.1713
قیمت
-16.62%
Changing (1m)
ZECUSD
50.14
قیمت
-32.86%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4343
قیمت
-42.79%
Changing (1m)
NEOUSD
9.39
قیمت
-12.73%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8460
قیمت
-34.99%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-16.09%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)