Chế độ demo

TECH Bán 01.07.2020 09:49

FDAX: phân tích sóng

Giá có thể giảm.

Trên biểu đồ 4 giờ, một sóng điều chỉnh hướng xuống đã phát triển dưới dạng sóng thứ tư ở cấp độ cao hơn 4 và sóng 5 đã bắt đầu hình thành. Hiện tại, sóng đầu tiên ở cấp độ thấp hơn i của sóng 5 đang phát triển, trong đó một sóng điều chỉnh cục bộ đang phát triển dưới dạng sóng thứ tư (iv) của sóng i. Nếu giả định chính xác, giá sẽ giảm xuống mức 11527.2–11220.6. Trong trường hợp này, mức cắt lỗ quan trọng là 12600.3.

Đọc tiếp

FUND Mua 24.06.2020 09:21

DAX 30: đánh giá chung

Chỉ số hàng đầu của Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt DAX 30 đang tăng, đạt mức 12480.0.

Đọc tiếp

Các chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua hàng Chủ động

Cảm tính thị trường

99% bán
1% mua