Chế độ demo
LTCUSD
47.02
Báo giá
-24.96%
Thay đổi (1m)
BTCUSD
10926.00
Báo giá
-7.98%
Thay đổi (1m)
ETPUSD
0.1930
Báo giá
21.38%
Thay đổi (1m)
XMRUSD
93.07
Báo giá
-5.95%
Thay đổi (1m)
XRPUSD
0.24511
Báo giá
-15.71%
Thay đổi (1m)
ZECUSD
56.26
Báo giá
-27.56%
Thay đổi (1m)
XMRBTC
0.00849
Báo giá
1.92%
Thay đổi (1m)
NEOUSD
23.52
Báo giá
38.76%
Thay đổi (1m)
OMGUSD
2.8576
Báo giá
-46.10%
Thay đổi (1m)
EDOUSD
0.6579
Báo giá
-25.99%
Thay đổi (1m)
ETHUSD
372.24
Báo giá
-10.59%
Thay đổi (1m)
ZECBTC
0.00502
Báo giá
-22.65%
Thay đổi (1m)
EOSUSD
2.6640
Báo giá
-21.51%
Thay đổi (1m)
LTCBTC
0.00428
Báo giá
-19.09%
Thay đổi (1m)
ETHBTC
0.03411
Báo giá
-2.60%
Thay đổi (1m)