Chế độ demo

FUND Bán 02.03.2021 13:52

ETH/USD: cặp tiền có những nỗ lực tăng trưởng

Trong tuần vừa qua, cặp ETH/USD đã điều chỉnh giảm, chạm mức 1295.00, nhưng hiện nay đang cố gắng tăng trưởng trở lại theo xu hướng chung của thị trường.

Thêm