Chế độ demo
LTCUSD
348.96
Báo giá
46.91%
Thay đổi (1m)
BTCUSD
54927.50
Báo giá
-6.08%
Thay đổi (1m)
ETPUSD
0.3610
Báo giá
-3.48%
Thay đổi (1m)
XMRUSD
426.35
Báo giá
50.56%
Thay đổi (1m)
XRPUSD
1.36949
Báo giá
8.32%
Thay đổi (1m)
ZECUSD
273.76
Báo giá
37.20%
Thay đổi (1m)
XMRBTC
0.00774
Báo giá
60.58%
Thay đổi (1m)
NEOUSD
101.45
Báo giá
70.96%
Thay đổi (1m)
OMGUSD
9.6124
Báo giá
-0.66%
Thay đổi (1m)
EDOUSD
2.0881
Báo giá
-12.76%
Thay đổi (1m)
ETHUSD
3828.90
Báo giá
83.44%
Thay đổi (1m)
ZECBTC
0.00476
Báo giá
48.75%
Thay đổi (1m)
EOSUSD
8.9122
Báo giá
40.99%
Thay đổi (1m)
LTCBTC
0.00633
Báo giá
56.68%
Thay đổi (1m)
ETHBTC
0.06963
Báo giá
95.26%
Thay đổi (1m)
ADAUSD_v
1.58430
Báo giá
8.37%
Thay đổi (1m)
BNBUSD_v
631.6900
Báo giá
21.95%
Thay đổi (1m)
BTCUSD_v
55008.60
Báo giá
-5.95%
Thay đổi (1m)
DOTUSD_v
35.5980
Báo giá
-0.76%
Thay đổi (1m)
EOSUSD_v
8.7426
Báo giá
29.19%
Thay đổi (1m)
ETHBTC_v
0.06970
Báo giá
78.35%
Thay đổi (1m)
ETHUSD_v
3817.18
Báo giá
84.56%
Thay đổi (1m)
LNKUSD_v
44.8540
Báo giá
15.85%
Thay đổi (1m)
LTCUSD_v
349.68
Báo giá
30.56%
Thay đổi (1m)
NEOUSD_v
101.62
Báo giá
-11.48%
Thay đổi (1m)
XLMUSD_v
0.60467
Báo giá
19.89%
Thay đổi (1m)
XRPUSD_v
1.37070
Báo giá
-20.46%
Thay đổi (1m)