حالت آزمایشی
LTCUSD
175.37
قیمت
‪31.73%‬
Changing (1m)
BTCUSD
47341.80
قیمت
‪48.20%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1500
قیمت
‪78.57%‬
Changing (1m)
XMRUSD
212.97
قیمت
‪56.75%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.43348
قیمت
‪64.34%‬
Changing (1m)
ZECUSD
120.40
قیمت
‪40.56%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00448
قیمت
‪6.16%‬
Changing (1m)
NEOUSD
37.67
قیمت
‪65.58%‬
Changing (1m)
OMGUSD
4.5195
قیمت
‪35.55%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.2229
قیمت
‪201.36%‬
Changing (1m)
ETHUSD
1465.18
قیمت
‪11.80%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00233
قیمت
‪-6.43%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.6231
قیمت
‪40.01%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00369
قیمت
‪-10.87%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03135
قیمت
‪-24.13%‬
Changing (1m)