Chế độ demo
BTCUSD
9942.84
Báo giá
-5.81%
Thay đổi (1 m)
LTCUSD
73.03
Báo giá
-26.20%
Thay đổi (1 m)
ETHUSD
184.59
Báo giá
-17.34%
Thay đổi (1 m)
XRPUSD
0.26458
Báo giá
-19.45%
Thay đổi (1 m)
XMRBTC
0.00801
Báo giá
-0.37%
Thay đổi (1 m)
XMRUSD
79.82
Báo giá
-6.15%
Thay đổi (1 m)
LTCBTC
0.00733
Báo giá
-21.60%
Thay đổi (1 m)
SANUSD
0.4566
Báo giá
-53.83%
Thay đổi (1 m)
EOSUSD
3.5243
Báo giá
-17.99%
Thay đổi (1 m)
ETHBTC
0.01868
Báo giá
-12.05%
Thay đổi (1 m)
NEOBTC
0.00094
Báo giá
-22.31%
Thay đổi (1 m)
OMGUSD
1.1842
Báo giá
-31.38%
Thay đổi (1 m)
ETPUSD
0.8573
Báo giá
-26.23%
Thay đổi (1 m)
ZECBTC
0.00494
Báo giá
-30.23%
Thay đổi (1 m)
ZECUSD
49.27
Báo giá
-34.40%
Thay đổi (1 m)
EDOUSD
0.3995
Báo giá
-48.70%
Thay đổi (1 m)
NEOUSD
9.45
Báo giá
-26.40%
Thay đổi (1 m)
IOTUSD
0.2405
Báo giá
-23.55%
Thay đổi (1 m)
DSHBTC
0.01089
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
DSHUSD
107.55
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)
SANUSD 
0.0000
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1 m)