Chế độ demo
BTCUSD
7355.59
Báo giá
-16.89%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
44.42
Báo giá
-26.71%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.22151
Báo giá
-19.93%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
8.45
Báo giá
-19.14%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.02003
Báo giá
-4.07%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
2.6243
Báo giá
-23.74%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00601
Báo giá
-11.88%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
146.21
Báo giá
-20.52%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.4270
Báo giá
12.07%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.2347
Báo giá
-17.53%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.2265
Báo giá
-19.22%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00401
Báo giá
2.82%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00113
Báo giá
-1.74%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00724
Báo giá
5.39%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
0.6975
Báo giá
-24.82%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
53.35
Báo giá
-12.70%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
30.03
Báo giá
-15.36%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01084
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
106.19
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2755
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)