Chế độ demo
LTCUSD
172.13
Báo giá
30.69%
Thay đổi (1m)
BTCUSD
48496.60
Báo giá
44.66%
Thay đổi (1m)
ETPUSD
0.1890
Báo giá
101.06%
Thay đổi (1m)
XMRUSD
223.55
Báo giá
54.28%
Thay đổi (1m)
XRPUSD
0.43102
Báo giá
11.40%
Thay đổi (1m)
ZECUSD
118.22
Báo giá
38.22%
Thay đổi (1m)
XMRBTC
0.00459
Báo giá
6.50%
Thay đổi (1m)
NEOUSD
37.32
Báo giá
65.79%
Thay đổi (1m)
OMGUSD
4.5753
Báo giá
12.22%
Thay đổi (1m)
EDOUSD
1.2583
Báo giá
37.41%
Thay đổi (1m)
ETHUSD
1516.62
Báo giá
14.68%
Thay đổi (1m)
ZECBTC
0.00223
Báo giá
-7.08%
Thay đổi (1m)
EOSUSD
3.5925
Báo giá
20.79%
Thay đổi (1m)
LTCBTC
0.00353
Báo giá
-9.49%
Thay đổi (1m)
ETHBTC
0.03167
Báo giá
-20.84%
Thay đổi (1m)