Chế độ demo
BTCUSD
8028.05
Báo giá
45.73%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.38476
Báo giá
26.43%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
250.74
Báo giá
52.79%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
101.63
Báo giá
36.53%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.03129
Báo giá
4.33%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
86.65
Báo giá
28.22%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.01261
Báo giá
-6.45%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
70.51
Báo giá
8.14%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.01076
Báo giá
-12.16%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00868
Báo giá
-26.44%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00146
Báo giá
-21.51%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01947
Báo giá
-8.93%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
157.68
Báo giá
33.60%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.8393
Báo giá
47.17%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
6.3634
Báo giá
31.64%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8270
Báo giá
39.06%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.3906
Báo giá
38.41%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
11.16
Báo giá
8.77%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.9307
Báo giá
15.64%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.9189
Báo giá
40.78%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)