حالت آزمایشی
FDAX
13561.7
قیمت
‪-0.73%‬
Changing (1m)
HK50
29046.4
قیمت
‪9.84%‬
Changing (1m)
NQ
13143.3
قیمت
‪3.58%‬
Changing (1m)
CAC
5427.4
قیمت
‪-3.26%‬
Changing (1m)
FTSE
6529.1
قیمت
‪-0.63%‬
Changing (1m)
YM
30330.5
قیمت
‪0.64%‬
Changing (1m)
SX5E
3523.9
قیمت
‪-0.97%‬
Changing (1m)
ASX200
6703.0
قیمت
‪-0.09%‬
Changing (1m)
IBEX35
7836.80
قیمت
‪-4.52%‬
Changing (1m)
NI225
28311.00
قیمت
‪6.38%‬
Changing (1m)
SPX
3754.5
قیمت
‪1.62%‬
Changing (1m)