حالت آزمایشی
LTCUSD
158.38
قیمت
‪-46.25%‬
Changing (1m)
BTCUSD
36071.30
قیمت
‪-16.59%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1230
قیمت
‪-48.32%‬
Changing (1m)
XMRUSD
274.05
قیمت
‪-20.23%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.79368
قیمت
‪-50.16%‬
Changing (1m)
ZECUSD
130.42
قیمت
‪-48.09%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00757
قیمت
‪-4.18%‬
Changing (1m)
NEOUSD
45.78
قیمت
‪-47.20%‬
Changing (1m)
OMGUSD
4.6450
قیمت
‪-46.76%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.9321
قیمت
‪-44.68%‬
Changing (1m)
ETHUSD
2243.24
قیمت
‪-34.56%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00341
قیمت
‪-38.89%‬
Changing (1m)
EOSUSD
4.6391
قیمت
‪-50.04%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00437
قیمت
‪-35.64%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06218
قیمت
‪-21.44%‬
Changing (1m)