حالت آزمایشی
LTCUSD
56.87
قیمت
-16.55%
Changing (1m)
BTCUSD
8343.20
قیمت
-18.74%
Changing (1m)
XRPUSD
0.29145
قیمت
15.04%
Changing (1m)
ETHUSD
185.29
قیمت
3.25%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02233
قیمت
27.02%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00631
قیمت
-12.36%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00680
قیمت
2.72%
Changing (1m)
EDOUSD
0.3043
قیمت
8.25%
Changing (1m)
EOSUSD
3.1578
قیمت
-14.98%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00442
قیمت
8.07%
Changing (1m)
OMGUSD
0.8275
قیمت
-16.63%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3466
قیمت
-51.18%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2823
قیمت
18.86%
Changing (1m)
SANUSD
0.3765
قیمت
-7.38%
Changing (1m)
XMRUSD
52.86
قیمت
-28.80%
Changing (1m)
NEOUSD
7.43
قیمت
-13.81%
Changing (1m)
ZECUSD
37.00
قیمت
-14.25%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00088
قیمت
1.15%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)