حالت آزمایشی
LTCUSD
41.31
قیمت
‪-9.31%‬
Changing (1m)
BTCUSD
9063.51
قیمت
‪-4.77%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0870
قیمت
‪-18.69%‬
Changing (1m)
XMRUSD
64.67
قیمت
‪-2.31%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.17523
قیمت
‪-12.42%‬
Changing (1m)
ZECUSD
49.81
قیمت
‪-0.58%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00711
قیمت
‪2.45%‬
Changing (1m)
NEOUSD
9.63
قیمت
‪-18.25%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.3692
قیمت
‪-17.70%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.6450
قیمت
‪113.43%‬
Changing (1m)
ETHUSD
225.04
قیمت
‪-4.10%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00539
قیمت
‪4.66%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.3885
قیمت
‪-9.69%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00453
قیمت
‪-5.43%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02491
قیمت
‪0.52%‬
Changing (1m)
XBTUSD
6612.71
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)