حالت آزمایشی
BTCUSD
9089.38
قیمت
26.43%
Changing (1m)
LTCUSD
60.44
قیمت
47.06%
Changing (1m)
XMRUSD
67.21
قیمت
41.17%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01911
قیمت
4.43%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00536
قیمت
39.22%
Changing (1m)
NEOUSD
11.75
قیمت
41.06%
Changing (1m)
XRPUSD
0.24313
قیمت
24.70%
Changing (1m)
ETHUSD
172.76
قیمت
32.50%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1797
قیمت
-9.79%
Changing (1m)
EOSUSD
3.8227
قیمت
54.31%
Changing (1m)
ZECUSD
49.81
قیمت
77.01%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00738
قیمت
11.65%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3720
قیمت
14.46%
Changing (1m)
SANUSD
0.2747
قیمت
52.70%
Changing (1m)
OMGUSD
0.8029
قیمت
28.88%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00662
قیمت
16.34%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00131
قیمت
11.97%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)