حالت آزمایشی
LTCUSD
57.12
قیمت
‪26.04%‬
Changing (1m)
BTCUSD
11625.20
قیمت
‪23.35%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1560
قیمت
‪62.50%‬
Changing (1m)
XMRUSD
93.34
قیمت
‪40.85%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.28733
قیمت
‪42.47%‬
Changing (1m)
ZECUSD
92.84
قیمت
‪64.00%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00801
قیمت
‪14.10%‬
Changing (1m)
NEOUSD
12.71
قیمت
‪18.23%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.5865
قیمت
‪0.69%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.2520
قیمت
‪69.65%‬
Changing (1m)
ETHUSD
386.78
قیمت
‪57.84%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00785
قیمت
‪33.28%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.0122
قیمت
‪13.23%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00489
قیمت
‪2.09%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03333
قیمت
‪27.80%‬
Changing (1m)