Chế độ demo
BTCUSD
8610.10
Báo giá
20.47%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
57.62
Báo giá
44.59%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00581
Báo giá
55.35%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
64.58
Báo giá
43.03%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01918
Báo giá
7.75%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
10.92
Báo giá
32.04%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
50.95
Báo giá
88.29%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.23296
Báo giá
22.49%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.6034
Báo giá
47.80%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
164.16
Báo giá
30.35%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00747
Báo giá
18.57%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.1733
Báo giá
-14.55%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3520
Báo giá
7.98%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2647
Báo giá
51.52%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.7722
Báo giá
25.95%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00665
Báo giá
19.82%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00129
Báo giá
10.26%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)