Chế độ demo

TECH Mua 11.08.2020 08:15

ATT Inc.: phân tích sóng

Giá có thể tăng lên.

Trên biểu đồ 4 giờ, sóng điều chỉnh hướng xuống ở mức cao hơn đã phát triển dưới dạng sóng (2) và sóng (3) đã bắt đầu hình thành, trong đó sóng đầu tiên ở mức thấp hơn 1 của sóng (3) đang phát triển. Hiện tại, sóng điều chỉnh cục bộ đã phát triển dưới dạng sóng iv của sóng 1 và sóng thứ năm v của sóng 1 đã bắt đầu hình thành, trong đó sóng điều chỉnh (ii) của sóng v đã kết thúc. Nếu giả định này chính xác, giá sẽ tăng trong sóng (iii) của sóng v lên các mức 31.90–33.22. Trong kịch bản này, mức cắt lỗ quan trọng là 29.17.

Đọc tiếp