Chế độ demo
Bán
0.02
13.07.2020 17:55:42
0.90060
0.90101
0.00000
0.89651
Lợi nhuận
-1.04 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 17:55:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.90060
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90101
Chốt lời
0.89651
Bán
0.01
13.07.2020 17:53:23
1.06956
1.06995
0.00000
1.06502
Lợi nhuận
-0.42 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 17:53:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06956
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06995
Chốt lời
1.06502
Bán
0.01
13.07.2020 14:19:33
1.06753
1.06995
0.00000
1.06502
Lợi nhuận
-2.58 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 14:19:33
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06753
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06995
Chốt lời
1.06502
Bán
0.02
13.07.2020 12:35:15
0.89803
0.90101
0.00000
0.89651
Lợi nhuận
-7.52 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 12:35:15
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89803
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.52 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90101
Chốt lời
0.89651
Bán
0.01
13.07.2020 12:30:42
1.06552
1.06995
0.00000
1.06502
Lợi nhuận
-4.71 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 12:30:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06552
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.71 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06995
Chốt lời
1.06502
Bán
0.02
13.07.2020 03:00:00
0.89542
0.90101
0.00000
0.89651
Lợi nhuận
-14.11 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 03:00:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89542
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-14.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90101
Chốt lời
0.89651
Bán
0.01
10.07.2020 14:14:37
1.06352
1.06995
0.00000
1.06502
Lợi nhuận
-6.83 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 14:14:37
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06352
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06995
Chốt lời
1.06502
Bán
0.01
10.07.2020 10:31:48
0.89317
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
0.20 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 10:31:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89317
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.20 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
10.07.2020 06:30:05
1.06151
1.06995
0.00000
1.06502
Lợi nhuận
-8.97 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 06:30:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.06151
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.06995
Chốt lời
1.06502
Mua
0.02
09.07.2020 12:30:13
0.89590
0.90064
0.00000
0.90656
Lợi nhuận
11.95 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 12:30:13
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89590
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
11.95 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90064
Chốt lời
0.90656
Bán
0.01
07.07.2020 17:10:42
0.89117
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-1.27 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 17:10:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.89117
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Mua
0.02
07.07.2020 17:09:37
0.89850
0.90064
0.00000
0.90656
Lợi nhuận
5.39 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 17:09:37
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.89850
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
5.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90064
Chốt lời
0.90656
Bán
0.01
07.07.2020 03:16:54
0.88922
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-2.71 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 03:16:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88922
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.71 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
02.07.2020 14:33:54
0.88711
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-4.27 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 14:33:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88711
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.27 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
02.07.2020 14:29:19
0.88638
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-4.81 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 14:29:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88638
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.81 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Mua
0.02
02.07.2020 13:31:24
0.90111
0.90064
0.00000
0.90656
Lợi nhuận
-1.19 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 13:31:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90111
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.19 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90064
Chốt lời
0.90656
Bán
0.01
02.07.2020 12:14:49
0.88568
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-5.32 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 12:14:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88568
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.32 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
02.07.2020 11:53:26
0.88499
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-5.83 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 11:53:26
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88499
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.83 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
02.07.2020 09:05:24
0.88431
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-6.33 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 09:05:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88431
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.33 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
02.07.2020 08:29:04
0.88360
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-6.86 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 08:29:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88360
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.86 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
02.07.2020 07:12:40
0.88290
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-7.37 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 07:12:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88290
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
02.07.2020 05:19:55
0.88220
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-7.89 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 05:19:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88220
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.89 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
02.07.2020 00:21:07
0.88149
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-8.41 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 00:21:07
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88149
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
02.07.2020 00:18:53
0.88075
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-8.96 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 00:18:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88075
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
01.07.2020 23:02:15
0.88000
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-9.51 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 23:02:15
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88000
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.51 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
01.07.2020 19:22:53
0.87932
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-10.01 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 19:22:53
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.87932
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
01.07.2020 18:43:41
0.87862
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-10.53 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 18:43:41
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.87862
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-10.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Bán
0.01
01.07.2020 17:59:47
0.87792
0.89290
0.00000
0.88354
Lợi nhuận
-11.05 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 17:59:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.87792
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.89290
Chốt lời
0.88354
Mua
0.02
01.07.2020 13:05:36
0.90371
0.90064
0.00000
0.90656
Lợi nhuận
-7.75 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 13:05:36
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90371
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90064
Chốt lời
0.90656
Mua
0.02
30.06.2020 23:18:14
0.90635
0.90064
0.00000
0.90656
Lợi nhuận
-14.41 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 23:18:14
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90635
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-14.41 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90064
Chốt lời
0.90656
Mua
0.02
30.06.2020 17:33:03
0.90895
0.90064
0.00000
0.90656
Lợi nhuận
-20.97 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 17:33:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.90895
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-20.97 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90064
Chốt lời
0.90656
Mua
0.02
30.06.2020 16:23:10
0.91164
0.90064
0.00000
0.90656
Lợi nhuận
-27.75 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 16:23:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91164
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-27.75 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90064
Chốt lời
0.90656
Mua
0.02
30.06.2020 01:00:01
0.91425
0.90064
0.00000
0.90656
Lợi nhuận
-34.34 USD
EURGBP
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 01:00:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.91425
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-34.34 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.90064
Chốt lời
0.90656