حالت آزمایشی
FDAX
12592.2
قیمت
‪-0.26%‬
Changing (1m)
HK50
26028.1
قیمت
‪3.55%‬
Changing (1m)
NQ
10759.6
قیمت
‪7.96%‬
Changing (1m)
CAC
4945.2
قیمت
‪-3.63%‬
Changing (1m)
FTSE
6082.9
قیمت
‪-3.95%‬
Changing (1m)
YM
25779.5
قیمت
‪-5.50%‬
Changing (1m)
SX5E
3276.3
قیمت
‪-2.01%‬
Changing (1m)
ASX200
5933.3
قیمت
‪-2.72%‬
Changing (1m)
IBEX35
7247.40
قیمت
‪-7.14%‬
Changing (1m)
NI225
22505.00
قیمت
‪-1.69%‬
Changing (1m)
SPX
3158.9
قیمت
‪-1.53%‬
Changing (1m)