Chế độ demo

TECH Bán 21.01.2021 10:36

LTC/USD: phân tích kỹ thuật

Tuần này, cặp tiền tiếp tục nỗ lực phục hồi sau khi điều chỉnh mạnh xuống mức 112.90. Giá đã đạt mức 166.14, sau đó điều chỉnh trở lại và phá vỡ vùng hỗ trợ 152.20–146.10 (đường trung tâm của Bollinger Bands, mức điều chỉnh Fibo 23,6%). 

Thêm