Chế độ demo
Bán
0.02
03.04.2020 19:33:40
1.05584
1.05729
0.00000
1.05497
Lợi nhuận
-2.97 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 19:33:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.05584
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.05729
Chốt lời
1.05497
Bán
0.02
03.04.2020 19:03:26
1.05491
1.05729
0.00000
1.05497
Lợi nhuận
-4.87 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 19:03:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.05491
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.87 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.05729
Chốt lời
1.05497