حالت آزمایشی
BTCUSD
8326.22
قیمت
15.58%
Changing (1m)
LTCUSD
53.37
قیمت
33.03%
Changing (1m)
XMRUSD
61.23
قیمت
33.75%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00555
قیمت
55.90%
Changing (1m)
NEOUSD
10.06
قیمت
20.77%
Changing (1m)
ZECUSD
47.03
قیمت
80.12%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21846
قیمت
16.24%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01924
قیمت
10.57%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5601
قیمت
43.78%
Changing (1m)
ETHUSD
159.17
قیمت
28.48%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1762
قیمت
-5.57%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00734
قیمت
15.77%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00123
قیمت
5.13%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3330
قیمت
-1.48%
Changing (1m)
SANUSD
0.2114
قیمت
16.35%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00637
قیمت
14.98%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7194
قیمت
24.83%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)