حالت آزمایشی
BTCUSD
8602.11
قیمت
19.90%
Changing (1m)
LTCUSD
57.11
قیمت
43.67%
Changing (1m)
XMRUSD
63.79
قیمت
34.46%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00576
قیمت
54.84%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01906
قیمت
7.81%
Changing (1m)
NEOUSD
10.75
قیمت
28.90%
Changing (1m)
XRPUSD
0.22824
قیمت
21.79%
Changing (1m)
ZECUSD
50.39
قیمت
86.15%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5759
قیمت
45.04%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00740
قیمت
12.46%
Changing (1m)
ETHUSD
162.95
قیمت
29.84%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1715
قیمت
-10.68%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7361
قیمت
22.85%
Changing (1m)
SANUSD
0.2512
قیمت
43.79%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3420
قیمت
7.55%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00661
قیمت
19.96%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00128
قیمت
9.40%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)