حالت آزمایشی
LTCUSD
86.84
قیمت
‪56.58%‬
Changing (1m)
BTCUSD
18990.10
قیمت
‪38.03%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0950
قیمت
‪-25.20%‬
Changing (1m)
XMRUSD
126.78
قیمت
‪0.72%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.61456
قیمت
‪158.66%‬
Changing (1m)
ZECUSD
74.44
قیمت
‪32.24%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00665
قیمت
‪-26.84%‬
Changing (1m)
NEOUSD
17.71
قیمت
‪21.14%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.8034
قیمت
‪21.79%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.3233
قیمت
‪-8.67%‬
Changing (1m)
ETHUSD
592.31
قیمت
‪51.05%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00374
قیمت
‪-5.79%‬
Changing (1m)
EOSUSD
3.0224
قیمت
‪20.78%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00455
قیمت
‪13.18%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03120
قیمت
‪9.24%‬
Changing (1m)