حالت آزمایشی
BTCUSD
9946.13
قیمت
-2.00%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00734
قیمت
-8.25%
Changing (1m)
ETHUSD
209.42
قیمت
13.66%
Changing (1m)
LTCUSD
72.20
قیمت
-2.02%
Changing (1m)
XRPUSD
0.27793
قیمت
4.76%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02114
قیمت
15.71%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00442
قیمت
-9.61%
Changing (1m)
EOSUSD
3.8737
قیمت
10.29%
Changing (1m)
XMRUSD
73.24
قیمت
-9.46%
Changing (1m)
OMGUSD
1.0570
قیمت
-10.10%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00723
قیمت
-0.14%
Changing (1m)
SANUSD
0.4425
قیمت
-7.15%
Changing (1m)
ETPUSD
0.7720
قیمت
-8.37%
Changing (1m)
ZECUSD
45.16
قیمت
-9.32%
Changing (1m)
EDOUSD
0.3614
قیمت
-11.92%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00092
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.3086
قیمت
28.64%
Changing (1m)
NEOUSD
8.92
قیمت
-5.51%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)