حالت آزمایشی
BTCUSD
10123.80
قیمت
4.78%
Changing (1m)
LTCUSD
72.38
قیمت
-20.07%
Changing (1m)
ETHUSD
182.60
قیمت
-13.30%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00808
قیمت
1.13%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26334
قیمت
-16.52%
Changing (1m)
XMRUSD
81.92
قیمت
5.92%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01815
قیمت
-17.20%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00474
قیمت
-38.60%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00713
قیمت
-24.07%
Changing (1m)
SANUSD
0.4961
قیمت
-51.32%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5246
قیمت
-10.27%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-16.22%
Changing (1m)
OMGUSD
1.1565
قیمت
-17.67%
Changing (1m)
ZECUSD
49.26
قیمت
-34.04%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4064
قیمت
-46.46%
Changing (1m)
NEOUSD
9.35
قیمت
-13.10%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8480
قیمت
-34.83%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-16.09%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)