حالت آزمایشی
LTCUSD
58.38
قیمت
‪29.73%‬
Changing (1m)
BTCUSD
12975.70
قیمت
‪21.71%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1530
قیمت
‪-5.56%‬
Changing (1m)
XMRUSD
132.15
قیمت
‪45.04%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.25125
قیمت
‪9.37%‬
Changing (1m)
ZECUSD
60.92
قیمت
‪13.28%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.01016
قیمت
‪19.25%‬
Changing (1m)
NEOUSD
17.55
قیمت
‪-18.07%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.3060
قیمت
‪8.99%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.3553
قیمت
‪-30.75%‬
Changing (1m)
ETHUSD
404.89
قیمت
‪17.61%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00458
قیمت
‪-6.72%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.6146
قیمت
‪3.89%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00447
قیمت
‪6.68%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03110
قیمت
‪-4.01%‬
Changing (1m)