حالت آزمایشی
LTCUSD
44.70
قیمت
‪-27.69%‬
Changing (1m)
BTCUSD
10723.20
قیمت
‪-8.50%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1620
قیمت
‪-13.83%‬
Changing (1m)
XMRUSD
92.00
قیمت
‪-1.41%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.23064
قیمت
‪-19.18%‬
Changing (1m)
ZECUSD
54.14
قیمت
‪-30.74%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00855
قیمت
‪7.95%‬
Changing (1m)
NEOUSD
22.59
قیمت
‪25.22%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.0443
قیمت
‪-49.34%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.5194
قیمت
‪-41.48%‬
Changing (1m)
ETHUSD
346.94
قیمت
‪-13.24%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00493
قیمت
‪-24.50%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.5193
قیمت
‪-24.82%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00415
قیمت
‪-20.95%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03242
قیمت
‪-5.12%‬
Changing (1m)