حالت آزمایشی
#TSLA
623.51
قیمت
‪8.58%‬
Changing (1m)
#AAPL
129.99
قیمت
‪4.13%‬
Changing (1m)
#PEP
145.36
قیمت
‪-0.06%‬
Changing (1m)
#MSFT
259.03
قیمت
‪6.05%‬
Changing (1m)
#INTC
55.70
قیمت
‪0.58%‬
Changing (1m)
#FB
329.23
قیمت
‪4.81%‬
Changing (1m)
#AMZN
3485.09
قیمت
‪7.49%‬
Changing (1m)
#NVDA
744.78
قیمت
‪30.16%‬
Changing (1m)
#PYPL
283.33
قیمت
‪15.20%‬
Changing (1m)
#CSCO
52.06
قیمت
‪-0.46%‬
Changing (1m)
#GOOG
2509.79
قیمت
‪8.66%‬
Changing (1m)
#NFLX
500.38
قیمت
‪2.14%‬
Changing (1m)
#AMGN
238.56
قیمت
‪-3.86%‬
Changing (1m)
#SBUX
109.69
قیمت
‪-0.34%‬
Changing (1m)