Chế độ demo

FUND Mua 16.04.2021 11:13

DAX 30: giao dịch trong vùng đỉnh giá năm

Chỉ số DAX 30 đang thể hiện xu hướng trung lập, giao dịch trong vùng đỉnh giá năm ở mức 15285.0. Công cụ có được xu hướng tích cực nhờ công bố số liệu kinh tế vĩ mô tích cực tại Đức, cũng như bắt đầu mùa báo cáo doanh nghiệp.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán

Cảm tính thị trường

99% bán
1% mua