Chế độ demo

TECH Mua 14.01.2021 10:39

LTC/USD: phân tích kỹ thuật

Vào đầu tuần này, cặp LTC/USD đã điều chỉnh giảm đáng kể cùng với xu hướng chung của thị trường. Giá đã giảm xuống vùng 112.90 nhưng sau đó bắt đầu phục hồi các vị thế, di chuyển dọc theo đường giữa của các dải Bollinger. 

Thêm