حالت آزمایشی
BTCUSD
10119.80
قیمت
4.74%
Changing (1m)
LTCUSD
72.68
قیمت
-19.73%
Changing (1m)
ETHUSD
183.78
قیمت
-12.74%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00805
قیمت
0.75%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26680
قیمت
-15.43%
Changing (1m)
XMRUSD
81.64
قیمت
5.56%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01824
قیمت
-16.79%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00477
قیمت
-38.21%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00715
قیمت
-23.86%
Changing (1m)
SANUSD
0.4964
قیمت
-51.29%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5227
قیمت
-10.32%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-16.22%
Changing (1m)
OMGUSD
1.1675
قیمت
-16.89%
Changing (1m)
ZECUSD
49.58
قیمت
-33.61%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4255
قیمت
-43.95%
Changing (1m)
NEOUSD
9.37
قیمت
-12.92%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8460
قیمت
-34.99%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-16.09%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)