حالت آزمایشی
BTCUSD
10386.50
قیمت
7.50%
Changing (1m)
LTCUSD
76.60
قیمت
-15.41%
Changing (1m)
ETHUSD
191.06
قیمت
-9.29%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00807
قیمت
1.00%
Changing (1m)
XRPUSD
0.28013
قیمت
-11.20%
Changing (1m)
XMRUSD
84.14
قیمت
8.79%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01847
قیمت
-15.74%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00485
قیمت
-37.18%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00735
قیمت
-21.73%
Changing (1m)
SANUSD
0.5142
قیمت
-49.54%
Changing (1m)
EOSUSD
3.6932
قیمت
-5.98%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-16.22%
Changing (1m)
OMGUSD
1.2088
قیمت
-13.95%
Changing (1m)
ZECUSD
51.73
قیمت
-30.73%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4493
قیمت
-40.81%
Changing (1m)
NEOUSD
9.73
قیمت
-9.57%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8800
قیمت
-32.38%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-16.09%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)