Chế độ demo

TECH Mua 12.05.2021 10:29

XRP/USD: phân tích kỹ thuật

Từ cuối tháng trước, cặp XRP/USD liên tục công phá mức trung tâm của khoảng giao dịch Murrey tại 1.5625 (Murrey [4/8]), nhưng hiện chưa thành công.

Thêm