Chế độ demo
Mua
0.02
08.04.2020 03:57:45
1.05594
1.05512
0.00000
1.05723
Lợi nhuận
-1.68 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 03:57:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.05594
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.05512
Chốt lời
1.05723
Mua
0.02
07.04.2020 21:34:22
1.05682
1.05512
0.00000
1.05723
Lợi nhuận
-3.49 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2020 21:34:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.05682
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.05512
Chốt lời
1.05723
Mua
0.02
07.04.2020 18:47:57
1.05772
1.05512
0.00000
1.05723
Lợi nhuận
-5.34 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2020 18:47:57
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.05772
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.05512
Chốt lời
1.05723