حالت آزمایشی
LTCUSD
56.80
قیمت
‪31.27%‬
Changing (1m)
BTCUSD
11523.30
قیمت
‪24.67%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1650
قیمت
‪77.42%‬
Changing (1m)
XMRUSD
91.95
قیمت
‪43.20%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.29115
قیمت
‪59.60%‬
Changing (1m)
ZECUSD
91.77
قیمت
‪72.27%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00795
قیمت
‪15.05%‬
Changing (1m)
NEOUSD
12.45
قیمت
‪21.11%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.5310
قیمت
‪2.82%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.2914
قیمت
‪74.16%‬
Changing (1m)
ETHUSD
376.54
قیمت
‪58.80%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00782
قیمت
‪38.41%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.9756
قیمت
‪17.42%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00490
قیمت
‪5.15%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03270
قیمت
‪27.09%‬
Changing (1m)