Chế độ demo

TECH Bán 26.01.2021 10:46

ETH/USD: phân tích kỹ thuật

Kể từ giữa tháng này, cặp tiền đã được giao dịch trong phạm vi giá 1050.00–1437.00. Hôm qua, báo giá đã một lần nữa kiểm tra không thành công biên trên của phạm vi này, nhưng không tích lũy được phía trên mức đó và đã bắt đầu giảm trở lại. 

Thêm