Chế độ demo

TECH Mua 08.04.2021 11:57

LTC/USD: phân tích kỹ thuật

LTC/USD đang tiếp tục được giao dịch trong phạm vi kênh đi ngang 237.20–164.20 đã 3 tháng liên tục. Trong tuần này, giá đã lại thử đột phá biên trên của kênh, nhưng chưa thể giữ vị trí và đã  bị điều chỉnh xuống mức 210.75. 

Thêm