حالت آزمایشی
BTCUSD
10803.60
قیمت
2.80%
Changing (1m)
LTCUSD
76.21
قیمت
-21.96%
Changing (1m)
ETHUSD
197.78
قیمت
-9.49%
Changing (1m)
XRPUSD
0.27812
قیمت
-12.25%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00817
قیمت
3.94%
Changing (1m)
XMRUSD
88.39
قیمت
6.55%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00704
قیمت
-23.81%
Changing (1m)
SANUSD
0.5242
قیمت
-47.13%
Changing (1m)
EOSUSD
3.6838
قیمت
-7.63%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01842
قیمت
-11.78%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00092
قیمت
-8.00%
Changing (1m)
OMGUSD
1.2268
قیمت
-17.11%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8573
قیمت
-30.64%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00490
قیمت
-28.88%
Changing (1m)
ZECUSD
53.06
قیمت
-28.16%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4481
قیمت
-38.85%
Changing (1m)
NEOUSD
9.96
قیمت
-21.14%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2497
قیمت
-15.84%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)