حالت آزمایشی
BTCUSD
41834.80
قیمت
‪21.07%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00352
قیمت
‪-13.09%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.76329
قیمت
‪11.11%‬
Changing (1m)
LTCUSD
147.78
قیمت
‪3.84%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06216
قیمت
‪-3.85%‬
Changing (1m)
NEOUSD
44.67
قیمت
‪26.12%‬
Changing (1m)
XMRUSD
242.08
قیمت
‪9.66%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00578
قیمت
‪-8.83%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2603.52
قیمت
‪16.24%‬
Changing (1m)
EOSUSD
4.1209
قیمت
‪2.43%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.7039
قیمت
‪5.67%‬
Changing (1m)
ZECUSD
111.28
قیمت
‪-12.41%‬
Changing (1m)
OMGUSD
4.6157
قیمت
‪7.97%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2429
قیمت
‪25.99%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00279
قیمت
‪-23.77%‬
Changing (1m)