حالت آزمایشی
BTCUSD
9039.53
قیمت
11.47%
Changing (1m)
ETHUSD
270.86
قیمت
14.76%
Changing (1m)
XRPUSD
0.41899
قیمت
-2.89%
Changing (1m)
LTCUSD
136.63
قیمت
36.71%
Changing (1m)
XMRUSD
95.92
قیمت
4.65%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03006
قیمت
2.77%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00150
قیمت
1.35%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00997
قیمت
6.52%
Changing (1m)
LTCBTC
0.01507
قیمت
22.42%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01060
قیمت
-6.19%
Changing (1m)
ZECUSD
91.34
قیمت
20.42%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01798
قیمت
-2.07%
Changing (1m)
DSHUSD
151.99
قیمت
1.99%
Changing (1m)
EDOUSD
0.9668
قیمت
46.31%
Changing (1m)
EOSUSD
7.0168
قیمت
11.95%
Changing (1m)
ETPUSD
1.8090
قیمت
111.83%
Changing (1m)
IOTUSD
0.4231
قیمت
-0.84%
Changing (1m)
NEOUSD
13.79
قیمت
14.53%
Changing (1m)
OMGUSD
2.0738
قیمت
-1.91%
Changing (1m)
SANUSD
1.0618
قیمت
11.56%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)