حالت آزمایشی
BTCUSD
5585.44
قیمت
38.53%
Changing (1m)
ETHUSD
174.24
قیمت
27.34%
Changing (1m)
LTCUSD
78.89
قیمت
30.76%
Changing (1m)
LTCBTC
0.01406
قیمت
-5.51%
Changing (1m)
XRPUSD
0.32796
قیمت
5.26%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03140
قیمت
-7.86%
Changing (1m)
XMRUSD
70.60
قیمت
32.41%
Changing (1m)
ZECBTC
0.01250
قیمت
-11.91%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01259
قیمت
-4.26%
Changing (1m)
ZECUSD
69.96
قیمت
22.31%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00194
قیمت
-14.54%
Changing (1m)
DSHBTC
0.02218
قیمت
-3.82%
Changing (1m)
DSHUSD
124.22
قیمت
33.63%
Changing (1m)
EDOUSD
0.6394
قیمت
-8.20%
Changing (1m)
EOSUSD
5.3644
قیمت
46.98%
Changing (1m)
ETPUSD
0.6203
قیمت
-5.73%
Changing (1m)
IOTUSD
0.3042
قیمت
-1.93%
Changing (1m)
NEOUSD
10.88
قیمت
21.02%
Changing (1m)
OMGUSD
1.8621
قیمت
7.31%
Changing (1m)
SANUSD
0.6692
قیمت
42.84%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)