حالت آزمایشی
LTCUSD
151.17
قیمت
‪-18.77%‬
Changing (1m)
BTCUSD
42959.95
قیمت
‪-13.18%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.1862
قیمت
‪-22.42%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1260
قیمت
‪-58.00%‬
Changing (1m)
XMRUSD
235.39
قیمت
‪-25.90%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.94646
قیمت
‪-23.82%‬
Changing (1m)
ZECUSD
105.95
قیمت
‪-33.22%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00546
قیمت
‪-14.55%‬
Changing (1m)
NEOUSD
40.11
قیمت
‪-33.31%‬
Changing (1m)
OMGUSD
9.1392
قیمت
‪34.01%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.8167
قیمت
‪-33.35%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2944.33
قیمت
‪-11.84%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00259
قیمت
‪-21.28%‬
Changing (1m)
EOSUSD
4.0205
قیمت
‪-26.77%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00352
قیمت
‪-5.88%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06876
قیمت
‪1.97%‬
Changing (1m)