حالت آزمایشی
LTCUSD
76.57
قیمت
‪38.39%‬
Changing (1m)
BTCUSD
18214.90
قیمت
‪37.75%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1040
قیمت
‪-22.96%‬
Changing (1m)
XMRUSD
124.47
قیمت
‪-0.21%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.62897
قیمت
‪158.13%‬
Changing (1m)
ZECUSD
74.32
قیمت
‪36.82%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00680
قیمت
‪-27.89%‬
Changing (1m)
NEOUSD
17.44
قیمت
‪11.94%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.7870
قیمت
‪27.06%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.3271
قیمت
‪-12.56%‬
Changing (1m)
ETHUSD
556.15
قیمت
‪44.70%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00390
قیمت
‪-2.74%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.0445
قیمت
‪16.12%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00418
قیمت
‪0.48%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03054
قیمت
‪5.46%‬
Changing (1m)