حالت آزمایشی
LTCUSD
179.08
قیمت
‪8.57%‬
Changing (1m)
BTCUSD
46968.95
قیمت
‪5.53%‬
Changing (1m)
SANUSD
0.2097
قیمت
‪-17.05%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1550
قیمت
‪6.16%‬
Changing (1m)
XMRUSD
264.79
قیمت
‪6.16%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.06290
قیمت
‪-4.74%‬
Changing (1m)
ZECUSD
129.45
قیمت
‪-1.57%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00558
قیمت
‪-0.36%‬
Changing (1m)
NEOUSD
48.36
قیمت
‪-3.42%‬
Changing (1m)
OMGUSD
9.6213
قیمت
‪89.41%‬
Changing (1m)
EDOUSD
1.0744
قیمت
‪-0.58%‬
Changing (1m)
ETHUSD
3374.53
قیمت
‪12.31%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00285
قیمت
‪-7.77%‬
Changing (1m)
EOSUSD
4.9795
قیمت
‪3.87%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00367
قیمت
‪-0.54%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.07033
قیمت
‪4.24%‬
Changing (1m)