Chế độ demo
Bán
0.01
29.01.2020 18:00:00
141.895
142.134
0.000
141.815
Lợi nhuận
-2.19 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 18:00:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
141.895
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-2.19 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
142.134
Chốt lời
141.815