Chế độ demo

FUND Mua 20.10.2020 11:24

ETH/USD: đánh giá chung

Tuần trước, báo giá của đồng ETH đã điều chỉnh về mức 358.00, nhưng hiện tại đã quay trở lại mức 375.00. Các nhà đầu tư lạc quan về sự ra mắt sắp tới của mạng Ethereum 2.0. Nhà phát triển của công ty ConsenSys, Ben Edgington đã cho biết giai đoạn 0 của ETH 2.0 có thể bắt đầu sau 6-8 tuần nữa và trong tương lai gần, địa chỉ hợp đồng tiền gửi sẽ được công bố, điều này sẽ cho phép gửi ETH đến mạng Ethereum 2.0.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua Chủ động
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

85% bán
15% mua