Chế độ demo

FUND Mua 24.02.2021 12:48

XRP/USD: Vụ kiện của SEC ảnh hưởng tiêu cực đến giá của token

Cặp XRP/USD điều chỉnh giảm theo xu hướng chung của thị trường, hiện giao dịch quanh mức 0.4770.

Thêm

TECH Bán 17.02.2021 11:23

XRP/USD: phân tích kỹ thuật

Trong khi BTC tiếp tục làm mới mức cao nhất mọi thời đại, các altcoin đang điều chỉnh giảm.

Thêm