حالت آزمایشی
BTCUSD
10579.30
قیمت
10.55%
Changing (1m)
LTCUSD
97.79
قیمت
-28.20%
Changing (1m)
XMRUSD
84.43
قیمت
-19.91%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02119
قیمت
-25.57%
Changing (1m)
XRPUSD
0.32652
قیمت
-24.51%
Changing (1m)
ETHUSD
223.52
قیمت
-17.74%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00690
قیمت
-39.90%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00796
قیمت
-27.44%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00920
قیمت
-35.21%
Changing (1m)
ZECUSD
74.40
قیمت
-32.46%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00100
قیمت
-29.08%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01069
قیمت
-36.60%
Changing (1m)
DSHUSD
111.68
قیمت
-30.93%
Changing (1m)
EDOUSD
0.7548
قیمت
-24.71%
Changing (1m)
EOSUSD
4.2206
قیمت
-38.45%
Changing (1m)
ETPUSD
1.2290
قیمت
-36.67%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2967
قیمت
-29.64%
Changing (1m)
NEOUSD
12.74
قیمت
-5.07%
Changing (1m)
OMGUSD
1.6484
قیمت
-19.67%
Changing (1m)
SANUSD
1.0388
قیمت
-4.92%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)