Chế độ demo
Mua
0.04
18.02.2020 15:34:48
1.08000
1.07976
0.00000
1.09100
Lợi nhuận
-0.96 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 15:34:48
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08000
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.07976
Chốt lời
1.09100
Mua
0.04
13.02.2020 21:17:34
1.08436
1.07976
0.00000
1.09100
Lợi nhuận
-18.40 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 21:17:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08436
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-18.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.07976
Chốt lời
1.09100
Mua
0.01
13.02.2020 14:23:06
1.06244
1.06240
0.00000
1.06759
Lợi nhuận
-0.04 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 14:23:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06244
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06240
Chốt lời
1.06759
Mua
0.01
13.02.2020 04:42:07
1.06364
1.06240
0.00000
1.06759
Lợi nhuận
-1.26 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 04:42:07
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06364
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.26 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06240
Chốt lời
1.06759
Mua
0.04
12.02.2020 21:19:50
1.08761
1.07976
0.00000
1.09100
Lợi nhuận
-31.40 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 21:19:50
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.08761
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-31.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.04
Giá hiện tại
1.07976
Chốt lời
1.09100
Mua
0.01
12.02.2020 09:24:25
1.06492
1.06240
0.00000
1.06759
Lợi nhuận
-2.56 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 09:24:25
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06492
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06240
Chốt lời
1.06759
Mua
0.03
10.02.2020 22:59:22
1.09134
1.07976
0.00000
1.09100
Lợi nhuận
-34.74 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 22:59:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09134
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-34.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.07976
Chốt lời
1.09100
Mua
0.01
10.02.2020 20:00:01
1.06675
1.06240
0.00000
1.06759
Lợi nhuận
-4.42 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 20:00:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06675
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06240
Chốt lời
1.06759
Mua
0.03
07.02.2020 20:23:04
1.09455
1.07976
0.00000
1.09100
Lợi nhuận
-44.37 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 20:23:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09455
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-44.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.07976
Chốt lời
1.09100
Mua
0.01
07.02.2020 13:00:00
1.06912
1.06240
0.00000
1.06759
Lợi nhuận
-6.83 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 13:00:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.06912
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06240
Chốt lời
1.06759
Mua
0.02
06.02.2020 17:31:11
1.09768
1.07976
0.00000
1.09100
Lợi nhuận
-35.84 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 17:31:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.09768
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-35.84 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.07976
Chốt lời
1.09100
Mua
0.01
05.02.2020 18:00:00
1.07085
1.06240
0.00000
1.06759
Lợi nhuận
-8.59 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 18:00:00
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07085
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.59 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06240
Chốt lời
1.06759
Mua
0.01
05.02.2020 17:12:09
1.10032
1.07976
0.00000
1.09100
Lợi nhuận
-20.56 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 17:12:09
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10032
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-20.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.07976
Chốt lời
1.09100
Mua
0.01
05.02.2020 12:00:01
1.07261
1.06240
0.00000
1.06759
Lợi nhuận
-10.38 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 12:00:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.07261
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06240
Chốt lời
1.06759