Chế độ demo
LTCUSD
54.61
Báo giá
-23.34%
Thay đổi (1 m)
BTCUSD
8165.10
Báo giá
-21.73%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.28721
Báo giá
9.79%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
178.98
Báo giá
-4.37%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02203
Báo giá
22.25%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00634
Báo giá
-12.67%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.3009
Báo giá
7.43%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00667
Báo giá
-1.91%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00449
Báo giá
5.65%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.9432
Báo giá
-27.86%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.7952
Báo giá
-21.98%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2776
Báo giá
13.54%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.3415
Báo giá
-53.85%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.3616
Báo giá
-12.91%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
52.02
Báo giá
-31.44%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
7.27
Báo giá
-18.13%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
36.78
Báo giá
-19.36%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00088
Báo giá
1.15%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)