حالت آزمایشی
LTCUSD
46.33
قیمت
‪-23.84%‬
Changing (1m)
BTCUSD
7305.54
قیمت
‪-17.94%‬
Changing (1m)
ETHUSD
168.49
قیمت
‪-29.11%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02318
قیمت
‪-13.48%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00631
قیمت
‪-7.21%‬
Changing (1m)
ZECUSD
36.22
قیمت
‪-27.20%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.0942
قیمت
‪-48.50%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0970
قیمت
‪-54.88%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.19792
قیمت
‪-16.23%‬
Changing (1m)
NEOUSD
7.61
قیمت
‪-33.36%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00488
قیمت
‪-10.95%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00782
قیمت
‪5.96%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.7235
قیمت
‪-25.42%‬
Changing (1m)
XMRUSD
57.29
قیمت
‪-12.71%‬
Changing (1m)
OMGUSD
0.5823
قیمت
‪-33.57%‬
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
IOTUSD
0.2330
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)
NEOBTC
0.00100
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)